EN catch
volume_up
{kata benda}

1. lazim

catch (juga: bolt, latch, hasp)
volume_up
salpa {kt bnd}
catch (juga: booth, box, closet, cubbyhole)
volume_up
koppi {kt bnd}
catch (juga: buckle)
volume_up
solki {kt bnd}
catch (juga: demon, pastureland)
volume_up
haka {kt bnd}
volume_up
koukku {kt bnd}
catch
volume_up
kopittelu {kt bnd}
catch
Because catching mice is what the two cats wanted to do.
Koska hiirten pyydystäminen on molempien kissojen mielihalu.
catch

2. musik

catch
volume_up
kaanon {kt bnd} (leikkisä)

3. percakapan sehari-hari

catch
volume_up
saalis {kt bnd} [prckpn shr-hr]
The Total Allowable Catch for hake is divided up into four administrative areas.
Kummeliturskan yhteenlaskettu suurin sallittu saalis on jaettu neljään hallintoalueeseen.
It must be possible for vessels fishing in one area to land the catch in a port in another area.
Tietyllä alueella pyyntiä harjoittavan aluksen on voitava purkaa saalis toisen alueen satamassa.
In addition to being a key catch, cod is also vital to the proper functioning of the ecosystem.
Sen lisäksi, että se on keskeinen saalis, turska on välttämätön myös ekosysteemin asianmukaiselle toiminnalle.
catch
volume_up
löytö {kt bnd} [prckpn shr-hr]

Contoh penggunaan untuk "catch" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThey make up 20 million tonnes of the total global catch of 122 million tonnes.
Tämä tarkoittaa 20 miljoonaa tonnia maailman 122 miljoonan tonnin kalasaaliista.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Tiedätte säännön, hyvät naiset ja herrat: sovellamme catch-the-eye-menettelyä.
EnglishIn Europe over 50% of the population believes that you can catch AIDS from a kiss.
Euroopassa yli 50 prosenttia väestöstä uskoo, että aidsin voi saada suutelemalla.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Virkistyskalastajat pyytävät jäljellä olevasta kokonaissaaliista ehkä 1 prosenttia.
EnglishThey include, for example, a system of catch declarations and observers' reports.
Näihin kuuluvat esimerkiksi pyynti-ilmoitukset ja tarkkailijoiden kertomukset.
EnglishHowever, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.
Voin kuitenkin antaa teidän käyttää catch-the-eye-menettelyn mukaisen puheenvuoron.
EnglishFisherman who catch herring for human consumption are finding fewer and smaller fish.
Silakkaa ihmisravinnoksi pyytävät kalastajat saavat vähemmän ja pienempää kalaa.
EnglishWe are using the catch-the-eye procedure, so the blue-card procedure is not permitted.
(IT) Käytämme "catch the eye" -menettelyä, joten sinistä korttia ei voi käyttää.
EnglishMr President, I was trying to catch your eye just now, but you did not see me.
(EN) Arvoisa puhemies, yritin juuri tavoittaa katseenne, mutta ette huomanneet minua.
English   [] …and thanks to having good rapporteurs, we have managed to catch up.
   – …ja hyvien esittelijöiden ansiosta olemme onnistuneet pysymään aikataulussa.
EnglishWe have a mismatch between resources and catch capacity; we need fleet reconstruction.
Kalakanta ei vastaa kalastuskapasiteettia; laivasto on tasapainotettava uudelleen.
EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Elleivät he voi ampua hylkeitä riittävästi, heille ei jää kalaa pyydettäväksi.
EnglishAnd then so she realized I couldn't catch live ones, so she brought me dead penguins.
Kun naaras ymmärsi, etten saisi kiinni eläviä, se toi minulle kuolleita pingviinejä.
English   I should like to recall to colleagues that we open with a system of 'catch-the-eye'.
   Haluan muistuttaa kollegoille, että käytämme aluksi "katsekontaktijärjestelmää".
EnglishSo I hope I catch your eye tomorrow in the debate and make some of these points.
Toivon siis, että näen teidät huomisessa keskustelussa ja voin ottaa esille näitä asioita.
EnglishIndeed recently these countries seem to have embarked on a race to catch up.
Juuri viime aikojen tapahtumat osoittavat, että nämä maat ovat aloittaneet loppukirin.
EnglishThere will be up to 10 minutes of catch-the-eye possible for such occasions.
Lisäksi on mahdollisuus enintään 10 minuutin "catch the eye" -menettelyyn.
EnglishHarassers operating on the Internet are difficult to catch, but it is not impossible.
Internetissä toimivia ahdistelijoita on vaikea tavoittaa, mutta se ei ole mahdotonta.
EnglishWe are now going into the practice that the English call 'catch the eye'.
(ES) Siirrymme nyt menettelyyn, jota kutsutaan englanniksi nimellä ”catch the eye”.
EnglishIt is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
On selvää, että turskaa voidaan saada sivusaaliiksi muiden lajien kalastuksen yhteydessä.