Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "do you think"

EN

"do you think" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "do you think".

Terjemahan serupa untuk "do you think" dalam bahasa Finlandia

do kata benda
to-do kata benda
to do kata kerja
you kata ganti benda
you
Finnish
to think kata kerja

Contoh penggunaan untuk "do you think" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Luuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
EnglishWhat opportunities do you think there are for highlighting the urban dimension?
Mitä mahdollisuuksia teidän mielestänne on kaupunkiulottuvuuden korostamiselle?
EnglishWhat, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?
Mitä luulette lisäksi tapahtuvan, jos venäjänkieliset koulut suljetaan Latviassa?
EnglishThe question is this: when do you think the new Schengen manual will be available?
Kysymys kuuluu: milloin arvioitte uuden Schengen-käsikirjan olevan saatavilla?
EnglishMr Puerta, do you wish to take the floor or do you think it is not necessary?
Herra Puerta, haluatteko käyttää puheenvuoron vai onko se mielestänne tarpeen?
EnglishIn other words, do you think we could step up these initiatives in this area too?
Voisimmeko mielestänne toisin sanoen lisätä aloitteita myös tällä alueella?
EnglishDo you think we would come to the conclusion that there was no corruption anywhere?
Luuletteko, että päätyisimme siihen tulokseen, ettei korruptiota ole missään?
EnglishWhat do you think you need to change about the way in which you go about your work?
Millä tavalla teidän pitäisi mielestänne muuttaa tapaanne hoitaa tehtäväänne?
EnglishDo you think, Mr President, that a farmer will be happy to grub up a hectare?
Uskotteko, arvoisa puhemies, että kukaan maanviljelijä raivaa mielellään hehtaarin?
EnglishDo you think that we can improve the situation in this regard, Commissioner?
Luuletteko, että voimme parantaa tilannetta tältä osin, hyvä komission jäsen?
EnglishDo you think that Mr Bush found the information about Abu Ghraib balanced?
Luuletteko, että George Bush piti tiedonvälitystä Abu Ghraibista tasapuolisena?
EnglishDo you think that the actions you have outlined are enough to restore that confidence?
Uskotteko kuvailemienne toimien olevan riittäviä luottamuksen palauttamiseksi?
EnglishJO: What do you think this is?
11:34 Video: JO: Kuka tietää mikä tämä on? Lapsi: Uh, päärynä. JO: Mikä tämä on?
EnglishBut do you think that the measures you have taken really will be enough?
Oletteko kuitenkin sitä mieltä, että toteuttamanne toimenpiteet ovat riittäviä?
EnglishThis Parliament, the artists, the beautiful women - how stupid do you think we are?
Kuinka tyhmänä te pidätte parlamenttia, kauniita naisia ja taiteilijoita?
EnglishDo you think that would be an advantage to the Irish economy in the current situation?
Tarkoitatteko, että tästä olisi etua Irlannin taloudelle sen nykyisessä tilanteessa?
EnglishDo you share that assessment or do you think that the money markets are still improving?
Inflaatio-odotusten on pysyttävä tiukasti EKP:n neuvoston tavoitteen mukaisina.
EnglishDo you think, Mr President, that this measure to help them is sufficient?
Onko toimi, jolla heitä autetaan teistä, arvoisa komission puheenjohtaja, riittävä?
EnglishDo you think it possible to introduce identical legal provisions here?
Katsotteko, että tässä olisi mahdollista ottaa käyttöön samanlaiset säännökset?

Kata lain

English
  • do you think

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia bab.la.