Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "cutback"

EN

"cutback" bahasa Finlandia terjemahan

EN cutback
volume_up
{kata benda}

cutback (juga: abatement, cut, deduction, dent)
volume_up
vähennys {kt bnd}
Particularly the huge cutback which the Commission proposes for the employment chapter gives us great cause for concern.
Viittasin tähän jo aiemminkin: erityisesti se suunnaton vähennys, jota komissio ehdottaa työllisyyttä koskevaan lukuun, aiheuttaa meille suurta huolta.
cutback (juga: cut, haircut, intersection, operation)
volume_up
leikkaus {kt bnd}
cutback (juga: cut)
volume_up
supistus {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "cutback" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishUnfortunately, the first reading by the Council was governed by a cutback rationale.
Valitettavasti neuvoston ensimmäistä käsittelyä hallitsivat leikkaukset.
EnglishHowever, because of a small cutback in funds, about which I wish to protest, I am not totally happy with this budget.
En ole täysin tyytyväinen tähän talousarvioon yhden pienen varojen leikkauksen vuoksi, jonka haluan tuomita.
EnglishThis means that no cut-back at all of deep-seam production would be taking place, and consequently no reduction of activity either.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaivosten tuotantoon ei ole tehty mitään leikkauksia, eikä näin ollen toimintaa ole supistettu.
EnglishWe should therefore not speak in terms of a gradual cutback and long term solutions, because this period has long since elapsed.
Meidän ei ole myöskään syytä puhua asteittaisesta purkamisesta ja ratkaisusta pitkällä aikavälillä, koska tämä aikaväli on kauan sitten päättynyt.
EnglishIn 1999, as has already been mentioned, the number of transit journeys was exceeded by 100,000, resulting in a cutback of 150,000 journeys by way of "punishment".
Kauttakulkumatkojen yläraja ylittyi - sekin mainittiin - 100 000 matkalla vuonna 1999, ja se johti matkojen vähentämiseen 150 000:lla siis rangaistukseen.
EnglishI welcome the fact that the Council, unlike in previous years, has not proposed any cut-back in the appropriations for the development of the EU's internal market.
Suhtaudun myönteisesti siihen, ettei neuvosto aikaisemmista vuosista poiketen ole esittänyt EU:n sisämarkkinoiden kehittämiseen varattujen määrärahojen leikkaamista.
EnglishIn any case the objectives of Agenda 2000, namely greater concentration and coherence, already involve a serious cutback in aid to the relatively successful regions.
Agenda 2000: n tavoitteiden, vahvemman keskittämisen ja johdonmukaisuuden avulla suhteellisen menestyksekkäiltä alueilta leikataan jo voimakkaasti joka tapauksessa.
EnglishSo the Commission took into account the aim of the net cut-back in annual production mentioned precisely in the agreements which had been signed, and held to this rigorously.
Komissio siis otti huomioon vuosituotannon nettoleikkaustavoitteen juuri niin kuin tehdyissä sopimuksissa sanottiin, ja tätä tavoitetta komissio on kunnioittanut.
EnglishWhen the 1997 budget was drawn up an ECU 1 billion cutback was made to the Commission preliminary draft in the headings relating to Structural Fund payment appropriations.
Vuoden 1997 talousarviota laadittaessa leikattiin miljardi ecua komission alustavan talousarvioesityksen rakennerahastojen maksumäärärahoja koskevista budjettikohdista.
EnglishI share the rapporteurs’ opposition to any change in the overall architecture of this reform, any re-nationalisation of regional policy or any drastic cutback in Community spending.
Vastustan esittelijän tavoin tämän uudistuksen kokonaisrakenteen muuttamista, aluepolitiikan uudelleenkansallistamista tai yhteisön menojen rajua leikkaamista.
EnglishThe Commission could therefore not accept that method of calculating the cut-back of activity, and it consequently asked for the agreement to be kept on the basis of the real figures.
Komissiolla ei täten ollut mahdollisuutta hyväksyä tätä toiminnan leikkausten laskentatapaa, minkä seurauksena komissio vaati sopimuksen noudattamista todellisten tietojen pohjalta.