Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "adding more"

EN

"adding more" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "adding more".

Terjemahan serupa untuk "adding more" dalam bahasa Finlandia

to add kata kerja
ad kata benda
Finnish
more kata benda
Finnish
more keterangan
Finnish
many kata ganti benda

Contoh penggunaan untuk "adding more" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt proposed adding one more organisation: the Maison de l'Europe.
Valiokunta esitti yhden uuden järjestön, Eurooppa-talon, lisäämistä.
EnglishShould we in that case be adding more hoops that have to be passed through?
Aiommeko silloin nostaa rimaa entisestään?
EnglishIt will occur without adding any more greenhouse gasses.
Tämä tapahtuu, vaikkei kasvihuonekaasuja enää lisättäisi.
EnglishFor more information about Start, see Adding applications, websites and more to Start.
Lisätietoja aloitusnäytöstä on ohjeaiheessa Sovellusten, verkkosivustojen ja muiden kohteiden lisääminen aloitusnäyttöön.
EnglishThis is just adding one more person to the list of those who are being harassed by the Belarusian Government.
Tämä siis vain lisää yhden uuden nimen Valko-Venäjän hallituksen vainoamien henkilöiden luetteloon.
EnglishHere we are not adding any more sub-items under the 'Human Rights' heading, we are introducing new items.
Kyse ei siis ole enää uusien alakohtien lisäämisestä ihmisoikeuksia koskevaan kohtaan, vaan kokonaan uusien kohtien lisäämisestä.
EnglishIn particular, adding two or more working languages to the European Patent Office would considerably complicate its work.
Erityisesti kahden tai useamman työkielen lisääminen hankaloittaisi huomattavasti Euroopan patenttiviraston työtä.
EnglishThis Parliament claims that the EU is adding more value at international level than the sum of individual Member States.
Parlamentti väittää, että EU tuo kansainvälisellä tasolla enemmän lisäarvoa kuin yksittäiset jäsenvaltiot yhteensä.
EnglishWe keep adding more and more items under human rights every time, which rules out any chance of a proper debate.
Me otamme joka kerta enemmän kohtia esityslistalle kohtaan ihmisoikeudet ja se merkitsee sitä, ettei enää voida puhua vakavasta keskustelusta.
EnglishSo, I beg you, please, do not try, for ideological reasons, to come and complicate matters, adding yet more structures and procedures.
Älkää siis ihmeessä ruvetko ideologisten syiden perusteella mutkistamaan ja asettamaan rinnakkain eri rakenteita ja menettelyjä.
EnglishToday we are adding even more pages by incorporating Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine.
Nyt lisäämme siihen vielä lisää sivuja sisällyttämällä siihen asetuksen (EY) N:o 479/2008 viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä.
EnglishIn my opinion, Parliament has too much involvement in the process, thereby adding more bureaucracy and jeopardising the whole process.
Mielestäni Euroopan parlamentti osallistuu menettelyyn liiallisessa määrin lisäten sitä kautta byrokratiaa ja vaarantaen koko prosessin.
EnglishUsually you can resolve this problem by adding more songs to the burn list so you are close to the maximum capacity of the CD.
Tavallisesti voit ratkaista tämän ongelman lisäämällä sen verran lisää kappaleita tallennusluetteloon, että levyn enimmäiskapasiteetti lähestyy.
EnglishIt is not necessary to modify it, whether by reducing the number of languages, as has been suggested by some, or by adding more languages.
Järjestelmää ei välttämättä tarvitse muuttaa joko vähentämällä kielten määrää, kuten jotkut ovat ehdottaneet, tai lisäämällä siihen uusia kieliä.
EnglishBut no discussion of how to make Windows run faster would be complete without mentioning that you should consider adding more random access memory (RAM) to your PC.
Opas ei kuitenkaan ole täydellinen, jos siinä ei mainita, että Windows toimii nopeammin, jos lisäät RAM-muistia tietokoneeseen.
EnglishThe economic crisis tested our faithfulness to the idea of integration to the full, adding an even more urgent significance to the Czech Presidency's motto.
Talouskriisi koetteli vakavasti uskollisuuttamme yhdentymisen ajatukselle ja lisäsi vielä entisestään puheenjohtajavaltio Tšekin moton merkitystä.

Kata lain

English
  • adding more

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.