Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "distinguish"

EN

"distinguish" bahasa Finlandia terjemahan

EN distinguish
volume_up
{kata sifat}

distinguish (juga: partitive)
volume_up
erottava {kt sft}
What distinguishes us in our values and our cultures is not something divisive but a plus, a diversity and an additional wealth.
Erot arvoissamme ja kulttuureissamme eivät ole erottava vaan lisätekijä, monimuotoisuutta ja rikkautta.
Indeed, the ability to supply less polluting products is a very important distinguishing factor for our businesses, so much so that it can be classed as a real competitive advantage.
Kyky tarjota vähemmän saastuttavia tuotteita on yrityksille erittäin tärkeä erottava tekijä, jopa siinä määrin, että sitä voidaan pitää todellisena kilpailuetuna.

Contoh penggunaan untuk "distinguish" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWhen applying the principle it is difficult to distinguish between these aspects.
Periaatetta sovellettaessa näyttää olevan vaikeaa pitää nämä seikat erillään.
EnglishThat is something completely different and we need to distinguish very carefully.
Nämä ovat täysin eri asioita, ja meidän on tehtävä niiden välillä selkeä ero.
EnglishWe need to distinguish between the suicide bomber and his or her recruiter.
Meidän on tehtävä ero itsemurhapommittajien ja heitä värväävien tahojen välillä.
EnglishI believe that we must distinguish between veterinary measures and market measures.
Nähdäkseni meidän on erotettava toisistaan eläinlääkintä- ja markkinatoimenpiteet.
EnglishThere is a clear lack of transparency, and yet we distinguish butter from margarine.
Avoimuus on ilmiselvästi puutteellista, ja kuitenkin voi erotetaan margariinista.
EnglishIn any case, I do often like to distinguish between capitalism and liberalism.
Teen joka tapauksessa mielelläni eron kapitalismin ja liberalismin välille.
EnglishIn that respect Europe must distinguish itself from other players in the region.
Tämän osalta Euroopan unionin on erotuttava muista toimijoista alueella.
EnglishAt stake are the most essential values which distinguish civilisation from barbarism.
Kyseessä ovat tärkeimmät arvot, jotka erottavat sivilisaation barbarismista.
EnglishWe need to distinguish more between what is important and what is less important.
Meidän on tehtävä aiempaa selvempi ero tärkeiden ja vähemmän tärkeiden asioiden välillä.
EnglishIt is necessary, however, to distinguish clearly between freight and passenger services.
Tavara- ja henkilöliikennepalvelut on kuitenkin erotettava selvästi toisistaan.
EnglishIt should properly distinguish between retail and professional investors.
Direktiivissä olisi myös tehtävä selvä ero vähittäis- ja ammattisijoittajien välillä.
EnglishThat is why I reject all allegations that we distinguish between small and large countries.
Siksi torjun kaikki väitteet siitä, että erottelisimme pienet valtiot suurista.
EnglishWe must also distinguish between short-term and long-term measures.
Lisäksi meidän on tehtävä ero lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden välille.
Englishto distinguish between holdings of residents of the euro area and holdings of
ero euroalueella olevien ja euroalueen ulkopuolisten hallussa pitämien
EnglishWe therefore do not distinguish individual policy fields in the quantification of the DASS.
Siksi emme erottele yksittäisiä politiikan aloja mitä lausunnon määrittelyyn tulee.
EnglishThe citizens of Europe do not distinguish between the institutions of the European Union.
Euroopan kansalaiset eivät näe eroa Euroopan unionin toimielinten välillä.
EnglishIt is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Kuten olette jo todenneet, nimenomaan ihmiset erottavat arktisen alueen Etelämantereesta.
EnglishIt is high time we learned to distinguish rather more sharply between the two.
On jo korkea aika oppia tekemään selvä ero niiden kahden välille.
EnglishNow, no one even bothers to distinguish between EU nationals and Americans.
Nyt ei myöskään enää tehdä niin suurta eroa sille, olivatko he EU-maista vai Yhdysvalloista.
EnglishThis will distinguish the development aspect from the other aspects of the fisheries agreements.
Näin kehitysnäkökulma pidetään erillään muista kalastussopimuksen näkökohdista.