Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "dedicated to"

EN

"dedicated to" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "dedicated to".

Terjemahan serupa untuk "dedicated to" dalam bahasa Finlandia

dedicated kata sifat
to dedicate kata kerja
to kata depan
Finnish

Contoh penggunaan untuk "dedicated to" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAn average of 40% of the budget of poor countries is dedicated to debt payments.
Köyhät maat käyttävät keskimäärin 40 prosenttia talousarviostaan velanhoitoon.
EnglishThank you, Mr Titley, for the 20 years you have dedicated to the European cause.
(IT) Kiitos, Gary Titley, 20 vuodesta, jotka olette omistanut EU:n asialle.
EnglishThen you have to offer them absolute, dedicated, passionate service to them.
Sitten heille on tarjottava ehdottoman omistautunutta ja intohimoista palvelua.
EnglishHizbollah is an organisation dedicated to terrorism, which is indisputable.
Ei ole epäilystäkään, etteikö Hizbollah olisi terrorismille omistautuva järjestö.
EnglishSome of these resources could be dedicated to fund intra-Maghreb cooperation.
Osa näistä varoista voitaisiin osoittaa Maghrebin sisäisen yhteistyön rahoitukseen.
EnglishHaving dedicated most of this parliamentary term to this activity, I am happy.
Olen tyytyväinen omistettuani suurimman osan toimikautta tämän asian käsittelemiseen.
EnglishHungary has dedicated structural funds and rural development funds at its disposal.
Unkarilla on käytettävissään tietyt rakennerahastot ja maaseudun kehittämisrahastot.
EnglishToday is 13 February, Mr President, and tomorrow is the day dedicated to lovers.
Tänään on 13. helmikuuta, arvoisa puhemies, ja huomenna vietetään rakastuneiden päivää.
EnglishA computer's video card contains dedicated memory that it uses to display graphics.
Tietokoneen näyttösovitin sisältää grafiikan näyttämiseen varattua muistia.
EnglishEU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.
Politiikka on vastuussa kaikkien hyvinvoinnista, ei vain niiden, joilla on rahaa.
EnglishIn addition, the Commission keeps its website dedicated to this outbreak up to date.
Lisäksi komissio päivittää jatkuvasti epidemiaa käsitteleviä verkkosivujaan.
EnglishAs you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
Kuten tiedätte, yksi Europolin osastoista keskittyy terrorismin torjuntaan.
EnglishAnd we, of course, intend to further improve our resources dedicated to this task.
Aiomme luonnollisesti parantaa edelleen menetelmiämme tämänsuuntaisesti.
EnglishOut of the 7 213 words in this report, a mere handful are dedicated to the truth.
Tämän mietinnön kaikkiaan 7 213 sanasta ainoastaan kuudessa kerrotaan totuus tilanteesta!
EnglishTherefore, we now call on the Commission to come up with a dedicated legislative proposal.
Kehotamme siten nyt komissiota esittämään perusteellisen lainsäädäntöehdotuksen.
EnglishHuman rights projects are also being funded through separate dedicated budget lines.
Lisäksi rahoitetaan ihmisoikeushankkeita varta vasten tähän varatusta budjettikohdasta.
EnglishBut your presidency will not be indifferent, because you are a dedicated European.
Mutta puhemieskautenne ei tule olemaan ponneton, koska olette vannoutunut eurooppalainen.
EnglishThat is why this working party has dedicated particular attention to this.
Siitä syystä myös työryhmä on kiinnittänyt tähän asiaan erityistä huomiota.
EnglishThe EU cannot and must not be a group of countries dedicated to looking inwards.
EU ei voi eikä saa olla pelkkä sisäänpäin kääntyneiden maiden ryhmä.
EnglishSpecific allocations of European money will have to be dedicated to this area of research.
Euroopan varoista on varattava erityisiä määrärahoja tälle tutkimuksen alalle.

Kata lain

English
  • dedicated to

Lebih lagi bab.la menyediakan kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris untuk terjemahan lebih banyak lagi.