Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "distorted"

EN

"distorted" bahasa Finlandia terjemahan

EN distorted
volume_up
{kata sifat}

distorted (juga: antic, twisted)
I should like to correct it because the meaning has been distorted.
Haluaisin korjata puheenvuoron, koska sen merkitys on nyt vääristynyt.
The majority in this European Parliament have a distorted view of the common agricultural policy.
Enemmistöllä Euroopan parlamentista on vääristynyt kuva yhteisestä maatalouspolitiikasta.
We therefore had a very distorted balance in committee.
Siksi meillä oli valiokunnassa hyvin vääristynyt tasapaino.
distorted

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "distorted":

distorted

Contoh penggunaan untuk "distorted" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe preamble is exclusionary and reflects a distorted interpretation of history.
Perustelut ovat syrjivät ja heijastavat vääristynyttä historian tulkintatapaa.
EnglishPublic opinion, unfortunately, has a highly distorted view of this situation.
Julkisessa sanassa tämä tuodaan valitettavasti hyvin yksipuolisesti esille.
EnglishAs we know, the present energy market in the European Union is severely distorted.
Kuten tiedämme, Euroopan unionin nykyiset energiamarkkinat ovat vääristyneet vakavasti.
EnglishHowever, this leads to distorted competition which does not really benefit us.
Se johtaa kuitenkin väärään kilpailuun, josta emme oikeastaan hyödy.
EnglishThe negative impact of this distorted market situation is very serious.
Tämän vääristyneen markkinatilanteen aiheuttama negatiivinen vaikutus on vakava asia.
EnglishTheir share is being distorted because of the size of the black economy in some states.
Niiden osuus vääristyy, koska monissa valtioissa on suuri harmaa talous.
EnglishA model based on enlargement, the WTO model, or a distorted European model?
Laajentumisen, WTO: n vai meidän lievennetyn eurooppalaisen mallimme?
EnglishI believe the provisions give a distorted view of the real situation in these countries.
Luulen, että siinä näiden maiden todellinen tilanne arvioidaan väärin.
EnglishThe history of that island has been distorted these past 30 or so years.
Saaren historiaa on vääristelty suurin piirtein viimeiset 30 vuotta.
EnglishOn the one hand, international competition remains extremely distorted.
Toisaalta kansainvälinen kilpailu on edelleen pahasti vääristynyttä.
EnglishThis has distorted the Turkish State and justified its militarisation.
Se on vääristänyt Turkin valtion ja ollut perusteena sotilasvallalle.
EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Tämän vuoksi suuri osa tiedosta tavoittaa yleisönsä vääristyneessä tai valikoituneessa muodossa.
EnglishStrict rules must apply for lobby work so that the democratic process is not distorted.
Edunvalvontatoiminnan pitää olla tiukasti säädeltyä, jotta demokraattinen prosessi ei kieroudu.
EnglishMr President, the media have portrayed a distorted image of the disaster which struck Mozambique.
Arvoisa puhemies, tiedotusvälineet ovat antaneet virheellisen kuvan Mosambikin tuhosta.
EnglishUnfortunately, in doing so they have distorted Mrs Schaffner's report.
Sillä tavoin he ovat valitettavasti myös vääristäneet rouva Schaffnerin esittelemää mietintöä.
EnglishWe have come up with panic solutions based on distorted information.
Olemme tehneet paniikkiratkaisuja vääristeltyyn tietoon pohjautuen.
EnglishDistorted competition in markets leads to the loss of jobs and income.
Kilpailun vääristyminen myyntimarkkinoilla johtaa työpaikkojen vähenemiseen ja tulonmenetyksiin.
English(Laughter) So we all get a very distorted picture of reality.
(Naurua) Saamme siis kaikki hyvin vääristyneen kuvan todellisuudesta.
EnglishNevertheless, we feel obliged to say that it is blemished by an element of distorted reasoning.
Kuitenkin täytyy huomauttaa, että siinä on epätasainen logiikka.
EnglishThe government has distorted what could have been a very positive message for its own reasons.
Hallitus on omista syistään vääristänyt sitä, mistä olisi voinut tulla hyvin positiivinen viesti.