Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "doctor"

EN

"doctor" bahasa Finlandia terjemahan

FI
EN

doctor {kata benda}

volume_up
A qualified doctor tried for a number of years to register as a doctor in Spain.
Eräs pätevä lääkäri yritti vuosien ajan rekisteröityä lääkäriksi Espanjassa.
That doctor said: ‘SOLVIT has restored my confidence in the internal market’.
Kyseinen lääkäri totesi, että SOLVIT palautti hänen luottamuksensa sisämarkkinoihin.
His doctor in Luxembourg has given him 1 month's medical leave for a finger injury.
Luxemburgilainen lääkäri on antanut hänelle kuukauden verran sairauslomaa sormivamman vuoksi.
doctor
The phantom limb -- they'll say, "But doctor, the phantom limb is paralyzed.
He sanovat: "Mutta tohtori, aaveraajani on halvaantunut.
Mr Belleré was a medical doctor and a colonel in the reserves.
Herra Belleré oli lääketieteen tohtori ja reservin eversti.
1:42 "Look, Doctor Seligman, we can see you're really not comfortable in this medium.
1:42 "Kuulkaa, tohtori Seligman," "näemme, ettette tunne itseänne kotoisaksi tässä mediassa."

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "doctor":

doctor
Doctor

Contoh penggunaan untuk "doctor" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishNor let us forget the crucial role played by the doctor in monitoring the patient.
Emme myöskään saa unohtaa lääkärin keskeistä roolia potilaan voinnin seurannassa.
EnglishIn our view it must be the doctor who ultimately decides on quality and safety.
Mielestämme nimenomaan lääkärin on lopulta päätettävä laadusta ja turvallisuudesta.
EnglishMore often than not, they were healthier before the doctor was called than after.
Ihmiset olivat useimmiten terveempiä ennen lääkärin käyntiä kuin sen jälkeen.
EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Haluaisin lääkärinä korostaa erityisesti ihmisen terveydelle aiheutuvaa vaikutusta.
English'Ask your doctor for x medicine for breast cancer or y medicine for cystitis.'
"Pyydä lääkäriltäsi lääkettä x rintasyöpään tai lääkettä y virtsarakontulehdukseen."
EnglishIn Belarus EUR 60 is the monthly salary of a medical doctor under training.
Valko-Venäjällä 60 euroa vastaa koulutusvaiheessa olevan lääkärin kuukausipalkkaa.
EnglishGiven that these allegations have come from a doctor, this is very serious.
Kun tällaisia väitteitä kuulee lääkäriltä, on tilannetta pidettävä hyvin vakavana.
EnglishI agree with the conclusions of the report, both as an MEP and as a doctor.
Olen samaa mieltä mietinnön päätelmistä Euroopan parlamentin jäsenenä ja lääkärinä.
EnglishIf Doctor Blix and his colleagues need more time, they must be given it.
Jos Blix ja hänen kollegansa tarvitsevat enemmän aikaa, sitä on annettava heille.
EnglishHe tells the story of a Serbian doctor who has just been murdered in Pristina.
Hän kertoi minulle eräästä Pristinassa hiljattain surmatusta serbialaisesta lääkäristä.
EnglishA prescription delivered by a doctor in your country is valid in all EU countries.
Oman maasi lääkärin kirjoittama lääkeresepti kelpaa kaikissa EU-maissa.
EnglishI would like to say as a doctor that violence is still violence, wherever it happens.
Lääkärinä haluaisin sanoa, että väkivalta on väkivaltaa, missä se sitten tapahtuukaan.
EnglishIt is Mrs Roth-Behrendt's doctor whose job it is to tell her what she should be careful of.
On jäsen Roth-Behrendtin lääkärin tehtävä kertoa hänelle, mitä hänen pitää varoa.
EnglishCheck with your doctor before you go or go to the World Health Organization website.
Tilanne on hyvä tarkistaa lääkäriltä tai Maailman terveysjärjestön WHO:n verkkosivuilta.
EnglishWe hope that you will be acting as a doctor and not as a forensic scientist.
Toivomme, että toimitte lääkärin ettekä rikostutkijan ominaisuudessa.
EnglishI met a doctor who gave up medical practice because of a needle-stick injury.
Olen tavannut lääkärin, joka luopui ammattinsa harjoittamisesta neulanpistotapaturman vuoksi.
EnglishA doctor’s assessment of the patient would be ‘weak, but not yet hopeless’.
Tohtorin arvio potilaasta olisi "heikko, mutta ei vielä toivoton".
EnglishAnd I'm a very nerdy doctor, so I read all of the studies that I could on this drug.
Olen melkoinen nörtti lääkäriksi, joten luin kaikki tutkimukset, jotka löysin tästä lääkkeestä.
EnglishThe family doctor or the multinational companies that keep plundering the health sector?
Perhelääkäri vai monikansalliset yhtiöt, jotka jatkavat terveydenhuoltosektorin ryöväämistä?
EnglishThe postal service is also the doctor.
Se on myös linja-autopalvelu, sosiaalipalvelu ja lääkäripalvelu.