Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to continue"

EN

"to continue" bahasa Finlandia terjemahan

EN to continue
volume_up
[continued|continued] {kata kerja}

As a result, there is still scope for allowing those abuses to continue.
Tämän seurauksena annamme edelleen mahdollisuuden jatkaa väärinkäytöksiä.
But it really is unacceptable to continue with the present system.
Nykyisellä järjestelmällä ei kuitenkaan voida missään tapauksessa enää jatkaa.
As for the Commission, it will continue to prepare annual reports.
Omasta puolestaan komissio aikoo jatkaa vuosikertomusten laatimista.
to continue (juga: to go on, to hold, to pass, to run)
For how long should the planned economy be allowed to continue within the food industry?
Kuinka pitkään suunnitelmatalouden annetaan jatkua elintarviketeollisuudessa?
The present instability and violence cannot and must not continue indefinitely.
Tämänhetkinen epävakaus ja väkivalta ei voi eikä saa jatkua loputtomiin.
It is quite ridiculous that this state of affairs should be allowed to continue.
On jokseenkin naurettavaa, että tällaisen asiaintilan annetaan jatkua.
to continue (juga: to abide, to hold, to hover, to keep)
This situation simply cannot be allowed to continue.
Tämä tilanne ei yksinkertaisesti todellakaan saa enää pysyä samanlaisena!
The European Union cannot continue to stand idly by in this situation.
Euroopan unioni ei voi pysyä toimettomana tässä tilanteessa.
Europe should therefore remain unyielding and continue to speak with one voice.
Siksi Euroopan pitäisi pysyä järkähtämättä kannassaan ja puhua edelleen yhdellä äänellä.
That time – now for reflection, as identified by the European Council – will continue for a number of months.
Tämä neuvoston pohdinta-ajaksi nimeämä aika kestää joitain kuukausia.
I believe that this is how that support should be given, because it cannot continue indefinitely.
Tätä suuntaa pitäisi mielestäni noudattaa tuissa, jotka eivät voi kestää loputtomiin.
I hope that this trust relationship lasts a long time and that both sides of the North Atlantic continue to be peaceful and prosperous.
Toivon, että tämä luottamussuhde kestää kauan ja että rauha ja hyvinvointi jatkuvat Pohjois-Atlantin molemmilla puolilla.
to continue
Do we want to continue to count for nothing for another whole generation?
Haluammeko olla edelleen merkityksettömiä kokonaisen uuden sukupolven ajan?
Aid should continue to be part of the main thrust of the policy.
Avunannon pitää olla edelleen osa politiikkaa.
It is useless to utter beautiful-sounding words like ‘solidarity’, but then continue to fail to act.
On turha lausua kauniita sanoja, kuten "solidaarisuus", mutta olla edelleen tekemättä mitään.
Today this strategy is being continued in the European desire to extend the UN inspections in Iraq.
Tällä hetkellä kyseistä strategiaa jatketaan siten, että Eurooppa haluaa pidentää YK:n asetarkastuksia Irakissa.
Mr President, the news arriving this morning from New York that they are thinking of extending the ultimatum makes us continue to hope that the Iraqi crisis may be resolved without taking up arms.
Arvoisa puhemies, New Yorkista tänä aamuna saadut uutiset, joiden mukaan uhkavaatimusta aiotaan pidentää, saavat meidät toivomaan, että Irakin kriisi voidaan ratkaista ilman aseita.
to continue
to continue (juga: to elognate)

Contoh penggunaan untuk "to continue" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
Olen tyytyväinen maan liittymiseen tähtääviin toimiin ja toivon niiden jatkuvan.
EnglishIt has and will continue to make a real difference to the lives of its citizens.
Sillä on ollut ja on jatkossakin todellista merkitystä kansalaistensa elämässä.
EnglishMr President, I will quote John Stuart Mill and then I will continue in Swedish.
(EN) Arvoisa puhemies, siteeraan John Stuart Milliä ja jatkan sitten ruotsiksi.
EnglishDoctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Lääkäreiden on oltava jatkossakin pääasiallinen lääkkeitä koskevan tiedon lähde.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia.
EnglishSecondly, I believe we must recognize the fact that animal cloning will continue.
Toiseksi olen sitä mieltä, että on tunnustettava, että eläinten kloonaus jatkuu.
EnglishThe Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
Keskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
EnglishMany have said it and many continue to say it: we require a break in legislation.
Monet ovat sen sanoneet ja monet sanovat edelleen: tarvitsemme lainsäädäntötauon.
EnglishWe need to criticise what there is to criticise, but help progress to continue.
Kritiikkiä on esitettävä, jos sille on aihetta, mutta prosessia on myös tuettava.
EnglishWe continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
Lisäämme aina uusia aineksia kakkuun, mutta kakkua ei saada koskaan ulos uunista.
EnglishOur task as regulators is to allow that dynamism, that innovation, to continue.
Tehtävämme lainsäätäjänä on mahdollistaa dynaamisuuden ja innovoinnin jatkuminen.
EnglishWe oppose the idea of an agency whose administration would continue indefinitely.
Vastustamme sellaista virastoa, joka olisi hallinnollisesti olemassa ikuisesti.
EnglishThe Council will continue to monitor carefully all the changes facing this market.
Neuvosto seuraa edelleen tarkoin tilanteen kehittymistä kyseisillä markkinoilla.
EnglishThey must be able to believe in us, so that they continue to believe in Europe.
Kansalaisten on voitava luottaa meihin, jotta he voivat vielä uskoa Eurooppaan.
EnglishIn any case the US Government will have to continue its role as active mediator.
Yhdysvaltain hallituksen on joka tapauksessa näyteltävä aktiivista osaa tässä.
EnglishSecondly, what time does Question Time continue until tonight as we started late?
Toiseksi kysyn, mihin asti tänä iltana kyselytunti jatkuu, kun aloitimme myöhään?
EnglishI am sure that we can continue to rely on your support in this important task.
Olen varma siitä, että voimme edelleen luottaa tukeenne tässä tärkeässä asiassa.
EnglishI call on my fellow Members to continue to focus on the role of women in Turkey.
Kehotan kollegojani edelleen kiinnittämään huomiota naisten asemaan Turkissa.
EnglishAt all events, we should continue to work on such a strategy following the review.
Meidän on joka tapauksessa jatkettava strategian työstämistä arviointien jälkeen.
EnglishThat is my opinion, and I will continue to ask Council to act on this invitation.
Tämä on mielipiteeni, ja pyydän neuvostoa toimimaan tämän kehotuksen pohjalta.