Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "doctoral"

EN

"doctoral" bahasa Finlandia terjemahan

EN

doctoral {kata sifat}

volume_up
doctoral
doctoral
This means that if we want to have a competitive economy, we need researchers and people with masters and doctoral degrees.
Se tarkoittaa sitä, että jos haluamme kilpailukykyisen talouden, tarvitsemme tutkijoita ja ihmisiä, joilla on maisterin ja tohtorin tutkinto.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "doctoral":

doctoral
English
doctor

Contoh penggunaan untuk "doctoral" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe next stage involves higher education and graduate and doctoral studies.
Seuraava vaihe käsittää korkea-asteen koulutuksen ja jatko-opinnot.
EnglishWe offer positions and programmes for graduates, post-graduates, PhD students and post-doctoral students.
EKP:ssä on tarjolla monenlaisia työmahdollisuuksia ja jatko-opiskelijaohjelmia eri tutkintojen suorittajille.
EnglishMasters and doctoral programmes aim to promote the excellence of European higher education in the world.
Maisteri- ja tohtoriohjelmilla pyritään edistämään EU:n korkeakoulujen huippuosaamista maailmanlaajuisella tasolla.
EnglishThe personnel available to us include very few post-doctoral teachers and we do not have sufficient staff.
Käytettävissämme olevat väestöpyramidit eivät pidä sisällään kovinkaan monia tohtoritason opettajia eikä meillä ole siihen henkilöstöäkään riittävästi.
EnglishWith this communication, the Commission will take account of the ideas expressed in the present report, such as, for example, those concerning, doctoral studies.
Komissio ottaa tiedonannossa huomioon tässä mietinnössä esitetyt ajatukset, esimerkiksi väitöskirjaopintoja koskevat.
English3:18 And at the time, I was a post-doctoral fellow in Los Angeles, after completing my Ph.D. in France, where independent thinking is not necessarily promoted.
3:18 Toimin silloin Los Angelesissa, väiteltyäni tohtoriksi Ranskassa, missä itsenäistä ajattelua ei välttämättä tueta.
EnglishHowever, the real bearers of fundamental research and important innovation are mainly graduates of engineering, master's and doctoral studies.
Kuitenkin perustutkimuksen ja merkittävien innovaatioiden toteuttajat ovat pääasiassa tuotantotaloudesta valmistuneita maistereita ja tohtoreita.
EnglishDoctoral programmes should be strongly supported, using the European Social Fund and programmes which are already in existence, such as the Marie Curie programme.
Tohtoriohjelmia olisi tuettava voimakkaasti käyttäen apuna esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoa ja jo olemassa olevia ohjelmia, kuten Marie Curie -ohjelmaa.
EnglishAt masters level, they can approach interdisciplinary knowledge about the economy in a developing world with flexibility, while at doctoral level, they provide innovative solutions.
Maisteritasolla hankitaan joustavasti monitieteellistä tietämystä taloudesta kehittyvässä maailmassa ja tohtoriopinnoissa luodaan innovatiivisia ratkaisuja.
EnglishIt is beneficial if undergraduate, postgraduate and doctoral dissertations relate thematically to the requirements of the economy or arise directly in response to its needs.
Olisi hyvä, jos perus- ja jatko-opintoihin kuuluvien tutkielmien ja väitöskirjojen aiheet liittyisivät talouden vaatimuksiin tai vastaisivat suoraan talouselämän tarpeisiin.
EnglishI call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.
Kehotan jäsenvaltioita tukemaan innovoivaa toimintaa sekä tohtorintutkintoon tähtääviä että sen jälkeisiä ohjelmia, joilla vahvistetaan kilpailukykyä ja kestävää talouskasvua.
EnglishThe programme is all the more timely because of the recent decline in interest in doctoral programmes in many countries and the changed environment for obtaining and providing higher education.
Ohjelma on erittäin ajankohtainen, koska kiinnostus tohtoriohjelmiin on viime aikoina laskenut monissa maissa ja korkeakoulutuksen saamisen ja tarjoamisen ympäristö on muuttunut.