Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "distinctiveness"

EN

"distinctiveness" bahasa Finlandia terjemahan

EN

distinctiveness {kata benda}

volume_up
distinctiveness

Contoh penggunaan untuk "distinctiveness" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishWe must celebrate Europe's islands as well as recognise their distinctiveness.
Euroopan saarista on iloittava ja tunnustettava niiden erikoislaatuisuus.
EnglishI believe it is important to maintain broadly the distinctiveness of the two tracks.
Minusta on tärkeää pitää nämä kaksi polkua selvästi erossa toisistaan.
EnglishI hope that we do not lose the distinctiveness of our own approach.
Toivon, etteivät oman lähestymistapamme erityispiirteet häviä matkan varrella.
EnglishIf workers now only defend their national distinctiveness they have voluntarily surrendered.
Jos työntekijät nyt puolustavat vain kansallista omalaatuisuuttaan, he luovuttavat vapaaehtoisesti.
EnglishWe should take national differences and regional distinctiveness into account on a case by case basis, and accept them.
Kansalliset erot ja alueiden erityispiirteet olisi otettava tapauskohtaisesti huomioon ja hyväksyttävä.
EnglishWe wish to promote products that emphasise cultural distinctiveness, but we are doubtful as to whether broadcasting quotas are a suitable means of achieving that goal.
Haluamme edistää kulttuurisia erityispiirteitä korostavaa tuotantoa, mutta epäilemme, ovatko lähetyskiintiöt sopiva väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishAfter all, by that agreement the Chinese government recognised the distinctiveness and the autonomy of Tibet and pledged not to impose their system on Tibet against our wishes.
Tuolla sopimuksella Kiinan hallitus tunnusti Tiibetin erityisaseman ja autonomian ja lupasi olla määräämättä järjestelmäänsä Tiibetin kansan tahdon vastaisesti.
EnglishIt is in the interests of quality production by European - and especially Austrian - wine-growers, that priority be given to the quality and the distinctiveness of wine from different regions.
On Euroopan - ja erityisesti Itävallan - viininviljelijöiden korkealaatuisen tuotannon edun mukaista, että etusijalle asetetaan laatu ja eri alueiden viinien ominaispiirteet.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "distinctiveness":

distinctiveness
distinctive
distinction
distinct