EN

distracted {kata sifat}

volume_up

Contoh penggunaan untuk "distracted" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishI hope the heads of government will not be too distracted by the situation in Egypt.
Toivon, että hallitusten päämiehet eivät anna Egyptin tilanteen häiritä liikaa.
EnglishHowever, we should now proceed with our programme and not be distracted too much.
Meidän olisi nyt jatkettava ohjelmaamme menemättä liiaksi tolaltamme.
EnglishIt has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran.
Muut Lähi-idän tapahtumat, kuten sota Libanonissa, Irakissa ja Iranissa, ovat häirinneet sitä.
EnglishThe former, prevention, means we must not be distracted from the real culprits in this tragedy.
Ennaltaehkäiseminen tarkoittaa, ettemme saa unohtaa tämän murhenäytelmän todellisia syyllisiä.
EnglishThe worst thing is that other people seem to be distracted...
Kaikista pahinta on se, että toiset eivät tunnu huomaavan mitään ...
English6:50 Now, what usually happens when we're learning to be mindful is that we get distracted by a thought.
6:50 Yleensä, kun harjoittelemme tietoisuutta, ajatukset alkavat häiritä.
EnglishThe numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
Luvut ovat kauhistuttavia, ja silti EU ja sen jäsenvaltioiden hallitukset näyttävät keskittyvän aivan muuhun.
EnglishWe must not allow ourselves to be distracted by political tricks and stratagems.
Meidän ei pidä osallistua poliittisiin peleihin.
EnglishLet us not be distracted by 'mumbo jumbo' is what she has said.
Älkäämme hämmentykö hänen käyttämästään hölynpöly-ilmaisusta.
EnglishSorry, Mr President, I was a little distracted – Mrs Frassoni was flirting with me there.
Arvoisa puhemies, olen pahoillani, että huomioni kiinnittyi äsken muualle: jäsen Frassoni flirttaili minulle.
EnglishWhen we get to Cancún, let us not be distracted by arguments about form.
Mennessämme Cancúniin meidän ei pidä antaa muotoseikkoja koskevien argumenttien viedä ajatuksiamme pois oleellisesta.
EnglishNow, I know you're all distracted, so I'll take that off.
Tiedän, että tämä vie huomion, joten otan sen pois.
EnglishThey are, of course, deluding themselves if they think that the workers will be distracted by false promises and PR tricks.
He pettävät itseään, jos luulevat hämäävänsä työntekijöitä väärin lupauksin ja PR-tempuin.
EnglishWhatever else we may think, the US President is bound to be distracted by domestic considerations.
Mitä tahansa me sitten kuvittelemmekin, Yhdysvaltain presidentin huomio tulee pakostakin keskittymään kotimaan asioihin.
EnglishYou must not allow yourself to be distracted by the sole issue of enlargement, however important this may be.
Teidän ei pidä nimittäin keskittää huomiotanne pelkkään laajentumisasiaan, olipa se kuinka merkittävä tahansa.
EnglishI have been distracted during the course of this address.
Minua on häiritty tämän puheenvuoron aikana.
EnglishIndeed, very often, these institutions are distracted by the need to resolve conflicts between powers.
Tällaisissa tehtävissä huomio nimittäin varsin usein kohdistuu liiaksi auktoriteettien välisten konfliktien ratkaisemiseen.
EnglishIn other words, we have not been distracted by peripherals but instead have asked what it is that the patient needs.
Toisin sanoen emme ole antaneet toisarvoisten asioiden häiritä vaan olemme kysyneet, mitä potilaat tarvitsevat.
EnglishWe should not, therefore, get distracted by restrictions upon the financial perspective as long as the net result is to be positive.
Emme saa antaa rahoitusnäkymien rajoitusten johtaa meitä harhaan, kun nettotulos on positiivinen.
EnglishI would also like to add that I failed, because I must have been distracted, to sign the register yesterday.
Haluaisin myös lisätä, etten kirjoittanut nimeäni eilen läsnäololistaan, koska huomioni oli varmaankin kiinnittynyt muualle.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "distracted":

distracted
English
distraction