EN docking
volume_up
{kata benda}

docking
docking

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "docking":

docking
dock

Contoh penggunaan untuk "docking" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAnd how will vessels that pass through our waters without docking into port be inspected?
Ja miten niitä aluksia valvotaan, jotka kulkevat sataman ohi poikkeamatta sinne?
EnglishMr President, Mr Ârok is right to say that we are that much wiser now as regards the docking of pigs' tails.
Arvoisa puhemies, kollegani Brok on oikeassa, olemme tulleet viisaammiksi sikojen häntien leikkaamisessa.
EnglishDuring previous discussions I met on repeated occasions with all the representatives of the piloting, docking and loading sectors.
Edellisissä keskusteluissa tapasin toistuvasti kaikkia luotsauksen, satamapalvelujen ja lastausalan edustajia.
EnglishAs you move around the screen, parts of the screen appear magnified in the docking area, even though the main part of the screen is unchanged.
Kun siirryt näytössä, kiinnitetty osa näytöstä suurennetaan ja työpöydän muut osat pysyvät entisellään.
EnglishYou know what it means when we talk about docking tails, castration, teeth clipping and all these important things.
Te tiedätte, mitä tarkoittaa, kun me puhumme häntien osittaisesta leikkaamisesta, hampaiden leikkaamisesta ja hiomisesta ja kaikista näistä tärkeistä asioista.
EnglishThis option prevents windows from automatically resizing and docking along the sides of your screen when you move them there.
Kun tätä asetusta käytetään ja ikkunoita siirretään näytön reunaan, ikkunoiden koko ei muutu automaattisesti eivätkä ne kiinnity automaattisesti näytön reunaan.
EnglishFirst of all, the safety measures contemplated in it do not affect boats transiting through Community waters, without docking in a European Union port.
Ensinnäkin direktiivissä tarkastellut turvallisuusstandardit eivät koske yhteisön vesillä liikkuvia aluksia, jos nämä eivät käy unionin satamassa.
EnglishEuropean harbours should provide this facility, and harbour administrations should be able to recover the cost incurred with dry-docking and repairing the ship.
Euroopan satamissa on oltava tällainen paikka, ja satamien hallintoviranomaisille on korvattava kuivatelakoinnista ja aluksen korjauksesta aiheutuneet kulut.
EnglishThe thrust of the Transport Committee's position is to ensure that legislation applies to ships passing through EU waters, not just ships which are docking in EU ports.
Liikennevaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntöä sovelletaan EU: n aluevesillä liikennöiviin aluksiin eikä vain EU: n satamiin telakoituihin aluksiin.