Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "dairy farming"

EN

"dairy farming" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "dairy farming".

Terjemahan serupa untuk "dairy farming" dalam bahasa Finlandia

dairy kata benda
farming kata benda
to farm kata kerja
farm kata benda

Contoh penggunaan untuk "dairy farming" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe serious crisis in the dairy farming sector is putting the very survival of dairy farming at risk.
Maidontuotantoalan vakava kriisi vaarantaa koko maidontuotannon selviytymisen.
EnglishThe support measures for dairy farming are vital in order to prevent a collapse in agriculture.
Maidontuotannon tukitoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta maatalouden romahtaminen voidaan estää.
EnglishThe situation in dairy farming, in particular, has deteriorated drastically over the last 20 months.
Erityisesti maidontuotannon tilanne on huonontunut voimakkaasti kuluneiden 20 kuukauden aikana.
EnglishThese proposals are an acknowledgment of the failure of the Commission's policy for the dairy farming sector.
Nämä ehdotukset ovat tunnustus maidontuotantoa koskevan komission strategian epäonnistumisesta.
EnglishWe support measures to regulate the dairy farming sector.
Tuemme toimenpiteitä maidontuotantoalan sääntelemiseksi.
English. - (DA) We have voted against the proposals for increased agricultural aid to the dairy farming sector.
kirjallinen. - (DA) Äänestimme maitoalan maataloustukien korottamista koskevia ehdotuksia vastaan.
EnglishThe reason for introducing dairy farming into Article 186 is the fact that we need to be able to react fast.
Maidontuotannon sisällyttämistä 186 artiklaan on ehdotettu siksi, että meidän on voitava reagoida nopeasti.
EnglishI regret, however, that only EUR 300 million has been allocated for the creation of a fund for the dairy farming sector.
Maitoalan rahaston perustamiseen on kuitenkin valitettavasti myönnetty vain 300 miljoonaa euroa.
EnglishThe distortions in the dairy farming market mean that each supply chain cannot function effectively or fairly.
Maidon tuotantomarkkinoiden vääristymien takia kaikki toimitusketjut eivät voi toimia tehokkaasti tai oikeudenmukaisesti.
EnglishCrisis in the dairy farming sector (debate)
EnglishCrisis in the dairy farming sector (vote)
EnglishI am therefore pleased that we have today adopted a cross-party motion for a resolution on the crisis in the dairy farming sector.
Tämän vuoksi olen iloinen siitä, että olemme tänään hyväksyneet puoluerajat ylittävän päätöslauselmaesityksen maitoalan kriisistä.
EnglishThe milk and dairy farming sector, regardless of where you are in Europe, is the backbone of the small family farm structure, and we must support it.
Maito- ja karjanhoitosektori, missä tahansa päin Eurooppaa, on pienperhetilojen rakenteen selkäranka, ja meidän täytyy tukea sitä.
EnglishI regret, however, that only EUR 300 million, which I regard as too little, has been allocated for the creation of a fund for the dairy farming sector.
Maitoalan rahaston perustamiseen on kuitenkin valitettavasti myönnetty vain 300 miljoonaa euroa, mikä mielestäni ei ole riittävästi.
EnglishHow, too, are we to deal with areas that are nothing more than green spaces and need dairy farming if they are to be maintained as such?
Ja miten meidän on tarkoitus menetellä niiden alueiden suhteen, jotka ovat pelkkiä viheralueita ja tarvitsevat maitotaloutta säilyäkseen sellaisina?
EnglishBy the way, I do not see any reason why dairy farming should not be part of Article 186, as areas specifically within the meat sector are already there.
En muuten näe mitään syytä sille, miksei maidontuotantoa voitaisi sisällyttää 186 artiklaan, sillä lihantuotannon alat ovat jo siellä.
EnglishThe measures which the Commission is trying to apply have the ultimate objective of deregulation, and therefore liberalisation of the dairy farming sector in Europe.
Toimenpiteillä, joita komissio pyrkii toteuttamaan, pyritään viime kädessä sääntelyn purkamiseen ja koko maidontuotantoalan vapauttamiseen Euroopassa.
EnglishWe must continue to take steps, and specifically as regards the dairy sector in difficult areas, in mountain areas, where there are simply no alternatives to dairy farming.
Meidän on jatkettava maitoalan toimia etenkin vaikeuksissa olevilla alueilla, kuten vuoristoalueilla, joilla ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa kuin maidontuotanto.
EnglishIn order to make dairy farming in the EU more competitive and more efficient, the Commission is frustrating, by means of its proposals, its own structural and rural development policies.
Komissio pyrkii parantamaan EU:n meijerialan kilpailukykyä ja tehokkuutta mutta mitätöi ehdotuksillaan rakennepolitiikkansa ja maaseudun kehittämispolitiikkansa.
EnglishThis crisis in the dairy farming sector has plainly shown that the CMO for milk still requires instruments, particularly the quota mechanism, in order to tackle market imbalances.
Maidontuotannon kriisi on selkeä osoitus siitä, että maidon YMJ:ssä tarvitaan edelleen välineitä, etenkin kiintiöjärjestelmää, markkinoiden epätasapainon korjaamiseksi.

Kata lain

English
  • dairy farming

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.