Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "built-in"

EN

"built-in" bahasa Finlandia terjemahan

EN built-in
volume_up
{kata sifat}

built-in (juga: hardwired)
Built-in doesn't mean unmalleable; it means organized in advance of experience."
Sisäänrakennettu ei tarkoita muuttumatonta; se tarkoittaa rakennetta ennen kokemusta."
Almost every program comes with its own built-in Help system.
Melkein jokaisessa ohjelmassa on sisäänrakennettu ohjejärjestelmä.
Almost all new computers come with a built-in sound card.
Lähes kaikissa uusissa tietokoneissa on sisäänrakennettu äänikortti.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "built-in":

built-in

Terjemahan serupa untuk "built-in" dalam bahasa Finlandia

to build kata kerja
Finnish
in keterangan
in kata depan

Contoh penggunaan untuk "built-in" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIf you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
Jos rakennatte talonne tältä pohjalta, hyvä Martin Schulz, siitä tulee olkitalo.
EnglishHowever, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
Kuitenkin, arvoisa puhemies, suhteen on nojattava useisiin eri peruspilareihin.
EnglishWe know what ships can be built, and what else besides vessels can be produced.
Tiedämme, mitä aluksia voidaan rakentaa ja mitä voidaan tuottaa aluksien lisäksi.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool to create a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishThis is normally built into an amendment, but for some reason it got left out.
Tavallisesti tämä sisällytetään tarkistukseen, mutta se jäi jostain syystä pois.
EnglishRoads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
Maahan rakennetaan teitä, kouluja ja sairaaloita, joista monet ovat jo toiminnassa.
EnglishIt has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
Se on rakennettava vankalle perustalle, ja vankka perusta merkitsee totuutta.
EnglishCommunication will have to be considered as an in-built cost in all activities.
Viestintää on pidettävä kaikkiin toimintoihin kiinteästi kuuluvana menoeränä.
EnglishNow the really interesting thing about these reactors is they're built in a factory.
Mielenkiintoisin juttu näissä reaktoreissa on se, että ne rakennetaan tehtaassa.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Sairaaloita varten ei ole rakennettu klinikoita, jotka suorittavat elinsiirtoja.
EnglishMost new desktop computers come with a built-in sound card that you can replace.
Uusissa tietokoneissa on useimmiten sisäinen äänikortti, jonka käyttäjä voi vaihtaa.
EnglishThey, together, built the civilisation that allowed mankind to reach space.
Yhdessä he rakensivat sivilisaation, jonka ansiosta ihmiskunta pääsi avaruuteen.
EnglishThe European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Euroopan unioni rakennettiin ja sitä on vahvistettava yhteisten arvojen perusteella.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool for creating a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishThis market needs to be seen as the platform on which the European economy is built.
Yhtenäismarkkinoita on pidettävä alustana, jonka päälle Euroopan talous rakentuu.
EnglishUnfortunately, we have only built the windows, and forgotten about the doors.
Olemme kuitenkin valitettavasti rakentaneet siihen vain ikkunat ja unohtaneet ovet.
EnglishReligion gives civilisation its moral values, but culture is something that we built.
Uskonto antaa sivilisaatiolle moraaliset arvonsa, mutta me rakennamme kulttuuria.
EnglishThe European Central Bank has built up its credibility through consistent policies.
Euroopan keskuspankki on saavuttanut uskottavuutensa johdonmukaisella politiikalla.
EnglishKorea built the first nationwide high-speed information network in the world.
Korea rakensi ensimmäisenä maailmassa maanlaajuisen huippunopean tietoverkon.
EnglishEurope has for too long been built from the top. That is no longer the case today.
Eurooppaa on rakennettu liian pitkään huipulta käsin, mutta se ei päde enää nykyään.