Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "doctrine"

EN

"doctrine" bahasa Finlandia terjemahan

EN

doctrine {kata benda}

volume_up
doctrine
In 1968, we had the Brezhnev doctrine of limited sovereignty.
Vuonna 1968 meillä oli Brežnevin doktriini rajoitetusta itsemääräämisoikeudesta.
Protectionism for Europe, which is the biggest exporter in the world, would be a self-defeating doctrine.
Protektionismi Euroopassa, joka on maailman suurin viejä, olisi tuhoon tuomittu doktriini.
This is a real step towards the soft totalitarianism that is this new doctrine of political correctness.
Tämä on todellinen askel kohti pehmeää totalitarismia, joka on uusi poliittisen korrektiuden doktriini.
The Union has been reduced to an aggressive and pretentious liberal doctrine.
Unionista on tullut pelkkä aggressiivinen ja mahtipontinen liberaali oppijärjestelmä.
This report has furnished the Commission with its first defined 'doctrine' in the realm of sport.
Komissiolla on nyt ensimmäistä kertaa tämän selvityksen ansiosta "oppijärjestelmä" urheilun alalla.
Mr Chávez's new Left-Wing doctrine is known as Christian Socialism but it has little in common with the social teachings of the Church.
Chávezin vasemmistolainen oppijärjestelmä tunnetaan kristillisenä sosialismina, mutta sillä on vähän yhteistä kirkon opetusten kanssa.
doctrine (juga: tenet)
What new doctrine on the shape of Europe allows us to frame this new concept of external borders that would result from Turkey' s inclusion in the Union?
Mikä toisenlainen Euroopan aluetta koskeva opinkappale tekee mahdolliseksi muotoilla tämän uuden käsityksen ulkorajasta, joka syntyy Turkin liittyessä unioniin?
This doctrine is simple and also very clear because it is in line with decentralisation, which we believe to be a Commission doctrine that we have all accepted and share.
Tämä on yksinkertainen, mutta myös hyvin selkeä opinkappale, sillä se on hajauttamisperiaatteen mukainen, ja pidämme sitä yleisesti omaksuttuna ja hyväksyttynä komission opinkappaleena.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "doctrine":

doctrine

Contoh penggunaan untuk "doctrine" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishNevertheless, we have a doctrine and rules which all of us here have endorsed.
Meillä on siitä huolimatta periaatteet ja säännöt, joihin olemme kaikki sitoutuneet.
EnglishThe European Union acted as a fervent disciple of the doctrine of free trade.
Euroopan unioni toimi vapaakaupan periaatteen vankkumattomana kannattajana.
EnglishThey would have rejected it on the basis of their doctrine, and yet it still happened.
He olisivat kiistäneet tämän mahdollisuuden oppeihinsa vedoten, ja silti näin kävi.
EnglishThis is the doctrine of the European Union, which is implicitly expressed in this resolution.
Se on unionin perusarvojen mukaista ja esitetään epäsuorasti päätöslauselmassa.
EnglishThe era of Yalta, of the Brezhnev Doctrine and of the Berlin Wall has ended.
Jaltan, brezhneviläisyyden ja Berliinin muurin aikakausi on päättynyt.
EnglishThe doctrine applied over the last 20 years has failed spectacularly.
Edelliset 20 vuotta sovellettu oppirakennelma on uskomattoman epäonnistunut.
EnglishThe Monroe doctrine in 1820 forbade the American continent to Europeans.
Se johtuu vuoden 1820 Monroen opista, joka kieltää eurooppalaisilta Amerikan mantereen.
EnglishBut if the Commissioner wishes to offer doctrine or good intentions ...
Jos komission jäsen kuitenkin haluaa antaa ohjeita tai kertoa hyvistä aikomuksistaan...
EnglishI do not accept the doctrine that foreign affairs is the prerogative of the executive.
En hyväksy ajatusta, että ulkoasiat ovat toimeenpanovallan etuoikeus.
EnglishMr President, deceit is a weapon of war approved of in the Koran under the doctrine of taqiyya.
Arvoisa puhemies, petos on Koraanissa taqiyya-opin mukaan hyväksytty sota-ase.
EnglishAccording to its doctrine, great wealth is needed to qualify for health and education.
Sen mukaan rahan mitalla pitää mitata myös terveyttä ja sivistystä.
EnglishThe doctrine of a preventive war to protect the vital interests of the United States is unacceptable.
Ennalta ehkäisevä sota Yhdysvaltojen etujen suojaamiseksi ei ole hyväksyttävää.
EnglishThe Member States also need a common body of doctrine for the use of arms.
Jäsenvaltiot tarvitsevat aivan yhtä lailla yhteistä aseiden käyttöä ohjaavaa sääntöjärjestelmää.
EnglishWe need soldiers who do not have a doctrine to put into practice.
Meidän on lähetettävä sinne uskonnollisesti sitoutumattomia sotilaita.
EnglishWhy can the doctrine of the Cassis de Dijon case not also be the underlying assumption for banks?
Miksi pankkien tapauksessa ei voitaisi käyttää lähtökohtana Cassis de Dijon -periaatetta?
EnglishThe murderers of the Basque country are not inspired by the doctrine of Benito Mussolini, but by Marxism.
Baskimaan terroristit eivät ota mallia Benito Mussolinin opeista vaan marxismista.
EnglishThe doctrine of Afro-pessimism is spreading, while a number of Asian countries are moving forward.
Afro-pessimismi leviää, kun taas monet Aasian maat siirtyvät eteenpäin.
EnglishWhat is happening now is not underpinned by any doctrine.
Valmisteluista ei seurannut menestystä, eivätkä nykytapahtumat noudata mitään oppia.
EnglishThis defence is laid down precisely by the human rights doctrine.
Perheen puolustaminen perustuu nimenomaan ihmisoikeusoppiin.
EnglishOne is the issue of transparency and the other is the problem of a trade doctrine which still endures.
Toinen koskee avoimuutta, toinen vielä puuttuvaa kauppafilosofiaa.