Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "a human being"

EN

"a human being" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "a human being".

Terjemahan serupa untuk "a human being" dalam bahasa Finlandia

human kata benda
Finnish
human kata sifat
being kata benda
to be kata kerja

Contoh penggunaan untuk "a human being" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe do not want a host of human embryos to pave the way to a cloned human being.
Emme halua, että matka ihmisen kloonaamiseen kulkee monien ihmisalkioiden kautta.
EnglishMr President, it is normal that one never rejoices about the death of a human being.
Arvoisa puhemies, on normaalia olla koskaan iloitsematta toisen ihmisen kuolemasta.
EnglishNo human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Yksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
EnglishIn both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
Kummassakin ihmistä käsitellään eri tavalla ja ajatus ihmisestä on erilainen.
EnglishEach person is unique; there is something sacred in each human being.
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, jokaiseen ihmiseen kätkeytyy jotakin pyhää.
English7:13 But we wondered what role the human being played in this learning exercise.
7:13 Mutta meitä mietitytti ihmisen osuus tässä oppimistapahtumassa.
EnglishThe right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Turvapaikkaoikeus on arvokas oikeus, koska se on ihmiselle olennaisesti kuuluva oikeus.
EnglishEvery human being has the right to freedom of thought, conscience and religion.
Jokaisella ihmisellä on mielipiteen, omantunnon- ja uskonnonvapaus.
EnglishAfter all, the genetic characteristics of the new human being would be totally predetermined.
Itse asiassa uuden ihmisolennon geneettiset piirteet voidaan määritellä täysin.
EnglishThese rights are inviolable and this applies to every single human being.
Ihmisoikeudet ovat loukkaamattomia, ja tämä pätee joka ikiseen ihmiseen.
EnglishIt is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
Joskus kannattaa pysähtyä miettimään, voiko ihminen todella olla laiton.
EnglishSo, do you represent your countries or political parties or do you represent the human being?
Edustatteko siis maitanne tai poliittisia puolueitanne vai edustatteko ihmisolentoa?
EnglishI believe that no person has the right to take another human being's life.
Mielestäni kenelläkään ei ole oikeutta viedä toisen ihmisen henkeä.
EnglishMan can never be the sole reference for the development of the human being.
Miestä ei voida koskaan pitää ihmisen kehityksen ainoana mallina.
EnglishThe question therefore remains: what has the President, as a human being, done for this House?
Jäljelle jää kuitenkin kysymys: mitä puhemies on henkilönä tehnyt parlamentin hyväksi?
EnglishThat a proto-human being could be cannibalized for spare parts cannot be contemplated.
Ihmisen prototyypin purkamista varaosiksi ei voida edes harkita.
EnglishThe second question is as follows: 'The human being takes precedence, but what is a human being?'
Toinen kysymys on seuraava: "Ihminen on asetettava etusijalle, mutta mikä on ihminen?"
EnglishArticle 1 of the Charter, which emphasises the dignity of every human being, is key.
Kyseisen peruskirjan 1 artikla, jossa korostetaan jokaisen ihmisen ihmisarvoa, on olennaisen tärkeä.
EnglishAs the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
Jumalan luomakunnan kruununa jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen arvoaan on mahdotonta laskea.
EnglishWhen we talk about embryos, we need to answer the question of whether an embryo is a human being or not.
Kun puhumme alkioista, meidän on vastattava kysymykseen, onko alkio ihminen vai ei.

Kata lain

English
  • a human being

Di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.