Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "ignorance"

EN

"ignorance" bahasa Denmark terjemahan

DA

"ignorance" bahasa Inggris terjemahan

EN ignorance
volume_up
{kata benda}

ignorance
ignorance (juga: dark)
I was quite alarmed at the arrogance and ignorance shown by the Americans.
Det skræmte mig noget, at amerikanerne udviste både arrogance og uvidenhed.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
Homofobi kan kun opfattes som en blanding af uvidenhed og straffrihed.
Ignorance and indifference tend to be major sources of intolerance.
Uvidenhed og ligegyldighed lader til at være væsentlige årsager til intolerance.

Contoh penggunaan untuk "ignorance" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe origins of the problem can be attacked by tackling poverty and ignorance.
For at tage fat om det onde må vi først tage fat om elendigheden og uvidenheden.
EnglishIgnorance of the facts, particularly at household and small firm level.
Manglende kendskab til fakta - specielt i husholdningerne og de mindre firmaer.
EnglishWe need to combat ignorance and outmoded clichés about gender roles.
Vi skal tage kampen op mod manglende forståelse og forældede kønsrolleklichéer.
EnglishMr Malmström mentioned ignorance about the Ombudsman's office in some Member States.
Hr. Malmström nævnte manglende kendskab til Ombudsmandsinstitutionen i nogle medlemsstater.
EnglishWe should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
Man bør ikke anse forbrugeren for et væsen, som kun vi kan oplyse.
EnglishThis is a question of political evaluations, not ignorance on the part of opponents of the EU.
Det er et spørgsmål om politiske vurderinger og ikke om ukendskab blandt EU-negative.
EnglishAs obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:
Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed;
EnglishThe ignorance of the press - sometimes the quality press - also confirms this view.
Det bekræftes også af pressens manglende interesse, hvilket til dels også gælder den seriøse presse.
EnglishI fear that the ignorance and nationalism of many of the people involved will only grow.
Jeg er bange for, at de mange involveredes manglende forståelse og nationalisme derved blot vil vokse.
EnglishIgnorance as to what causes BSE and its effects on humans is costing the EU dear.
Den mangelfulde viden om BSE-sygdommens oprindelsesfaktorer og virkninger på mennesker bliver dyr for Unionen.
EnglishThat ignorance of each other breeds fear and distrust and eventually will breed conflict.
Vi må støtte Kommissionens idé om naboskabsprogrammer.
EnglishClaiming ignorance is no defence against responsibility.
Allerede i 1999 lavede Kommissionen nogle regler herom for sig selv.
EnglishLet us put an end to toxic ignorance once and for all, please.
Der er kommet en masse oplysninger fra Kommissionen, som strider imod dens officielle beslutninger.
EnglishAnd if any soul sin through ignorance, then he shall bring a she goat of the first year for a sin offering.
Men hvis et enkelt Menneske synder af Vanvare skal han bringe en årgammel Ged som Syndoffer.
EnglishIt is unintentional, borne out of fear and ignorance, but just as damaging to the individual as any other form of abuse.
Men ved mental sygdom vender vi ofte ryggen til og håber, at andre træder til.
EnglishThe citizens'scepticism about the EU is not based on ignorance.
Borgernes skepsis over for EU skyldes ikke ukendskab.
EnglishCarelessness and ignorance have prevented resolute and timely action to eliminate the disease.
Sløseri og ignorering har forhindret, at der konsekvent og på et tidligt tidspunkt er dæmmet op for sygdommen.
EnglishIf Parliament still grants discharge, it will not then be possible subsequently to plead ignorance.
Hvis Parlamentet imidlertid meddeler decharge, kan man således ikke bagefter sige, at man ingenting vidste.
EnglishTheir one and only enemy is ignorance of the fantastic possibilities these energy sources offer humanity.
Det er ene og alene uvidenheden om de fantastiske muligheder, som disse energikilder giver menneskene.
EnglishThere is great ignorance about the fate of the Assyrian people compared with a number of other minority peoples.
Det assyriske folks skæbne er jo ganske ukendt i sammenligning med en del andre minoritetsfolk.