Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to advise"

EN

"to advise" bahasa Finlandia terjemahan

EN to advise
volume_up
[advised|advised] {kata kerja}

Business support organisations can advise businesses on how to find financing.
Yritysten tukijärjestöt voivat neuvoa yrityksiä rahoituksen hankintaan liittyvissä asioissa.
I am going to advise my group not to vote against the final result.
Aion neuvoa ryhmääni, ettei se äänestä lopputulosta vastaan.
As a member of the Committee on Legal Affairs, I can only advise against taking such a step.
Oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenenä voin vain neuvoa pidättymään valituksen tekemisestä.
Could you advise me if they had authority to film in the manner in which they did?
Voisitteko kertoa minulle, oliko heillä lupa kuvata täällä sillä tavoin?
Could you please advise me which DG will prepare this report in 2009?
Voisitteko kertoa minulle, mikä pääosasto laatii tämän vuoden 2009 kertomuksen?
I can advise the honourable Member that there is a hearing on that tomorrow.
(EN) Arvoisa parlamentin jäsen, voin kertoa teille, että tästä asiasta järjestetään kuuleminen huomenna.
That is why we cannot advise Member States to ratify the Treaty of Amsterdam.
Emme voikaan suositella jäsenvaltioille Amsterdamin sopimuksen ratifioimista.
To say that it is a shameful thing - then all I can do is advise that this is not the way ahead.
Sanotaan, että tämä on häpeällinen asia - voin vain suositella, että näin ei voi jatkua.
I can only advise you to vote for this great team!
Voin vain suositella teille tämän erinomaisen miehistön hyväksymistä!

Contoh penggunaan untuk "to advise" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is precisely the same and I would advise you to look at the existing treaties.
Kyse on täsmälleen samasta, ja neuvoisin teitä vilkaisemaan nykyisiä sopimuksia.
English- (NL) Mr President, I can advise you how to vote on each of the four amendments.
Arvoisa puhemies, voin antaa äänestyskehotuksen kaikista neljästä tarkistuksesta.
EnglishWe would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Siinä mentäisiin jo liian pitkälle, emmekä todellakaan toivo niin tapahtuvan.
EnglishTherefore, I advise my group to vote in favour of amendment 29 to this paragraph.
Siksi kehotan ryhmääni äänestämään tähän kohtaan esitetyn tarkistuksen 29 puolesta.
EnglishI would advise you to take a look at the Treaty of Lisbon and our Rules of Procedure.
Kehotan teitä vilkaisemaan Lissabonin sopimusta ja parlamentin työjärjestystä.
EnglishIf you travel from the Netherlands to Italy, I would advise you to use short-sea.
Jos pitää mennä Alankomaista Italiaan, kannattaa käyttää lyhyen matkan meriliikennettä.
EnglishI am not happy about this, and so I advise Mr Fatuzzo to vote against the motion.'
En pidä tästä, joten neuvon jäsen Fatuzzoa äänestämään esitystä vastaan."
EnglishParliament’s services will advise me and we shall take any necessary action.
Parlamentin yksiköt neuvovat minua ja toteutamme kaikki tarvittavat toimet.
EnglishI would advise you to look at the rules governing access to the European Court of Justice.
Neuvoisin katsomaan myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen liittymissäännöksiä.
EnglishBefore continuing the debate, I must advise you on the new procedures.
Ennen keskustelun jatkamista minun on ilmoitettava teille uusista menettelyistä.
EnglishWe therefore advise you to make regular back-up copies of your content.
Tästä syystä Microsoft suosittelee, että sisältö varmuuskopioidaan säännöllisesti.
EnglishElected representatives can only advise the Commission by tabling amendments.
Vaaleilla valitut edustajat voivat vain antaa komissiolle neuvoja tekemällä tarkistuksia.
EnglishI would therefore advise our group to cast a resounding vote in favour.
Kehotankin ryhmäämme joukolla äänestämään uudestaan näiden asioiden puolesta.
EnglishIt is relatively simple and I advise the House to accept the amendment.
Tämä on varsin yksinkertaista, ja toivon parlamentin hyväksyvän tarkistuksen.
EnglishI would therefore advise that we tread carefully right now, to avoid surprises.
Kehotan siksi tarkkuuteen jo nyt, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.
EnglishI would advise you not to try to join the flight from London to Brussels the following day.
Neuvoisin teitä olemaan pyrkimättä lennolle Lontoosta Brysseliin seuraavana päivänä.
EnglishThese changes are enshrined in the Treaty of Nice and I advise you to take account of them.
Nämä muutokset sisältyvät Nizzan sopimukseen, ja kehotan teitä ottamaan ne huomioon.
EnglishI would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Olisin kiitollinen, jos parlamentin puhemiehistö voisi tiedottaa tarvittavista toimenpiteistä.
EnglishI have to advise that is not the normal way in which we do our voting.
Minun on ilmoitettava, että tämä ei ole tavanomainen äänestysmenettelymme.
EnglishThe Council and the Commission will have their work cut out to advise and assist them in this.
Neuvoston ja komission haastavana tehtävänä on auttaa ja opastaa niitä tässä.