Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "ditch"

EN

"ditch" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
ditch {kt bnd}

EN ditch
volume_up
{kata benda}

ditch (juga: brook, stream)
volume_up
oja {kt bnd}
ditch (juga: pit)
volume_up
kaivanto {kt bnd}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "ditch":

ditch

Contoh penggunaan untuk "ditch" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is to the German Foreign Minister’s credit that he recently sanctioned this last-ditch measure.
Saksan ulkoministerin ansioksi voidaan lukea, että hän hiljattain hyväksyi tämän hätäratkaisun.
EnglishAs I have always said, you can't just chuck the stuff in a ditch.
Olen aina sanonut, ettei sitä voi vain heittää maantienojaan.
EnglishAccording to the Chinese Foreign Minister, the Tibetans must ditch their attempts to ruin the Olympic Games.
Kiinan ulkoministerin mukaan tiibetiläisten on lopettava aikeensa olympialaisten pilaamiseksi.
EnglishI have never seen a cow by a ditch, looking for fish.
En ole koskaan nähnyt lehmää etsimässä ojasta kalaa.
EnglishSeen from this point of view, I think this is a last-ditch stand to which we should not attribute too much importance.
Siksi uskon, että se on eräänlaista valmiustilassa oloa, jolle ei todellakaan pidä antaa liikaa merkitystä!
EnglishIt is easy to be the hurler in the ditch.
On helppoa arvostella jälkiviisaasti menneitä.
EnglishIf your partner runs out of a particular suit, lead with that suit to give your partner a chance to ditch high cards from other suits.
Jos kumppaniltasi loppuu jokin maa, aloita sillä maalla, jotta kumppanisi pääsee eroon muiden maiden suurista korteista.
EnglishThere is no doubt that the compromise we reached on the authorisation chapter represented a last-ditch effort at reaching an agreement.
Kompromissi, jonka teimme lupamenettelyjä koskevasta luvusta, oli selvästikin vihoviimeinen keino päästä sopimukseen tekstistä.
EnglishCombine the two: ditch the banana import scheme and make individual Member States sort themselves out with their own arrangements.
Yhdistetäänpä nämä kaksi asiaa: lakkautetaan banaanin tuontijärjestelmä ja annetaan yksittäisten jäsenvaltioiden päättää omista järjestelyistään.
EnglishWe have not quite reached this point yet and today, hopefully, if we make a last-ditch effort, we will not miss out on this historic opportunity.
Emme ole kuitenkaan vielä niin pitkällä. Toivottavasti tänään, jos yritämme vielä hieman, emme menetä tätä historiallista tilaisuutta.
EnglishWe must ditch all the nonsense about wind-power grids and global warming and concentrate on real scientific solutions to the peak oil crisis.
Meidän on luovuttava kaikesta tuulivoimaverkkoja ja maapallon lämpenemistä koskevasta hölynpölystä ja keskityttävä todellisiin öljyhuippukriisiä koskeviin tieteellisiin ratkaisuihin.
EnglishThe Vietnamese Government itself is to blame for this last-ditch, political cry for help on the part of the original inhabitants of the Central Highlands, namely ethnic minorities.
Vietnamin hallitus voi syyttää itseään tästä Keskisen ylängön alkuperäiskansojen, erityisesti etnisten vähemmistöjen, epätoivoisesta poliittisesta avunhuudosta.
EnglishIn our opinion, if the Council really wants to carry out innovative work, it should ditch the Commission' s proposals and ignore the Amsterdam leftovers.
Jos todella halutaan tehdä jotakin uutta, meidän mielestämme neuvoston olisi hylättävä kerralla komission ehdotukset ja ohitettava Amsterdamin sopimuksen ratkaisematta jääneet kysymykset.
EnglishSubsequently, the meeting in Camp David in the summer of 2000 and the last-ditch attempts to find a negotiated solution at Taba in January 2001 also failed to bring a lasting peace.
Kestävää rauhaa ei onnistunut tuomaan myöskään Camp Davidissa kesällä 2000 pidetty kokous eivätkä vihoviimeiset yritykset löytää neuvotteluratkaisu Tabassa tammikuussa 2001.
EnglishAs far as I can see, we have introduced producer liability in many areas: if you drive your car into a ditch and this was due to some defect in the car, the manufacturer of the car must pay.
Ainakin minun nähdäkseni olemme ottaneet valmistajan vastuun käyttöön monilla aloilla: jos ajat autolla ojaan jonkin autossa olleen vian takia, auton valmistaja joutuu maksamaan.
EnglishIs it more Christian to walk by on the other side and leave our fellow human beings lying in the ditch on the road to Jericho, smitten by Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease or spinal injury?
Onko kristillisempää kävellä tien toista puolta niiden lähimmäisten ohitse, jotka makaavat Jerikon tien ojassa Parkinsonin taudin, Alzheimerin taudin tai selkäydinvamman takia?