Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to delete"

EN

"to delete" bahasa Finlandia terjemahan

EN to delete
volume_up
[deleted|deleted] {kata kerja}

To delete text, select the text that you want to delete, and then press DELETE.
Voit poistaa tekstiä valitsemalla poistettavan tekstin ja painamalla DEL-näppäintä.
To delete a comment, click Delete next to the comment you'd like to delete.
Jos haluat poistaa kommentin, valitse poistettavan kommentin vieressä Poista.
It would perhaps therefore not be appropriate to delete such a symbolic procedure.
Tämän vuoksi ei ehkä olisi sopivaa poistaa tällaista symbolista menettelyä.
to delete
volume_up
tuhhota {kt krj}

Contoh penggunaan untuk "to delete" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIf you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
Jos poistat pikakuvakkeen, vain pikakuvake poistetaan, ei varsinaista kohdetta.
EnglishSelect the Cookies check box, and then click Delete if it isn't already checked.
Valitse Evästeet-valintaruutu ja valitse Poista, jos se ei ole valmiiksi valittuna.
EnglishClearing the Recent Items list does not delete the items from your computer.
Viimeisimpien kohteiden luettelon tyhjentäminen ei poista kohteita tietokoneesta.
EnglishDon't format or delete the earlier version of Windows in a multiboot configuration.
Älä alusta tai poista monikäynnistysjärjestelmän aikaisempaa Windows-versiota.
EnglishWhen you delete a file from your computer, it's temporarily stored in the Recycle Bin.
Kun tiedosto poistetaan tietokoneesta, se tallennetaan tilapäisesti roskakoriin.
EnglishSelect each of the check boxes in the Files to delete list, and then click OK.
Valitse Poistettavat tiedostot -luettelon kaikki valintaruudut ja valitse sitten OK.
EnglishClick the Tools button, point to Safety, and then click Delete browsing history.
Napsauta Työkalut-painiketta, valitse Suojaus ja valitse sitten Poista selaushistoria.
EnglishPress Delete on your keyboard and then, in the Delete File dialog box, click Yes.
Paina Delete-näppäintä ja valitse Poista tiedosto -valintaikkunassa Kyllä.
EnglishThe Commission is planning even now to delete it from the Financial Regulation.
Komissio suunnittelee nyt jopa säännön poistamista varainhoitoasetuksesta.
EnglishChoose Until I watch to automatically delete shows after you finish watching them.
Valitse Kunnes katson, niin ohjelmat poistetaan automaattisesti, kun olet katsonut ne.
EnglishYou can delete this information to save hard disk space or to protect your privacy.
Poistamalla tiedot voit säästää levytilaa ja suojata yksityisiä tietojasi.
EnglishIn Internet Explorer 7, click Delete Cookies, click Yes, and then click Close.
Internet Explorer 7:ssä valitse Poista evästeet, valitse Kyllä ja valitse sitten Sulje.
EnglishIn the Delete Collected Data dialog box that appears, click Delete Data.
Napauta näyttöön tulevassa Poista kerätyt tiedot -valintaikkunassa Poista tiedot.
EnglishThat is why we could not accept Mrs Buitenweg’s amendment to delete this.
Sen vuoksi emme voi hyväksyä jäsen Buitenwegin muutosehdotusta tämän poistamiseksi.
EnglishRemoving a contact from a group doesn’t delete it from your contact list.
Kun poistat yhteystiedon ryhmästä, sitä ei poisteta yhteystietoluettelostasi.
EnglishTo help conserve disk space, you can manually delete older system images.
Levytilaa voi säästää poistamalla vanhoja järjestelmän näköistiedostoja itse.
EnglishI am pleased to say that we have together been able to delete Article 6.
Olen iloinen voidessani todeta, että pystyimme yhdessä poistamaan 6 artiklan.
EnglishWe were seeking to delete the words ‘aim to’ because we want to close the loophole.
Halusimme saada poistettua ilmaisun "pyrittäessä", jotta saisimme tukittua porsaanreiän.
EnglishRight-click the file or folder that you want to delete, and then click Delete.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella poistettavaa tiedostoa tai kansiota ja valitse Poista.
EnglishDeleting your browsing history does not delete your list of favorites or subscribed feeds.
Selaushistorian poistaminen ei poista suosikkiluetteloa eikä tilattuja syötteitä.