Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "deep sea"

EN

"deep sea" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "deep sea".

Terjemahan serupa untuk "deep sea" dalam bahasa Finlandia

deep kata sifat
sea kata benda
Finnish

Contoh penggunaan untuk "deep sea" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English. - I voted in favour of the Miguélez Ramos report on deep-sea fisheries.
Äänestin syvänmerenkalastusta koskevan Rosa Miguélez Ramosin mietinnön puolesta.
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Valitettavasti Euroopan unioni on syvänmeren pohjatroolausepidemian keskus.
EnglishAs a whole, we have to gain better knowledge of deep sea fishing and improve the stocks.
Syvänmeren kalastusta koskevaa tietämystä on kehitettävä ja kantoja parannettava.
EnglishAs you know, the EU is an important stakeholder in deep-sea fisheries.
Kuten tiedätte, EU on merkittävä sidosryhmä syvänmerenkalastuksen alalla.
EnglishThe science in relation to deep-sea stocks is not yet fully developed.
Syvänmeren kalakantoja koskeva tiede ei ole vielä täysin kehittynyttä.
EnglishThe legislation regulating the trade in deep-sea fish stocks needs to be thoroughly reviewed.
Syvänmeren kalalajien kauppaa säätelevää lainsäädäntöä on tarkistettava perinpohjaisesti.
EnglishWe are all aware that the deep sea fishing fleet has rapidly increased in power and capacity.
Tiedämme, että syvänmeren kalastuslaivaston teho ja kapasiteetti on lisääntynyt nopeasti.
EnglishWe need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.
Meidän pitää nähdä syviä hautoja, merenalaiset vuoret, ja ymmärtää elämää meren syvyyksissä.
EnglishThis moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Tätä toimien keskeyttämistä ei sovelleta koko alaan vaan ainoastaan uuteen syvänmeren poraukseen.
EnglishIn order to implement in practice an effort limitation, we need deep-sea fishing licences.
Jotta pyynnin rajoittaminen voidaan toteuttaa käytännössä, tarvitaan syvänmeren kalastuslupia.
EnglishDeep-sea trawlers were accused of systematically destroying the corals.
Pohjatroolien väitettiin tuhoavan koralleja järjestelmällisesti.
EnglishThe concept of ‘long distance’ has been taken up in other sectors, such as deep-sea fishing.
"Pitkän matkan" käsite on sisällytetty muille sektoreille, esimerkiksi syvänmerenkalastukseen.
EnglishBottom trawling is causing unprecedented damage to the deep-sea coral and sponge communities.
Pohjatroolaus aiheuttaa ennennäkemätöntä tuhoa syvänmeren koralli- ja sienieläinyhdyskunnissa.
EnglishIt therefore takes many years before deep-sea stocks that have been too heavily fished are able to recover.
Siksi kestää monia vuosia, ennen kuin liikaa pyydetyt syvänmeren kannat elpyvät.
EnglishFirst of all, it is extremely difficult to make and provide a definition of deep-sea fish.
Ensinnäkin syvänmeren kalalajeja on hyvin vaikeaa määritellä.
EnglishIt is vital to define what constitutes a deep sea fishery.
On hyvin tärkeää määritellä, mikä katsotaan syvänmerenkalastukseksi.
EnglishWe also have no clear regulations for deep sea drilling.
Myöskään syvänmeren porauksista ei ole laadittu selkeitä säännöksiä.
EnglishHowever, it is clear that the rules contained in our Deep-Sea Fishing Regulation need to be reviewed.
On kuitenkin selvää, että syvänmerenkalastusta koskevan asetuksemme säännöksiä on tarkistettava.
EnglishFirstly, it must be said that these proposals deal with intra-EU and not deep-sea services.
Ensinnäkin on sanottava, että nämä ehdotukset koskevat EU: n sisäistä liikennettä eikä avomeriliikennettä.
EnglishThe science in relation to deep-sea stocks is not yet fully developed.
Syvänmeren kantojen tutkimus on vielä keskeneräistä.

Kata lain

English
  • deep sea

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.