EN

distraction {kata benda}

volume_up
distraction (juga: amusement)
distraction (juga: distractor)
Whilst all our minds seem to be concentrated on Berlin, and quite rightly so, the present meeting of the Agricultural Council is a considerable distraction.
Koska ajatuksemme näyttävät, ja aivan oikeutetusti, keskittyneen Berliiniin, maatalousasiain neuvoston käynnissä oleva kokous on melkoinen häiriötekijä.
distraction (juga: diversion, occupation, pastime)

Contoh penggunaan untuk "distraction" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishI think this is a distraction in many ways although it should be dealt with.
Mielestäni se on monin tavoin häirintää, vaikka sitä pitäisikin käsitellä.
EnglishHe said in his speech that he wondered whether what he said was a distraction.
Hän sanoi puheessaan ihmettelevänsä, oliko hänen puheensa ajanvietettä.
EnglishWe must not allow the distraction of EU defence ambitions to dilute or undermine this.
Emme saa antaa EU:n puolustustavoitteita koskevan hämmingin heikentää tai vähentää sitä.
EnglishSome people will bury themselves in work, grateful for the distraction.
Jotkut hautaavat itsensä töillä iloiten siitä, että on muuta ajateltavaa.
EnglishIt is a problem that must be resolved, a distraction that the Commission on Human Rights does not need.
Ongelma on ratkaistava, sillä ihmisoikeustoimikunta ei kaipaa tällaista häiriötekijää.
EnglishThey will see this kind of initiative by the Commission as a distraction.
He näkevät komission tällaisen aloitteen häiriötekijänä.
EnglishGiving it the tools to do this task more efficiently, more democratically, is not a distraction.
Ei ole häirintää antaa välineitä, jotta tämä tehtävä voidaan tehdä tehokkaammin, demokraattisemmin.
EnglishThe application documents have driven everyone who sent for them to distraction.
Kaikki, joiden on pitänyt raportteja pyytää, ovat joutuneet toteamaan, että hakemusasiakirjat tuottavat todellista päänvaivaa.
EnglishIt is a distraction from the European business we have in hand.
Se on häiriöksi käsittelemällemme Eurooppa-asialle.
EnglishThere are so many questions that the debate about a centre is just a distraction.
Avoimia kysymyksiä on niin useita, että valvonta- ja seurantakeskusta koskeva kysymys ainoastaan häiritsee niiden tarkastelua.
EnglishWe cannot afford duplication and distraction, particularly at a time when defence budgets are being slashed.
Meillä ei ole varaa päällekkäisyyteen ja häirintään erityisesti, kun puolustusbudjetteja leikataan.
EnglishThe AA, the Automobile Association, is warning that it could be a source of distraction and could lead to accidents.
Autoalan järjestö AA varoittaa, että tämä voi häiritä ajokeskittymistä ja johtaa onnettomuuksiin.
EnglishI have no doubt in my own mind that ESDP is a distraction from NATO and is part of the problem.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että ETPP merkitsee huomion kääntymistä pois Natosta ja että se on itse osa ongelmaa.
EnglishThe extreme diversity of the areas of activity addressed in the Lannoye report underlines this risk of distraction.
Lannoyen mietinnössä käsiteltyjen toiminta-alojen äärimmäinen moninaisuus korostaa harha-askeleen vaaraa.
EnglishThe EU institutions must be the voice of reason and combat this distraction which some are attempting to create.
EU:n toimielinten on toimittava järjen äänenä ja torjuttava tätä levottomuutta, jota jotkut yrittävät lietsoa.
EnglishWe now have a culture of distraction.
Meillä on tällä hetkellä häiriötekijäkulttuuri.
EnglishThe Gender Institute must not be allowed to become a means of appeasement or of distraction from the lack of legislative action.
Tasa-arvoinstituutin ei voida antaa muuttua rauhoittelu- tai hämäyskeinoksi, kun lainsäädäntötoimiin ei ryhdytä.
EnglishIt should also be the function of every European state to defend Europe's great achievements from distraction or dilution.
Kaikkien Euroopan valtioiden pitäisi myös puolustaa Euroopan suuria saavutuksia häiritsemistä tai heikentämistä vastaan.
EnglishIt is precisely this sort of detailed, petty interference that drives the people served by Europe to distraction.
On kyse juuri tällaisista yksityiskohtaisista ja mitättömistä toimenpiteistä, joilla ajetaan unionin palvelemat ihmiset epätoivoon.
EnglishThis is something of a distraction.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "distraction":

distraction
distracted
English