Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to discover"

EN

"to discover" bahasa Finlandia terjemahan

EN to discover
volume_up
[discovered|discovered] {kata kerja}

The question arises as to what we can actually discover from this data.
Kysymys kuuluu, mitä todella voimme näistä tiedoista löytää.
Research exists to discover things which we do not know.
Tutkimuksen tehtävänähän on löytää asioita, joita emme tunne.
We can discover in Europe the values which we have in common.
Voimme löytää Euroopassa meille yhteiset arvot.
Then we shall discover that India is a unique country.
Silloin voi myös huomata, että Intia on ainutlaatuinen maa.
This afternoon we are actually looking through the stubs of the Commission's chequebook and what do we discover?
ekkivihkoa, ja mitä voimmekaan huomata?
And people who had their fingers on the button discovered that it was not registering.
Ja ne, joiden sormi oli juuri painamassa nappia, saivat huomata, että se ei kirjannut ääniä.
to discover (juga: to elicit, to find out)
Mr Eichel and Mr Mer might, however, discover the scale of their budget problems sooner.
Jäsen Eichel ja jäsen Mer saattavat kuitenkin pian saada selville budjettiongelmiensa laajuuden.
Firstly, people must, without undue difficulty, be able to discover what factors mainly affect their legal status.
Ensinnäkin ihmisten tulee ilman kohtuuttomia vaikeuksia voida saada selville keskeiset oikeusasemaansa vaikuttavat tekijät.
We must try to discover the motives of the young people who, as a result of radicalisation, are sometimes enticed to engage in terrorist activities.
On yritettävä saada selville niiden nuorten vaikuttimet, joita radikalisoitumisen seurauksena houkutellaan mukaan terroristiseen toimintaan.
It is worrying that the Council has begun to discover its own methods of classifying documents as strictly secret.
On huolestuttavaa, että neuvosto on alkanut keksiä omia keinoja saadakseen luokiteltua asiakirjat ehdottoman salaisiksi.
Genetic information can only be discovered, it cannot be invented.
Geneettisen tiedon voi ainoastaan löytää, sitä ei voi keksiä.
Fifty years ago or more there was no limit and we know what the results were of allowing scientists to discover anything they wanted to.
Vielä noin viisikymmentä vuotta sitten ei rajoja ollut, ja tiedämme, mitä tapahtui, kun tiedemiehet saivat keksiä kaiken mitä halusivat.

Contoh penggunaan untuk "to discover" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThere are people who suddenly discover things which have been there all the time.
On ihmisiä, jotka yht'äkkiä löytävät asioita, jotka on löydetty jo aikaisemmin.
EnglishThe citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
Kansalaiset huomaavat haittapuolet vasta myöhemmin ja niiden joukossa laskun.
EnglishDiscover and listen to millions of songs—both new hits and your favorite classics.
Löydä ja kuuntele miljoonia kappaleita – sekä uusia hittejä että suosikkiklassikoita.
EnglishWe must therefore try to discover the reasons for such a low participation rate.
On pyrittävä etsimään syitä, jotka selittävät tämän heikon käyttöasteen.
EnglishMaybe we'll be lucky and discover some magic thing, but I don't think so.
Olemme ehkä onnekkaita ja löydämme jonkun maagisen palasen, mutten usko siihen.
EnglishAnd you'll suddenly discover what it would be like to be unable to speak your own language.
Ja huomaatte yhtäkkiä miltä tuntuisi, jos ette pystyisi puhumaan omaa kieltänne.
EnglishDiscover new ways to personalize your PC with Windows 8 and Windows RT.
Katso, miten voit muuttaa PC:n omanlaiseksesi Windows 8:lla ja Windows RT:llä.
EnglishWe therefore need to carry out specific studies to discover its true extent.
Siitä syystä sen todellinen laajuus on selvitettävä erityistutkimuksilla.
EnglishOpen Suggested Sites by clicking Discover other sites you might like.
avata ehdotetut sivustot valitsemalla Löydä muita sivustoja, joista saatat pitää.
EnglishInternet Explorer can discover and display feeds as you visit websites.
Internet Explorer osaa etsiä ja näyttää syötteitä käyttämistäsi sivustoista.
EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Sitten, kun yrityksissä huomataan, että kyse on petoksesta, niille lähetetään maksuvaatimus.
EnglishIf we do so, we will discover that there has been a great deal of propaganda.
Niin tehdessämme havaitsemme, miten paljon propagandaa on suollettu.
EnglishIf I look around at the individual countries, I discover that none of them is doing anything.
Kun sitten tarkastelen yksittäisiä maita, huomaan, ettei missään tehdä mitään.
EnglishNow we have this matter that the Commission apparently did not discover until 12 June?
Nyt meillä on käsissämme tämä asia, jonka komissio muka toteaa vasta kesäkuun 12. päivänä?
EnglishAn investigation was begun immediately to discover who was responsible for the leak.
Tutkimukset aloitettiin välittömästi vuodon olosuhteisiin liittyvän vastuun selvittämiseksi.
English8:52 If that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.
8:52 Jos tämä kuva on totta, me löydämme nuo Higgsin hiukkaset LHC:ssä.
EnglishDiscover how Microsoft ALM tools can help you become more agile.
Tutustu miten Microsoft ALM –työkalut auttavat sinua olemaan entistä ketterämpi
EnglishCommissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
Arvoisa komission varapuheenjohtaja, huomaatte, että etsimänne solidaarisuus karttelee teitä.
EnglishFor more information on feeds, see Using feeds (RSS) and Discover a feed.
Lisätietoja syötteistä on ohjeaiheessa Syötteiden (RSS) käyttäminen ja Syötteen löytäminen.
EnglishTo open Suggested Sites in a webpage, click Discover other sites you might like.
Voit avata ehdotetut sivustot WWW-sivulla valitsemalla Löydä muita sivustoja, joista saatat pitää.