Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "mismanagement"

EN

"mismanagement" bahasa Denmark terjemahan

EN mismanagement
volume_up
{kata benda}

mismanagement
We are against fraud and corruption, mismanagement and inefficiency.
Vi er imod svig og korruption, dårlig ledelse og ineffektivitet.
It has been brought about by years, if not decades, of high-level mismanagement in the group.
Årsagen til krisen er årelang, om ikke årtier lang dårlig ledelse på højeste niveau i koncernen.
They want hard action on mismanagement and fraud, to know that their money is not being wasted.
De ønsker hårde sanktioner mod dårlig ledelse og svindel; de ønsker at vide, at deres penge ikke går til spilde.
mismanagement

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "mismanagement":

mismanagement

Contoh penggunaan untuk "mismanagement" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishMr Blak, you have a reputation for being a very harsh critic of mismanagement.
Hr. Blak, De har ry for at være en meget skarp kritiker af dårlig forvaltning.
EnglishWhat has been uncovered is mainly mismanagement, and fortunately not many cases of fraud.
Man har heldigvis primært opdaget dårlig forvaltning og relativt få bedragerier.
EnglishI would like to stress that mismanagement is not the same thing as fraud.
Jeg vil gerne understrege, at dårlig forvaltning ikke er det samme som svig.
EnglishToo often everything to do with Europe is associated with financial mismanagement.
Alt, hvad der sker i Europa, bliver i for høj grad associeret med forkert styring af penge.
EnglishPeople have understood this, however, because it was the result of Communist mismanagement.
Det forstod folk imidlertid, det var konsekvensen af kommunistisk dårlig forvaltning.
EnglishEuropean farmers must not be penalized for the Commission's mismanagement.
De europæiske landmænd må ikke straffes på grund af funktionsforstyrrelser i Kommissionen.
EnglishTwo per cent of the Structural Funds are spent on fraud or some other form of mismanagement.
2 % af strukturfondenes midler går til svig eller andre former for dårlig forvaltning.
EnglishThe financial mismanagement has been allowed to prevail for far too long.
Uregelmæssighederne i den økonomiske forvaltning har fået lov til at eksistere alt for længe.
EnglishA good, indeed an essential programme, is simply not a carte blanche for mismanagement.
Et godt, ja et uomgængeligt program er nu engang ikke et carte blanche til dårlig administration.
EnglishTurkmenbashi's megalomania and mismanagement have instilled a general climate of fear in the country.
Turkmenbasjis storhedsvanvid og vanrøgt har skabt en generel angststemning i landet.
EnglishIt is more important to address its causes, which include mismanagement, corruption and trade barriers.
Hvad angår gældsbyrden, er gældslettelse ikke noget universalmiddel mod fattigdom.
EnglishTransparency is the first and most important condition for doing away with this mismanagement.
Transparens er den første og vigtigste forudsætning for afskaffelse af dette økonomiske rod.
EnglishAfter all, war and mismanagement are down to people.
Krig og dårligt styre er, når alt kommer til alt, menneskers arbejde.
EnglishFraud, mismanagement and nepotism do not come from nowhere.
Svig, dårlig forvaltning og nepotisme opstår ikke tilfældigt.
English90 % of the damage that we are making good there is the result of socialist and communist mismanagement.
90 % af de skader, vi afhjælper dér, skyldes den forfejlede socialistiske og kommunistiske økonomi.
EnglishThe real problems we find in the regions centre on the government's mismanagement of funding.
De virkelige problemer, vi finder i regionerne, er koncentreret om regeringens dårlige forvaltning af midlerne.
EnglishMoreover, this report reveals some mismanagement in the allocation of the Structural Funds.
For øvrigt afslører betænkningen visse funktionsfejl, for så vidt angår tildelingen af midler til strukturfondene.
EnglishWe are also aware that many projects and programmes are discredited owing to mismanagement.
Vi ved også, at mange projekter og programmer er kommet i miskredit, fordi de ikke er blevet gennemført tilfredsstillende.
EnglishThe Commission wishes to develop a systemic response to possible fiscal mismanagement.
Politikudformning vanskeliggøres ofte af, at der tit ikke er oplysninger til rådighed i en form, der gør det muligt at anvende dem.
EnglishThe Spanish Government is persisting in its mismanagement and the rapporteur has largely chosen to ignore this.
Den spanske regering står fast på sin uforsvarlige politik, og det ser ordføreren for en stor del bort fra.