Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "deeply"

EN

"deeply" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
deep {kt sft}

EN deeply
volume_up
{keterangan}

deeply
We are deeply concerned at the increasing number of air accidents recently.
Olemme syvästi huolissamme lento-onnettomuuksien viimeaikaisesta lisääntymisestä.
So I was deeply disheartened to hear of this proposal for an observatory.
Olin siis syvästi pettynyt kuullessani tästä observatoriota koskevasta ehdotuksesta.
Finally, we are deeply concerned at the developments in East Jerusalem.
Lopuksi totean, että olemme syvästi huolissamme Itä-Jerusalemin kehityksestä.
deeply
Cynthia Schneider: These programs are reaching incredibly deeply into society.
CS: Näiden ohjelmien vaikutukset menevät uskomattoman syvälle yhteiskunnassa.
As such, this day of rest is deeply engrained in European culture.
Näin ollen tämä lepopäivä on juurtunut syvälle eurooppalaiseen kulttuuriin.
Let us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.
Antakaamme juuri kuulemamme Zeng Jinyanin liikuttavan puheen painuvan syvälle mieliimme.
deeply
I respect the differing views and deeply-held beliefs concerning these issues.
Kunnioitan näitä asioita koskevia erilaisia näkemyksiä ja syvään juurtuneita uskomuksia.
Conflict, lawlessness and corruption are deeply embedded.
Konfliktit, laittomuus ja korruptio ovat juurtuneet syvään.
We must not forget that undeclared work is a deeply rooted phenomenon.
Emme saa unohtaa, että pimeä työ on syvään juurtunut ilmiö.

Contoh penggunaan untuk "deeply" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishMr President, I am deeply disappointed by the Commission's statement here today.
Arvoisa puhemies, olen todella pettynyt komission tämänpäiväiseen julkilausumaan.
EnglishHowever, the report also expresses points, which we find deeply problematic.
Mietinnössä kuitenkin esitetään kohtia, jotka ovat meistä erittäin ongelmallisia.
EnglishMr President, I believe we need to reflect very deeply on the issue of immigration.
Arvoisa puhemies, mielestäni olisi pohdittava hyvin syvällisesti maahanmuuttoasiaa.
EnglishSome time ago, I was given the opportunity to look into this matter more deeply.
. (NL) Minulla oli jokin aika sitten mahdollisuus tarkastella lähemmin koko tätä asiaa.
EnglishThe anti-UN attitude adopted by the German Chancellor is deeply regrettable.
Saksan liittokanslerin omaksuma YK:n vastainen kanta on erittäin valitettava.
EnglishMr President, everyone is deeply affected by the suffering of the Kosovar Albanians.
Arvoisa puhemies, Kosovon albaanien kärsimykset koskettavat kaikkia kipeästi.
EnglishIn Portugal, in my region of Oporto district, this tragedy was felt very deeply.
Portugalissa, kotiseudullani Porton alueella, tämä tragedia on aiheuttanut suurta surua.
EnglishI deeply regret that only limited funds are available for this initiative.
Mielestäni on hyvin valitettavaa, että aloitteen käytössä on vain niukasti varoja.
EnglishThere is an increasing spiral of violence in Kosovo which is deeply worrying.
Kosovo on joutunut väkivallan kierteeseen, mikä on erittäin huolestuttavaa.
EnglishI should point out that the country's economic situation is deeply affected.
Haluan huomauttaa, että tilanne vaikuttaa suuresti maan taloudelliseen tilanteeseen.
EnglishWhat was said in our deeply moving session last week is still true today.
Se, mitä sanoimme viime viikolla vaikuttavassa istunnossa, on totta tänäänkin.
EnglishThe Council remains deeply concerned about the conflict in northern Uganda.
   Neuvosto on edelleen hyvin huolestunut Pohjois-Ugandan konfliktista.
EnglishIt is deeply irresponsible and will lead to strife and conflict in the labour markets.
Se on aivan vastuutonta ja johtaa riitoihin ja konflikteihin työmarkkinoilla.
EnglishMadam President, we have all been deeply distressed by the illness of our colleague.
Arvoisa puhemies, olemme kaikki olleet hyvin huolissamme kollegamme sairauden vuoksi.
EnglishMoreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.
Eräs asia, josta olen kuullut joiltakin kollegoilta täällä, huolestuttaa minua paljon.
EnglishNow it seems as though this is not to be, which is deeply disappointing.
Nyt ei näytä siltä, että niin tapahtuu, mikä on mielestäni erittäin valitettavaa.
EnglishWe are deeply aware of the suffering of the people there and of what has happened.
Olemme täysin tietoisia ihmisten kärsimyksistä ja Darfurin tapahtumista.
EnglishThis development, which the Council is monitoring carefully, is deeply disturbing.
Tämä kehitys, jota neuvosto seuraa tarkasti, on erittäin huolestuttava.
EnglishSo far, this action has failed to materialise and I regret that deeply.
Toistaiseksi näihin toimiin ei ole ryhdytty, ja pidän sitä erittäin valitettavana.
EnglishThis is not insurmountable if we are not deeply and directly involved.
Tämä ei ole ylitsepääsemätöntä, jos osallistumme siihen merkittävästi ja suoraan.