Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "dairy products"

EN

"dairy products" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "dairy products".

Terjemahan serupa untuk "dairy products" dalam bahasa Finlandia

dairy kata benda
products kata benda
Finnish
product kata benda

Contoh penggunaan untuk "dairy products" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAs far as dairy products are concerned, the positions of the delegations differ widely.
Maitotuotteiden osalta valtuuskuntien näkökannat eroavat toisistaan suuresti.
EnglishAs a consequence, we saw prices on dairy products simply go through the roof.
Sen seurauksena maitotuotteiden hinnat kohosivat pilviin.
EnglishThe fall in the prices of milk and dairy products primarily affects farms with low incomes.
Maidon ja maitotuotteiden hintojen romahtaminen vaikuttaa pääasiassa pienituloisiin maatiloihin.
EnglishSince 2005 the prices of dairy products for Greece do not appear to reveal seasonal fluctuations.
Vuodesta 2005 lähtien maitotuotteiden hinnoissa Kreikassa ei näytä olevan kausivaihteluita.
EnglishThe increase in demand for meat and dairy products is having an indirect effect on prices for feed grain.
Lihan ja maitotuotteiden kysynnän kasvu vaikuttaa välillisesti rehuviljan hintoihin.
EnglishConsumers in Europe and beyond have responded sensitively to the increase in prices of dairy products.
Kuluttajat Euroopassa ja muualla ovat vastanneet herkästi maitotuotteiden hinnannousuun.
EnglishFurthermore, I must energetically contradict those who have said that dairy products are too expensive.
Lisäksi kiistän tiukasti väitteet, joiden mukaan maitotuotteet olisivat liian kalliita.
EnglishDo you know how many heart attacks are due to dairy products?
Tiedättekö, kuinka paljon sydänkohtauksia maitotuotteet aiheuttavat?
EnglishMore information about bringing meat and dairy products and other animal products into the EU
Lisätietoa liha- ja maitovalmisteiden sekä muiden eläinperäisten tuotteiden tuonnista EU:n alueelle
EnglishThis instrument is working properly for sugar and dairy products.
Se toimii varsin hyvin sokerin ja meijerituotteiden aloilla.
EnglishThe situation is particularly serious in sectors of high added value, such as meat and dairy products.
Tilanne on erityisen vaikea korkean lisäarvon aloilla, kuten liha- ja maitotuotteiden aloilla.
English(CS) I fully support extending the scope of Article 186 to include the milk and dairy products sector.
(CS) Kannatan varauksetta 186 artiklan soveltamisalan laajentamista maitoon ja maitotuotteisiin.
EnglishThey ensure the safety, for example, of raw meat, game, molluscs, milk and dairy products.
Valvonnalla varmistetaan esimerkiksi raavaslihan, riistan, simpukoiden, maidon ja maitotuotteiden turvallisuus.
EnglishIn addition, we are opposed to the EU giving permanent market support to the milk and dairy products industry.
Lisäksi vastustamme sitä, että EU myöntää pysyvää markkinatukea maito- ja maitotuotealalle.
EnglishThis bodes well for the future in terms of a timely debate on dairy products.
Tämä tietää hyvää tulevaisuudelle siinä mielessä, että ajankohta maitotuotteista käytävälle keskustelulle on otollinen.
EnglishThat will give a boost to farming exports of, amongst other things, pork, wine, whisky or dairy products.
Tämä vauhdittaa monien maataloustuotteiden kuten sianlihan, viinin, viskin ja maitotuotteiden vientiä.
EnglishThe quota for dairy products is 105% of consumption.
Meijerituotteiden kiintiö on 105 prosenttia kulutuksesta.
EnglishWe dealt in a special report with the exports of New Zealand dairy products to the United Kingdom.
Olemme myös käsitelleet yhdessä erityiskertomuksessa uusiseelantilaisten maitotuotteiden vientiä Isoon-Britanniaan.
EnglishI would also thank him for banning personal imports of meat and dairy products into the EU.
Haluan kiittää myös häntä siitä, että liha- ja maitotuotteiden tuominen EU:n alueelle on nyt kielletty yksityishenkilöiltä.
EnglishI have not heard you put an end to the buying of dairy products because they raise cholesterol levels.
En kuullut teidän esittävän maitotuotteiden markkinoiden pysäyttämistä sen takia, että ne lisäävät kolesterolia.

Kata lain

English
  • dairy products

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.