Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "distributors"

EN

"distributors" bahasa Finlandia terjemahan

EN distributors
volume_up
{jamak}

distributors
distributors

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "distributor":

distributor

Contoh penggunaan untuk "distributors" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishDeveloping countries rely on distributors to transport and sell their products.
Kehitysmaat tarvitsevat välikäsiä kuljettamaan ja myymään tuotteitaan.
EnglishOnly certain categories of small distributors will be exempt from this requirement.
Vain tietyntyyppiset pienet jakelijat vapautetaan tästä vaatimuksesta.
EnglishFood producers and distributors bear a much greater share of the blame in this respect.
Elintarvikkeiden tuottajat ja jakelijat ovat suuressa määrin syyllisiä.
EnglishManufacturers and distributors should not be released from responsibility either.
Valmistajia ja jakeluketjuja ei myöskään saa vapauttaa vastuusta.
EnglishThe European Union is one of the largest distributors of economic aid throughout the world.
Euroopan unioni on yksi maailman suurimmista taloudellisen avun antajista.
EnglishI think manufacturers and distributors need to be called to account.
Mielestäni valmistajat ja jakeluketjut täytyy myös lopultakin saada kantamaan vastuu.
EnglishIt ought to make the programme more attractive to manufacturers, distributors and consumers.
Se tekisi siitä houkuttelevamman niin tuottajien, jakajien kuin kuluttajienkin kannalta.
EnglishDistributors and the dominant food chains are continually counting their blessings here.
Jakelijat ja johtavat elintarvikeketjut hyötyvät jatkuvasti tästä.
EnglishWe have made contact with the main coffee merchants and we are in contact with a number of distributors.
Olemme yhteydessä tärkeimpiin kahvinpaahtajiin ja joihinkin jakelijoihin.
EnglishThis implies, therefore, additional obligations for producers and distributors to provide information.
Siksi tuottajille ja jakelijoille asetetaan siis lisää tiedottamista koskevia velvoitteita.
EnglishIt has been calculated that 20% of distributors may disappear with associated job losses.
On laskettu, että markkinoilta voi kadota 20 prosenttia jälleenmyyjistä, mistä syystä työpaikat vähenisivät.
EnglishThis ensures competition between various distributors throughout the European Union.
Lippuja saadaan myydä myös muissa maissa, ja tämä turvaa kilpailun eri lipunmyyjien välillä koko Euroopan unionissa.
EnglishI think we have to be careful to ease the burden for producers, distributors and retailers.
Mielestäni meidän on oltava varovaisia keventäessämme valmistajien, jakelijoiden ja vähittäiskauppiaiden taakkaa.
EnglishThis situation will get worse as the price drops, which will only benefit major producers and distributors.
Tilanne pahenee, kun hinta laskee, ja hinnan aleneminen hyödyttää vain suurtuottajia ja jakelijoita.
EnglishIt also sets out consumers' rights and the responsibilities of distributors and tourism service providers.
Siinä vahvistetaan myös kuluttajien oikeudet sekä jakelijoiden ja matkapalveluiden tarjoajien vastuu.
EnglishCommissioner, when you speak of 'producers', what I hear is 'manufacturers' and 'distributors'.
Arvoisa komission jäsen, puhuessanne "tuottajista" kuulen teidän käyttävän ilmauksia "valmistajat" ja "jakelijat".
EnglishAdditional provisions to encourage producers and distributors to become more involved in the voluntary sector.
Lisätään säännöksiä, joilla pyritään kannustamaan valmistajien ja jakelijoiden ennakoivampaa asemaa.
EnglishPrivate distributors, electronic mail and faxes are increasingly replacing the old, overworked post offices.
Yksityiset jakelijat, sähköposti ja telefaksi korvaavat yhä enemmän vanhaa rasittunutta postilaitosta.
EnglishEconomic freedom is based on a balance between the interests of consumers and that of entrepreneurs and distributors.
Taloudellinen vapaus perustuu kuluttajien edun ja yrittäjien ja jakelijoiden edun tasapainoon.
EnglishFor the energy suppliers and distributors will endeavour of their own accord to manage demand appropriately.
Energian tuottajat ja jakelijat pyrkivät nimittäin omasta aloitteestaan vastaavasti ohjaamaan kysyntää.