Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to disrupt"

EN

"to disrupt" bahasa Finlandia terjemahan

EN

to disrupt [disrupted|disrupted] {kata kerja}

volume_up
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
Eiväthän lait ole olemassa, jotta voimme estää, häiritä tai kiristää toisiamme.
External events can sometimes influence them, or disrupt them.
Joskus siihen voivat vaikuttaa tai sitä voivat jopa häiritä ulkoiset tekijät.
National governments are important elements that can either support or disrupt this system.
Kansalliset hallitukset voivat merkittävällä tavalla joko tukea tai häiritä tätä järjestelmää.

Contoh penggunaan untuk "to disrupt" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishFuture changes to the Directive must under no circumstances disrupt its content.
Direktiiviin tehtävillä muutoksilla ei pitäisi kokonaan muuttaa sen sisältöä.
EnglishSurely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
Eiväthän lait ole olemassa, jotta voimme estää, häiritä tai kiristää toisiamme.
EnglishYou do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.
Teille ei ole annettu puheenvuoroa, ettekä voi keskeyttää muita puhujia tuolla tavalla.
EnglishSeparation and divorce also disrupt family finances to the detriment of children.
Asumusero ja avioero voivat myös vaikuttaa haitallisesti perheen tuloihin ja täten lapsiin.
EnglishA general ban on night flights would therefore seriously disrupt air transport activities.
Täydellinen yölentokielto heikentäisi lisäksi vakavasti lentoliikenteen toimivuutta.
EnglishThey are essential, but they must not disrupt the conference agenda.
Ne ovat tärkeitä. Ne eivät kuitenkaan saa sekoittaa konferenssin asialistaa.
EnglishThey tried, in fact, to disrupt a national ceremony using violence.
He yrittivät itse asiassa keskeyttää kansallisen seremonian väkivaltaisesti.
EnglishWe cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
Emme voi nimittäin keskeyttää istuntoa, koska siinä tapauksessa emme pysy aikataulussa.
EnglishMaking changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
Suuntaviivojen muuttaminen tässä vaiheessa voisi pysäyttää prosessin.
EnglishThis is simply a safeguard against those who are trying to disrupt this House.
Kyse on vain suojatoimenpiteestä niitä vastaan, jotka pyrkivät häiritsemään parlamentin toimintaa.
EnglishIt would now be contradictory in economic terms to disrupt this process.
Tämän prosessin keskeyttäminen vaikuttaisi haitallisesti talouteen.
EnglishExternal events can sometimes influence them, or disrupt them.
Joskus siihen voivat vaikuttaa tai sitä voivat jopa häiritä ulkoiset tekijät.
EnglishMr Kilroy-Silk, if you continue to disrupt the sitting, I shall expel you from the Chamber.
Hyvä Kilroy-Silk, jos aiheutatte vielä häiriötä, määrään teidät poistumaan täysistunnosta.
EnglishNational governments are important elements that can either support or disrupt this system.
Kansalliset hallitukset voivat merkittävällä tavalla joko tukea tai häiritä tätä järjestelmää.
EnglishEvidence shows that migrants might affect and disrupt the internal labour market.
Tosiasiat osoittavat, että maahanmuuttajat saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden työmarkkinoihin ja häiritä niitä.
EnglishPlease ensure that no element that may disrupt normal order in the Chamber remains.
Varmistakaa ystävällisesti, ettei istuntosaliin jää mitään esinettä, joka voisi häiritä tavanomaista järjestystä.
EnglishSuch action would resolve nothing and disrupt the very work that must be urgently done.
Tällainen toiminta ei ratkaisisi mitään ja häiritsisi juuri sitä työtä, joka meidän on kiireellisesti tehtävä.
EnglishThey have contingency plans on how to deal with extraordinary circumstances which disrupt the schedules.
Niillä on hätäsuunnitelmia aikatauluja häiritsevien poikkeuksellisten olojen käsittelemiseksi.
EnglishIf we disrupt that free flow of information to the market, we will be playing into the hands of market abusers.
Jos vapaa tiedonkulku markkinoille katkaistaan, siitä hyötyvät markkinoiden väärinkäyttäjät.
EnglishActs of terrorism in the European Union are primarily driven by the desire to disrupt normal society.
Euroopan unionissa tehtävien terroritekojen takana on ensi sijassa halu romuttaa tavallinen yhteiskunta.