Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "this evening"

EN

"this evening" bahasa Denmark terjemahan

DA
DA
EN

this evening {keterangan}

volume_up
this evening (juga: tonight)
This is the strong emphasis in the report that we are looking at this evening.
Det er hovedbudskabet i den betænkning, vi behandler i aften.
This evening the European Parliament is reviewing that resolution.
I aften vil Europa-Parlamentet undersøge denne resolution nærmere.
Everyone will be delighted this evening with the outcome of the negotiations.
Alle kan i aften glæde sig over forhandlingsresultatet.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "this evening":

this evening
evening

Terjemahan serupa untuk "this evening" dalam bahasa Denmark

this kata ganti benda
evening kata benda
Danish

Contoh penggunaan untuk "this evening" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishMr President, a very good evening and welcome to Europe's first culture channel.
Hr. formand, godaften og hjertelig velkommen til den første europæiske kulturkanal.
EnglishAs you said, Mr President, the report was adopted unanimously yesterday evening.
Hr. formand, som De sagde, blev betænkningen vedtaget enstemmigt i går aftes.
EnglishI simply said that I had at least seen that it had been tabled yesterday evening.
Jeg sagde blot, at jeg i det mindste konstaterede, at den var indleveret i går aftes.
EnglishWe heard yesterday evening that three Americans have been brutally killed.
Vi hørte i går aftes, at tre amerikanere var blevet dræbt på en frygtelig måde.
EnglishYesterday evening, I logged on to the website and there were 7 197 vacancies listed.
Jeg gik i går aftes ind på hjemmesiden, hvor der var 7.197 ledige stillinger.
EnglishWe believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at drøfte emnet sent på aftenen.
EnglishI discovered this yesterday evening and notified DG1 of the fact this morning.
Det opdagede jeg i går aftes, og jeg gjorde DG1 opmærksom herpå i morges.
EnglishIt is fundamental because of what happened the other evening outside this Chamber.
Det er meget vigtigt i betragtning af det, der skete uden for parlamentssalen i forgårs.
EnglishMr Giansily, I have only mentioned what I witnessed yesterday evening.
Hr. Giansily, jeg har kun refereret det, som jeg selv var vidne til i går aftes.
EnglishWe set the framework at European level and, as time goes on, there will be an evening up.
Vi fastsætter rammerne på europæisk niveau, og med tiden sker der så en udjævning.
EnglishAs we spoke yesterday evening, the House was in session discussing the Boogerd-Quaak report.
- Da Parlamentet holdt møde i går aftes, drøftede vi Boogerd-Quaak-betænkningen.
EnglishIt used to be held at the beginning of the Tuesday evening sitting and was always on time.
Tidligere fandt den sted i begyndelsen af aftenmødet om tirsdagen og altid præcist.
EnglishHowever, this proposal will not be drawn up until the evening of 1 May.
Men finansministrenes forslag bliver først udarbejdet den 1. maj om aftenen.
EnglishWe have done so, our report is the subject of the report before you this evening.
Det har vi gjort, vor rapport er genstand for Parlamentets betænkning, som i dag ligger her.
EnglishThe speeches that we will hear this evening will be unanimous in their view.
Indtil videre er jeg ikke blevet opmuntret af den holdning, som Kommissionen har vedtaget.
EnglishThis was indeed the word which was heard more than any other this evening.
Efter at have konstateret dette vil jeg gerne komme med et par afsluttende bemærkninger.
EnglishYou will be aware that the first outbreak was confirmed on 20 February in the evening.
Som De ved, blev det første udbrud bekræftet den 20. februar om aftenen.
EnglishThat is the subject of this evening's debate and, indeed, time is now of the essence.
Det er emnet for aftenens debat, og det er da også tid at gøre status.
EnglishVery often a laugh is no harm in this Chamber, and you have given us a few this evening.
Hvad angår WTO, kunne De så kommentere forskellen mellem frihandel og retfærdig handel?
EnglishMr President, I am delighted to have the opportunity to contribute to the debate this evening.
Som tidligere påpeget i debatten er ikke alle brud og udvindingsindustrier ens.