Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "necessary"

EN

"necessary" bahasa Denmark terjemahan

EN necessary
volume_up
{kata sifat}

necessary (juga: essential, much-needed, requisite)
It is extremely necessary, but because it is necessary, it is also very difficult.
Den er meget nødvendig, men netop fordi den er så nødvendig, er den så vanskelig.
On the contrary, competition between national taxation systems remains necessary.
Tværtimod, konkurrencen mellem de nationale skattesystemer er fortsat nødvendig.
In this connection statistics are immensely beneficial, usable and necessary.
I denne forbindelse er statistikken uhyre vigtig, anvendelig og nødvendig.
necessary (juga: essential, requisite)
This is necessary because of competition law and freedom of movement for workers.
Konkurrencelovgivningen og arbejdstagernes frie bevægelighed gør dette nødvendigt.
A concerted programme of investment in the Mediterranean is becoming necessary.
Det er nødvendigt med et fælles investeringsprogram for Middelhavsområdet.
This is necessary to tailor pharmaceutical research more to existing needs.
Det er nødvendigt for at tilpasse medicinalforskningen til efterspørgslen.
necessary (juga: appropriate, required, sufficient)
volume_up
fornøden {kt sft}
The Commission agrees with the spirit of Amendments Nos 3 and 5, and agrees that it is indeed necessary to improve the provision of information.
Kommissionen er enig i ånden i ændringsforslag 3 og 5 og finder faktisk en forbedring af oplysningen fornøden.
That question calls for reflection, for debate and, if necessary, for action.
Dette spørgsmål lægger an til overvejelse, debat og om fornødent handling.
Member States shall, where necessary, assist each other to this end and shall, where appropriate, adopt a common attitude.
Om fornødent bistår medlemsstaterne hinanden i dette øjemed og indtager i givet fald en fælles holdning.
necessary (juga: needful)
volume_up
nødig {kt sft}
necessary
volume_up
krævet {kt sft}
The steps it is already undertaking are welcome and necessary, but still more action will be required.
De foranstaltninger, som Kommissionen selv har meddelt, er nødvendige og velkomne, men der vil blive krævet yderligere indsatser.
It seems as though something is not quite right here, which is indeed the case, because until now it has never been necessary to fit an exhaust purification device in lorries and buses.
Her må der være noget galt, og der er også noget galt, og det skyldes, at der hidtil ikke har været krævet rensningsanlæg for udstødingsgasser for lastvogne og busser.
Hence it is natural that the Committee on Transport and Tourism has called for the introduction of a transport and mobility campaign to lend the necessary weight to this sector.
Det er derfor meget naturligt, at Udvalget om Transport og Turisme har krævet, at der indføres en særlig aktion transport og mobilitet for dermed at give denne sektor den nødvendige vægt.
necessary (juga: mandatory, required)
It is useful and necessary to be able to guarantee insurability.
Det er nyttigt og påkrævet at kunne garantere en forsikringsmulighed.
A radical simplification of those instruments is urgently necessary.
En indgribende forenkling af disse instrumenter er påkrævet.
But if some sort of reconstruction is necessary, this is a phase they may have to go through.
Men hvis en vis omstrukturering er påkrævet, kan denne fase blive nødvendig.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "necessary":

necessary

Contoh penggunaan untuk "necessary" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is always necessary to combine and unite several, if not multiple, solutions.
Man skal forsøge altid at kombinere og tilpasse flere, hvis ikke mange løsninger.
EnglishI would ask the Commission to take the necessary steps together with Parliament!
Jeg beder Dem, fru kommissær, om sammen med Parlamentet at gøre det nødvendige!
EnglishA European law of the Council may make the necessary amendments to this Section.
Rådet kan ved europæisk lov foretage de nødvendige ændringer af denne afdeling.
EnglishBut we must also obtain the necessary administrative prerequisites in good time.
Vi skal imidlertid også have skabt de administrative forudsætninger rettidigt.
EnglishI should like to highlight two things that are necessary to the European agenda.
Jeg vil gerne tage to ting frem, som er nødvendige i den europæiske dagsorden.
EnglishIn addition, it is necessary to ascertain how countries can take prisoners back.
Desuden skal det undersøges, hvordan de forskellige lande kan tage fanger tilbage.
EnglishBut do the Member States possess the necessary instruments, in the short term?
Men har medlemsstaterne de nødvendige instrumenter til at gøre det på kort sigt?
EnglishWe will stress the need for the remaining necessary measures to be put in place.
Vi vil eftertrykkeligt kræve, at de tiltag, der stadig er nødvendige, bliver taget.
EnglishBecause to make the Euro, it is necessary to have stabilised public finances.
Jo for at kunne indføre euroen, bør vi også have saneret de offentlige finanser.
EnglishThese precautions are necessary as mistakes could lead to serious consequences.
Disse forholdsregler er nødvendige, idet fejl kan have alvorlige konsekvenser.
EnglishIs ‘ Schengen plus’ a necessary requirement for the implementation of Schengen II?
Jeg henviser til Slovenien, som angiveligt allerede har gennemført Schengen II.
EnglishIt has been in office long enough to have brought in the necessary improvements.
Den har nu siddet i embedet længe nok til, at den kunne have iværksat forbedringer.
EnglishSuch policies are necessary, and I would like to see them developed further.
Disse politikker er nødvendige, og jeg så gerne, at de blev udviklet endnu mere.
EnglishOf course all the necessary preparatory work will be done by this Commission.
Selvfølgelig vil denne Kommission gøre alt det nødvendige forberedende arbejde.
EnglishAccordingly, the Commission will take all measures which it deems necessary.
Kommissionen træffer derfor alle foranstaltninger, som den anser for nødvendige.
EnglishWe therefore need to ensure that the necessary venture capital is available.
Derfor må vi sørge for, at den nødvendige risikovillige kapital er til rådighed.
EnglishYet again, the European Union is refusing to draw the necessary conclusions.
Endnu en gang nægter Den Europæiske Union at uddrage de nødvendige konklusioner.
EnglishThey extend the life of the programmes and make the necessary budgetary changes.
De udvider programmernes varighed og omfatter de nødvendige budgetmæssige ændringer.
EnglishAzerbaijan is already providing the necessary framework conditions for investment.
Landet giver dem allerede nu de nødvendige rammebetingelser for investeringer.
EnglishFurthermore, it is necessary to pursue investment in trans-European networks.
Der er desuden behov for at fortsætte investeringerne i de transeuropæiske net.