Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "diffuse"

EN

"diffuse" bahasa Finlandia terjemahan

EN diffuse
volume_up
{kata benda}

1. bersifat kiasan

diffuse (juga: gloom, twilight, gloaming)
volume_up
hämärä {kt bnd}
diffuse (juga: twilight)
The translation confusion reflects the confused, diffuse and emotional way the matter has been presented.
Jo sen käännöspelleily osoittaa, kuinka epäselvä, kuinka hajanainen ja kuinka tunnepitoinen tämä asia on.
diffuse

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "diffuse":

diffuse

Contoh penggunaan untuk "diffuse" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishEuropean Union actions are still very diffuse and complex in this area.
Euroopan unionin toimet ovat tällä alueella vielä hyvin hajanaisia ja monimutkaisia.
EnglishThe European Union suffers from the fact that it presents a diffuse image to the public.
Euroopan unioni kärsii siitä, että se antaa julkisuudelle hajanaisen kuvan.
EnglishAgriculture and forestry, however, are still problems, with their diffuse discharges.
Maa- ja metsätalous ovat edelleen ongelmia hajakuormituksineen.
EnglishThe common position provides for an exception for pollutants from diffuse sources.
Yhteisessä kannassa sallitaan hajakuormituslähteistä peräisin olevia pilaavia aineita koskeva poikkeus.
EnglishFor most sectors, the requirements consist of emission limits and limits on diffuse emissions.
Useimpien alojen kohdalla vaatimukset koostuvat päästörajoista ja haihtuvien päästöjen rajoista.
EnglishAt present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
EU:n päätöksenteko on tällä hetkellä liian hajanaista ja hidasta, ja se vaikuttaa vieraannuttavasti.
EnglishSuch an exception would complicate the monitoring of diffuse sources and lead to legal uncertainty.
Tällainen poikkeus hankaloittaisi hajakuormituksen valvontaa ja johtaisi oikeudelliseen epävarmuuteen.
EnglishDiffuse water pollution is an immense environmental problem, and plant protection products are part of that problem.
Vesistöjen hajakuormitus on valtava ympäristöongelma, ja kasvinsuojeluaineet ovat osa tätä ongelmaa.
EnglishThe second point concerns the small and diffuse margins between organized crime and business crime.
Toinen huomautukseni koskee pientä ja häilyvää marginaalia järjestäytyneen rikollisuuden ja rikollisen liiketoiminnan välillä.
EnglishThis would, specifically, help diffuse the dangerous tension surrounding Taiwan, as well as move the Tibet issue forward.
Tämä auttaisi erityisesti lieventämään Taiwania ympäröivää vaarallista jännitettä sekä edistämään Tiibetin asiaa.
EnglishIf we put a corresponding amount of money into the rational use of energy, the investment is seen as being significantly more diffuse.
Vastaavien rahojen sijoittamista energian taloudelliseen käyttöön pidetään huomattavasti epämääräisempänä kohteena.
EnglishNoise pollution reaches us in diffuse, sporadic and intangible ways; often it even forms part of our daily environment.
Melusaaste saavuttaa meidät hajanaisena, ajoittaisena ja hienonhienona; se on jopa usein sisällytetty jokapäiväiseen elinympäristöömme.
EnglishInitially seen as a diffuse local problem, mercury pollution is now understood to be global, chronic and serious.
Elohopeaa pidettiin ensi alkuun paikallisena hajakuormitusongelmana, mutta nyt sen on tajuttu olevan maailmanlaajuinen, krooninen ja vakava ongelma.
EnglishInitially seen as a diffuse local problem, mercury pollution is now understood to be global, chronic and serious.
Elohopeaongelmaa pidettiin ensi alkuun paikallisena hajakuormitusongelmana, mutta nyt sen on tajuttu olevan maailmanlaajuinen, krooninen ja vakava ongelma.
EnglishAnd it ends like this: "This telegraph is a fantastic instrument to diffuse religion, civilization, liberty and law throughout the world."
Se päättyy näin: "Tämä sähkötyskoje on fantastinen laite uskonnon, sivistyksen, vapauden ja lain levittämiseen kaikkialle maailmaan."
EnglishInitially seen as an acute local problem, mercury pollution is now also understood to be global, diffuse and chronic.
Elohopeaongelmaa pidettiin ensi alkuun akuuttina ja paikallisena ongelmana, mutta nyt sen on tajuttu olevan krooninen ja maailmanlaajuinen hajakuormitusongelma.
EnglishAs agreed in Laeken, the European Union will, in the days and weeks to come, continue its efforts to diffuse the crisis in the Middle East.
Kuten Laekenissa edelleen sovittiin, Euroopan unioni jatkaa lähipäivinä ja lähiviikkoina ponnistelujaan Lähi-idän kriisin selvittämiseksi.
EnglishWe must also determine whether there is a need to enact rules on the indirect introduction of pollutants from point sources and diffuse sources.
Lisäksi on määritettävä, onko laadittava säännöksiä, jotka koskevat piste- ja hajakuormituksesta aiheutuvia pilaavien aineiden epäsuoria päästöjä.
EnglishThere is, in fact, a desire, within the diffuse economic perception that grips us, to substitute money for our political and strategic absence.
Itseasiassa on olemassa valmiutta siinä laajassa ekonomistisessa ajattelutavassa, joka meitä hallitsee, korvata rahalla poliittinen ja strateginen poissaolomme.
EnglishMy final point is this: I have heard it said that it is difficult to legislate in this field for the problem is too complex, diffuse or subjective.
Lopuksi haluaisin todeta kuulleeni sanottavan, että lakien säätäminen tällä alalla on vaikeaa, koska ongelma on liian monimutkainen, epätarkka tai subjektiivinen.