Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "blockade"

EN

"blockade" bahasa Finlandia terjemahan

FI
FI
EN

blockade {kata benda}

volume_up
blockade (juga: block)
The blockade, or chocolate guideline, really belongs on the scrapheap of European development.
Saarto tai suklaadirektiivi kuuluisi oikeastaan Euroopan kehityksen kaatopaikalle.
The blockade against Cuba must be lifted if the country is to engage in positive development.
Kuuban vastainen saarto on lakkautettava, jotta maassa voidaan saada aikaan myönteistä kehitystä.
The borders must be controlled, and the blockade must be lifted.
Rajoja on valvottava ja saarto on lopetettava.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "blockade":

blockade

Contoh penggunaan untuk "blockade" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
Tämä taloudellinen este olisi purettava ja viisumimaksuja olisi alennettava.
EnglishThe sums paid out were often greater than in the period before the 'blockade'.
Maksetut määrät olivat usein suurempia kuin saartoa edeltävällä ajanjaksolla.
EnglishFourthly, I would like to call on the Council to end the Eurostat blockade.
Neljänneksi kehottaisin neuvostoa antamaan Eurostatille mahdollisuuden toimia.
EnglishThe Russians have commenced an economic blockade against a European Union Member State.
Venäläiset ovat aloittaneet taloussaarron erästä EU:n jäsenvaltiota vastaan.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Saarron vuoksi ympäristösaasteiden taso on noussut hallitsemattomasti hälyttävän korkealle.
EnglishThat is not on, and would lead to a kind of self-imposed blockade.
Tämä ei käy päinsä, sillä se johtaa eräänlaiseen itse aiheutettuun umpikujaan.
EnglishBut, first of all, we call on the Iraqi Government to lift the blockade of Camp Ashraf.
Ennen kaikkea me kuitenkin kehotamme Irakin hallitusta lopettamaan Ashrafin leirin saarron.
EnglishHas the time come for the Turkish Government to lift the economic blockade of Armenia?
Olisiko Turkin hallituksen jo aika lopettaa Armenian taloussaarto?
EnglishIt is easy to say that the blockade paralysing Armenia should be lifted.
On helppo sanoa, että Armenian lamauttava kauppasaarto on purettava.
EnglishThe blockade, of course, has not been fully lifted, but the situation has improved considerably.
Saartoa ei tietenkään ole täysin purettu, mutta tilanne on parantunut huomattavasti.
EnglishAltogether, in plain language, the sum of those measures can be called an economic blockade.
Selkokielellä kaikkia näitä toimenpiteitä voidaan pitää yhdessä taloudellisena saartona.
EnglishI appeal to everyone to abandon this blockade in the interests of Europe.
Vetoan kaikkiin tämän saarron poistamiseksi Euroopan edun nimissä.
EnglishOver the following seven years, Iraq has been subject to a massive international blockade.
Seuraavan seitsemän vuoden aikana Irak on ollut laajan kansainvälisen kauppasaarron kohteena.
EnglishThe situation must not be allowed to deteriorate into a two-way blockade!
Siinä ei saa ajautua molemminpuoliseen tilanteen lukkiutumiseen!
EnglishThis of course means that the blockade of Armenia by Turkey and Azerbaijan must be lifted.
Tämä edellyttää tietenkin Turkin ja Azerbaidzanin asettaman Armenian kauppasaarron lopettamista.
EnglishCan anyone possibly understand the Council' s blockade any more?
Kuka vielä muka ymmärtää neuvoston tapaa estää etenemistämme?
EnglishThe population has been hit by a brutal blockade, because they have chosen people the West does not like.
Väestö kärsii julmasta saarrosta, koska länsimaat eivät pidä sen valitsemista henkilöistä.
EnglishTurkey has not acknowledged the genocide in question and is still imposing its economic blockade on Armenia.
Turkki ei tunnusta kyseistä kansanmurhaa ja asettaa Armenian jatkuvasti taloussaartoon.
EnglishI would like to see Cyprus bringing an end to its blockade in this area.
Haluaisin nähdä Kyproksen lopettavan tämän estämisen.
EnglishDo not commit yourself to a blockade attitude towards the review.
Älkää omaksuko tarkistamisen yhteydessä jarruttavaa kantaa!