Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "doc"

EN

"doc" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
doc {kt bnd}

EN doc
volume_up
{kata benda}

doc (juga: doctor, medico, physician, medic)
And the doc says, "A has these benefits and risks, and B has these benefits and risks.
Ja lääkäri sanoo: "A:lla on nämä hyödyt ja nämä riskit ja B:llä on nämä hyödyt ja nämä riskit."
And you say, "If you were me, Doc, what would you do?"
Ja lääkäri sanoo: "Mutta en ole sinä."

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "doc":

doc

Contoh penggunaan untuk "doc" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe text of the draft decision, doc. 10483/01, is, by the way, on the Council' s website.
Päätösehdotuksen teksti, asiakirja 10483/01, on muuten neuvoston kotisivulla.
EnglishProposal for a decision on the numerical strength of the standing committees (Doc.
Ehdotus päätökseksi valiokuntien jäsenten lukumäärästä (B5-0060/2002)
EnglishAre they, for example, the langue d'oc in the south of France, or its distinct components, Provençal or Gascon?
Onko esimerkiksi Etelä-Ranskassa puhuttu oksitaani alueellinen kieli, tai sen alalajit provensaali ja gascon?
EnglishProposal for a decision on the numerical strength of the interparliamentary delegations (Doc.
Ehdotus päätökseksi parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien jäsenten lukumäärästä (B5-0059/2002)
EnglishCapture comments and changes on one doc
Tallenna kommentit ja muutokset yhteen tiedostoon
EnglishSome of you mentioned Baby Doc's visit.
Jotkut teistä mainitsivat Baby Docin vierailun.
EnglishAnd you say, "Doc, what should I do?"
Ja potilas sanoo: "Mitä minun pitäisi tehdä?"
EnglishGo to your second doc and repeat.
Siirry toiseen asiakirjaasi ja toista sama.
EnglishErika Mann report (Doc. A4-0387/98)
EnglishI said, "Doc, I can buy anything I want.
English"Sorry, Doc, I just don't have a clue." "No problem, Jim.
"Mutta Jim, ihanko tosissasi? Kävin juuri näyttämässä Monet´n kopioita. "Valitan, tohtori, ei pienintä hajua." "Ei se mitään, Jim.
EnglishPeter report (Doc. A4-0392/98)
EnglishIt has become a byword for state-sponsored violence and horror, with the Tonton Macoutes and the years of Papa Doc.
Siitä on tullut Papa Doc Duvalierin vuosia kestäneen diktatuurin ja turvallisuusjoukkojen myötä kuuluisa valtion nimissä harjoitetusta väkivallasta ja hirmuteoista.
EnglishMr President, I want to give a brief explanation of vote with regard to the Bourlanges report and in particular our vote on Doc.
Arvoisa puhemies, haluan antaa lyhyen äänestysselityksen Bourlangesin mietinnöstä ja erityisesti siitä, miten äänestimme asiakirjasta A5-30/99.
EnglishI would ask for Parliament's indulgence to amend as necessary to 'having regard to its resolution of 2 April 1998, doc.
Pyydän parlamenttia olemaan armelias ja tekemään tarpeellisen muutoksen, jotta mietinnössä lukisi: " ottaa huomioon 2. huhtikuuta 1998 antamansa päätöslauselman, A4-0110/98" .
EnglishCommon types include DOC (Microsoft Word document), XLS (Microsoft Excel spreadsheet), JPG (JPEG image), and MP3 (a standard digital audio format).
Yleisiin tyyppeihin kuuluvat DOC (Microsoft Wordin asiakirja), XLS (Microsoft Excelin laskentataulukko), JPG (JPEG-kuva) ja MP3 (standardi digitaalinen äänimuoto).