Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "document issued"

EN

"document issued" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "document issued".

Contoh penggunaan untuk "document issued" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishOn the other hand, the Commission issued a document on better regulation last week.
Toisaalta komissio esitti viime viikolla tiedonannon sääntelyn parantamisesta.
EnglishThe conclusion of the document issued by the presidency on 12 January holds the key.
Puheenjohtajavaltion 12. tammikuuta julkaiseman asiakirjan päätelmissä annetaan tähän vastaus.
EnglishRelease would, in fact, continue to depend on an administrative document issued by the office of departure.
Päättäminen riippuisi edelleenkin lähtötoimipaikan hallinnollisesta menettelystä.
EnglishWhy have you issued a document that is difficult to enforce?
Miksi julkaisitte asiakirjan, joka on vaikea panna täytäntöön?
EnglishThe Commission issued a document on this subject recently.
Komissio on hiljattain julkistanut tästä asiakirjan.
EnglishThe Commission had also issued a document listing the various technical methods for making data secure.
Komissio on myös antanut asiakirjan, jossa luetellaan erilaiset tekniset menetelmät tietojen turvallisuuden takaamiseksi.
EnglishI believe that it was in its document issued in April 2005 that the Commission proposed the idea of a global lottery.
Ilmeisesti juuri huhtikuussa 2005 julkaisemassaan asiakirjassa komissio ehdotti ajatusta maailmanlaajuisista arpajaisista.
EnglishWhen was your [document] issued?
EnglishWhere was your [document] issued?
EnglishIn the shameful summary document issued, the word Iraq first appears only on page 31 of the 36 pages of the Presidency conclusions.
On suorastaan häpeällistä, että sana Irak esiintyy ensimmäisen kerran vasta sivulla 31 kaikkiaan 36-sivuisissa puheenjohtajan päätelmissä.
EnglishThe European Commission has issued a document and there will be a debate, as a result of which we are now working on part of the raw materials issue.
Euroopan komissio on julkaissut asiakirjan ja siitä järjestetään keskustelu, minkä seurauksena työstämme nyt raaka-aineita koskevaa osaa.
EnglishI will perhaps begin with the statement which has been made here that a passport is a document issued by Member States in accordance with national regulations.
Aloitan ehkä täällä esitetystä lausunnosta, jonka mukaan passi on jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädäntönsä mukaan myöntämä asiakirja.
EnglishBut this girl, who is now 13, has no nationality and only a temporary travel document issued as a concession by the Irish authorities.
Mutta tällä nyt 13-vuotiaalla tyttärellä ei ole kansallisuutta vaan ainoastaan Irlannin viranomaisten pyynnöstä myöntämä väliaikainen asiakirja matkustamista varten.
EnglishA Commission document issued yesterday confirmed that youth unemployment in the EU stands at 20%, which is twice that forecast for overall unemployment.
Komission eilen julkaistussa asiakirjassa todetaan, että nuorisotyöttömyys on EU:ssa 20 prosenttia, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin yleinen työttömyysennuste.
EnglishParliament has tabled contributions, as has the Commission in the document we issued on 10 November The Presidency is due to report its findings to the European Council.
Parlamentti on antanut omat panoksensa ja samoin teki komissio asiakirjallaan, joka julkaistiin 10. marraskuuta. Puheenjohtajavaltio välittää johtopäätöksensä Eurooppa-neuvostolle.
EnglishWhat are the German Presidency's views on this entire matter and when will the mistake of omitting Cyprus from the document issued by the German embassy in New Delhi be rectified?
Mikä on puheenjohtajamaana toimivan Saksan kanta asiaan ja koska se aikoo korjata New Delhin lähetystön julkaisemassa asiakirjassa esiintyneen virheen eli Kyproksen puuttumisen asiakirjasta?
EnglishI am pleased to report that as a result of these initiatives there have been serious discussions in nearly all the main sectors, especially since the second round consultation document was issued.
Voin tyytyväisenä ilmoittaa, että näistä aloitteista on seurannut vakavia keskusteluja lähes jokaisella toimialalla, erityisesti sen jälkeen kun toisen vaiheen kuulemisasiakirja julkaistiin.

Terjemahan serupa untuk "document issued" dalam bahasa Finlandia

document kata benda
to be issued kata kerja
Finnish