Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "about a"

EN

"about a" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "about a".

Contoh penggunaan untuk "about a" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishPrevious progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.
Määräaikaiskertomuksissa ei valitettavasti ole vielä mainittu niitä sanallakaan.
EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Tällöin vastalauseet eurooppapatentin ylihinnoittelusta eivät olisi aiheellisia.
EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Meillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
EnglishI have repeatedly expressed concern about the EU’s growing dependence on energy.
Olen tuonut toistuvasti esille huolen EU:n yhä kasvavasta energiariippuvuudesta.
EnglishI read with concern reports about the misuse of tax revenue at provincial level.
Luen huolestuneena kertomuksia verovarojen väärinkäytöstä alueellisella tasolla.
EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
Ongelmat eivät välttämättä ratkaise itse itseään, jos me emme keskustelu niistä.
EnglishYou talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
Arvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
EnglishI am pleased to hear what the Commissioner said about the sustainability scheme.
Komission jäsenen sanat kestävyyttä koskevasta järjestelmästä ilahduttivat minua.
EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
EnglishAs you know, we are also extremely concerned about Ken Hechtman, who is missing.
Lisäksi, kuten tiedätte, olemme hyvin huolestuneita Ken Hechtmanin sieppauksesta.
EnglishI know what I am talking about, Mr Katiforis, for I, myself, have been a smoker.
Jäsen Katiforis, tiedän mistä puhun. Olen nimittäin itsekin ollut tupakoitsija.
EnglishHe also spoke about the evolution of democracy and civil society in these lands.
Hän puhui myös demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehittymisestä näissä maissa.
EnglishFirstly, it is about a man who is threatened with death and whom we must rescue.
Se koskee ensinnäkin miestä, jota uhkaa kuolema ja joka meidän on pelastettava.
EnglishMr President, there is essentially nothing surprising about the situation today.
Arvoisa puhemies, tämän päivän tilanteessa ei ole olennaisesti mitään yllättävää.
EnglishSpecifically, Mr Whitehead asked me about the need for a rapid response system.
Etenkin jäsen Whitehead kysyi nopean reagoinnin mahdollistavasta järjestelmästä.
EnglishMy group and I do not feel that we are talking about 1st and 2nd class families.
Ryhmäni ja minä emme koe, että puhuisimme ensimmäisen ja toisen luokan perheistä.
EnglishMuch has been said about the notorious compromise between the two major groups.
Pahamaineisesta kahden suuren ryhmän välisestä kompromissista on puhuttu paljon.
EnglishEach nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Kunkin valtion tarpeet ovat omanlaiset, ja EU:n olisi vihdoin ymmärrettävä tämä.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Sen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.

Terjemahan serupa untuk "about a" dalam bahasa Finlandia

about keterangan
about kata depan
about to keterangan