Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "misleading advertising"

EN

"misleading advertising" bahasa Denmark terjemahan

Contoh penggunaan untuk "misleading advertising".

Terjemahan serupa untuk "misleading advertising" dalam bahasa Denmark

misleading kata sifat
to mislead kata kerja
advertising kata benda
Danish
to advertise kata kerja

Contoh penggunaan untuk "misleading advertising" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishLet us take the example of the first directive listed, concerning misleading advertising.
Lad os tage eksemplet med det første direktiv på listen, det om vildledende reklame.
EnglishWe do not want women to be persuaded to change their breasts on the basis of misleading advertising.
Vi ønsker ikke, at kvinder af vildledende reklamer lokkes til at få foretaget brystoperationer.
EnglishSweden does, however, have the right to take action against misleading advertising broadcast by the same TV companies.
Derimod har Sverige ret til at gribe ind mod vildledende reklame fra samme tv-selskaber.
EnglishAlso, the Court of Justice makes a clear distinction between misleading advertising and television advertising designed to attract children's attention.
Endvidere fastslår Domstolen klart en forskel mellem vildledende reklame og reklame rettet mod børn.
EnglishWe must clamp down on this misleading advertising that is fuelling demand and which many women pin so much hope on.
Vi skal slå hårdt ned på denne form for vildledende reklame, som stimulerer efterspørgslen, og som mange kvinder sætter så meget håb til.
EnglishThe Commission should not delay in addressing problems of copyright, trademarks, misleading advertising and safeguarding personal data.
Kommissionen bør hurtigt klarlægge en beskyttelse af ophavsretten, varemærket, og personlige data og en beskyttelse mod misledende annoncering.
EnglishWe already have immense experience of countless cases of contracts where consumers have been taken in by misleading advertising or bad contracts.
Vi har allerede i dag omfattende kendskab til utallige tilfælde, hvor forbrugerne er blevet offer for vildledende annoncering og dårlige kontrakter.
EnglishI therefore have in mind only the directives on misleading and comparative advertising or the fact that all the Member States have laws on duress and the use of force.
Jeg tænker derfor kun på direktiverne om vildledning og sammenlignelig reklame, eller at alle medlemsstater har love om tvang og brug af magt.
EnglishThe proposal on misleading advertising was first submitted as early as 1978, and it was then felt that regulating comparative advertising ought to be possible.
Allerede i 1978 blev der fremsat forslag om vildledende reklame, og dengang mente man, at man også ville kunne lave regler for den sammenlignende reklame.
EnglishThis proposal to modify the directive on to misleading advertising so as to include comparative advertising, satisfies me in more than one respect.
Dette forslag om at ændre direktivet om vildledende reklame, ved at indføre nogle bestemmelser angående sammenlignende reklame, er jeg tilfreds med af mere end én grund.
EnglishThese categories range from misleading advertising and aggressive marketing methods to failure to provide after-sales customer assistance and effective complaint handling.
Disse kategorier strækker sig fra vildledende og aggressive markedsføringsmetoder til manglende ydelse af eftersalgskundeservice og effektiv klagehåndtering.
EnglishThe primary aim of such self-regulation is to guarantee service quality by means of professional ethical standards and to prevent conflicts of interest and misleading advertising.
Hovedformålet med disse reglementer er at garantere ydelsernes kvalitet gennem erhvervsetiske målsætninger og forhindre interessekonflikter og vildledende reklame.
EnglishWhere matters are covered by general legislation - for example, every Member State has rules against misleading advertising - it is clear that such laws also apply to camping and caravan sites.
Hvis ting omfattes af generelle bestemmelser - f.eks. findes der i hver medlemsstat bestemmelser mod vildledende reklame - så gælder disse naturligvis også for campingpladser.
EnglishThe amendments proposed by Parliament and accepted by the Commission will limit abuses, and be reinforced in this respect by the provisions on misleading advertising already in existence.
De ændringer, der er blevet foreslået af Parlamentet og godkendt af Kommissionen, begrænser misbruget, og heri forstærkes de allerede eksisterende bestemmelser om vildledende reklame.
EnglishIt is more and more important for all sections of the public to be given clear, scientific and comprehensible information if they are not to be the victims of false advertising and misleading images.
Det bliver stadig vigtigere at give klar, videnskabeligt funderet og forståelig information til offentligheden, så ingen bliver ofre for reklameinitiativer eller falsk æstetik.

Kata lain

English
  • misleading advertising

Di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.