Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "damages"

EN

"damages" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
damage {kt bnd}

EN damages
volume_up
{kata benda}

1. hukum

damages
YOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00.
Asiakkaan Microsoftilta ja sen toimittajilta saama vahingonkorvaus ei voi olla enemmän kuin 5,00 Yhdysvaltain dollaria.

Contoh penggunaan untuk "damages" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishVictims must also have the right to compensation for damages, including court costs.
Myös uhrien oikeus saada vahingonkorvauksia, oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.
EnglishThis solution is very important for cases of lower and fragmented damages.
Tämä ratkaisu on hyvin tärkeä pienten ja hajanaisten vahinkojen tapauksissa.
EnglishThey are about justice, and damages actions are complementary to this law enforcement.
Niissä on kyse oikeudesta, ja vahingonkorvauskanteet täydentävät tätä lainvalvontaa.
EnglishI endorse the idea that it should be made easier to bring such damages actions.
Kannatan tällaisten vahingonkorvauskanteiden nostamisen helpottamista.
EnglishWe do not want mergers and concentration, which damages cultural diversity.
Ei keskittämistä, joka tapahtuu kulttuurisen moninaisuuden kustannuksella.
EnglishShould the damages claimed from the construction company have perhaps been higher?
Olisiko rakennusyhtiöltä kenties pitänyt vaatia suurempia korvauksia?
EnglishWhat we are now considering is the issue of damages actions for breach of antitrust rules.
Nyt huomion kohteena ovat kilpailuoikeuden rikkomiseen liittyvät vahingonkorvaukset.
EnglishSailors died, others went missing, there were damages worth millions of euro.
Merimiehiä kuoli, toiset katosivat, vahingot olivat miljoonia euroja.
EnglishLastly, I would just like to say one small thing on the question of damages.
Lopuksi haluaisin vain sanoa yhden pienen seikan vahinkokysymyksestä.
EnglishHowever, I would point out that any form of nationalism damages its own country first.
Huomauttaisin kuitenkin, että kaikki nationalismin muodot vahingoittavat ensin omaa maata.
EnglishIt also lays down clear rules on compensation for damages and the facilitation of assistance.
Sillä myös annetaan selvät säännöt vahingonkorvauksista ja avun antamisesta.
EnglishFraud damages not just the tourism sector but the whole foundation of many of our institutions.
Petos ei vahingoita vain matkailun alaa vaan monien toimielintemme koko perustusta.
EnglishThe aims of the proposal are to help compensate the damages, by a contribution of the Community.
Asetuksen tarkoituksena on edistää vahingonkorvauksien maksamista yhteisön varoista.
EnglishNo EU money is involved in any project that damages the environment.
EU:n rahaa ei myönnetä millekään ympäristölle haitalliselle hankkeelle.
EnglishThe measures or the methods of calculating damages across the European Union differ vastly.
Ne mitat tai menetelmät, joilla Euroopan unionissa lasketaan vahinkoja, vaihtelevat suuresti.
EnglishIt damages both Afghanistan's chances and the health of others.
Sillä vahingoitetaan Afganistanin mahdollisuuksia sekä muiden terveyttä.
EnglishThere are good fundamental reasons for citizens and companies to be able to claim damages.
Kansalaisten ja yritysten mahdollisuuteen vaatia korvauksia on hyviä perustavanlaatuisia syitä.
EnglishBe very careful about the legislation you put in place which damages European opportunities.
Olkaa erittäin huolellisia, jottei antamanne lainsäädäntö vahingoita Euroopan mahdollisuuksia.
EnglishWe agree with the mitigation of damages suffered, and we pressed for the rapid activation of the system.
Kannatamme vahinkojen lieventämistä ja puolsimme järjestelmän nopeaa käyttöönottoa.
EnglishThe damages in Europe are estimated at between EUR 24 and 194 billion.
Vahinkojen arvioidaan olevan 24-194 miljardia euroa Euroopassa.