Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "2008"

EN

"2008" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "2008".

Contoh penggunaan untuk "2008" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.
- (PL) Arvoisa puhemies, keskustelimme Zimbabwen tilanteesta 24. huhtikuuta 2008.
EnglishThese are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
Nämä ovat selvästi avoimia kysymyksiä, joita voimme käsitellä vuoden 2008 aikana.
EnglishAs the President noted, Sweden will ratify the Treaty during the autumn of 2008.
Kuten puhemies mainitsi, Ruotsi ratifioi sopimuksen vuoden 2008 syksyn aikana.
EnglishProtocol (No 16) on certain provisions relating to DenmarkOJ C 115, 9.5.2008, p.
Pöytäkirja (N:o 16) eräistä Tanskaa koskevista määräyksistäEUVL C 115, 9.5.2008, s.
EnglishThe budget of the Agency for the year 2009 was 3.5% less than its budget for 2008.
Viraston määrärahat vuonna 2009 olivat 3,5 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2008.
EnglishIn June 2008 the European Union is supporting a military staff of more than 23,000.
Kesäkuussa 2008 Euroopan unioni kustantaa yli 23 000 sotilashenkilön läsnäolon.
English26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (
26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008 (2008) (
EnglishThis is something we can read about in its Diversity Strategy from December 2008.
EIP:n joulukuussa 2008 julkaisemassa moninaisuusstrategiassa on lisätietoa asiasta.
EnglishLet us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
Neuvotelkaamme siis avoimesti ja rehellisesti vuoden 2008 todellisista tarpeista.
EnglishThis is a marathon that will only gain impetus in the context of the 2008 Olympics.
Tämä on kuin maraton, joka voi saada vauhtia vain vuoden 2008 olympialaisista.
English(FR) The Minutes of the sitting of Monday 14 January 2008 have been distributed.
(FR) Maanantaina 14. tammikuuta 2008 pidetyn istunnon pöytäkirja on jaettu.
EnglishThe United Nations has declared this year, 2008, International Year of Languages.
Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuoden 2008 kansainväliseksi kielten vuodeksi.
EnglishIn the 2008 report, the focus will be on the potential of the baby boom cohorts.
Vuoden 2008 kertomuksessa keskitytään suurten ikäluokkien mahdollisuuksiin.
EnglishWe hope that the 2008 – 2009 review will create an opportunity to rectify this.
Toivottavasti vuosien 2008–2009 tarkistuksessa tulee tilaisuus korjata asia.
English3:33 I arrived there in September 2008, and pretty much started to work right away.
3:33 Saavuin sinne syyskuussa 2008, ja aloin työskennellä melko lailla saman tien.
EnglishThe budget of the Agency for the year 2009 was 16.6% less than its budget for 2008.
Viraston määrärahat vuonna 2009 olivat 16,6 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2008.
EnglishIn 2008, the EU Commission circulated a proposal for a directive on consumer rights.
Komissio välitti vuonna 2008 kuluttajien oikeuksia koskevan direktiiviehdotuksen.
EnglishIn 2008 I presented a Written Declaration of the European Parliament on this issue.
Esitin vuonna 2008 Euroopan parlamentin kirjallisen kannanoton tästä aiheesta.
EnglishIn 2008, we expect to see a number of Member States joining the Schengen area.
Vuonna 2008 odotamme useiden jäsenvaltioiden ottavan käyttöön Schengenin säännöstön.
EnglishOne such review is currently taking place with a view to the work programme for 2008.
Tällainen tarkastustyö on parhaillaan käynnissä vuoden 2008 työohjelmaa varten.

Kata lain

English
  • 2008

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.