Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "does it feel"

EN

"does it feel" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "does it feel".

Terjemahan serupa untuk "does it feel" dalam bahasa Finlandia

to do kata kerja
it kata ganti benda
Finnish
IT kata benda
Finnish
feel kata benda
to feel kata kerja

Contoh penggunaan untuk "does it feel" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe Commissioner says she does not feel it advisable to produce a communication.
Komission jäsen sanoi, ettei hän katsonut tiedonannon laatimisen olevan aiheellista.
EnglishDoes he feel that this would be helpful in promoting tourism in Montenegro?
Oletteko sitä mieltä, että toimiston avaaminen edistäisi Montenegron matkailua?
EnglishThe Commission does not feel that annual cost-benefit analysis would be very useful.
Vuosittaista kustannus-hyötyanalyysiä komissio ei pidä kovin järkevänä.
EnglishSecondly; does he feel that there is a need for some independent assessment?
Tunteeko hän, että tarvitaan jonkinlaista riippumatonta arviointia?
EnglishYou guys are answering the question: How does it feel to realize you're wrong?
Vastasitte kysymykseen: Miltä tuntuu huomata olevansa väärässä?
EnglishIn my opinion, it is strange that the Commission does not feel it necessary to give its opinion on this.
Pidän kummallisena, että komissio ei katso tarpeelliseksi esittää tästä lausuntoa.
EnglishOur group, however, does not feel any need to militarise the EU’s Foreign and Security Policy.
Ryhmämme ei sen sijaan tunne tarvetta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan militarisoimiseen.
EnglishIf not, what improvements does it feel that the EIB ought to make in this area?
Ellei näin ole, mihin toimenpiteisiin EIP: n pitäisi neuvoston mielestä ryhtyä tiedotuksen kehittämiseksi?
EnglishThis is all well and good for other countries, but the United States does not feel like adhering to these.
Niin erinomaisen sopivia kuin ne ovatkin muille maille, Yhdysvalloilla ei ole halua noudattaa niitä.
EnglishWhat does it feel like when your brain is flooded with oxytocin?
Miltä se tuntuu, kun oksitosiini virtaa aivoissa.
EnglishIt is the sector itself which suffers from this lack of direction, and it does not feel that it is supported by the Commission.
Kalatalousalalla kärsitään tästä hämmennyksestä, koska se ei koe saavansa komission tukea.
EnglishThe Commission must not use OLAF as a dustbin for all the cases it does not feel like dealing with itself.
Komission ei pidä käyttää OLAFia kaatopaikkana kaikille sellaisille tapauksille, joita se ei halua hoitaa itse.
EnglishI deplore the fact that the Christian-Democratic group, in this instance, does not feel itself capable of doing this.
Valitan erittäin suuresti sitä, että kristillisdemokraattinen puolue ei tällä kertaa tunne kykenevänsä siihen.
EnglishA woman running a household does not feel unemployed.
English   The period of reflection is coming to an end, but it does not feel as if very much thinking has been done around Europe.
   Pohdinta-aika on päättymässä, mutta tuntuu siltä, ettei Euroopan unionissa ole juurikaan harrastettu pohdiskelua.
EnglishSo imagine the little 200-gram rat attached at the extremity of this 200-kilo robot, but the rat does not feel the robot.
200 gramman painoinen pieni rotta, kiinnitettynä 200-kiloisen robotin ulokkeeseen, eikä rotta voi aistia robottia lainkaan.
EnglishOn the other hand, the general public does not feel it is properly informed of the causes and the consequences of nosocomial infections.
Toisaalta suuri yleisö katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa sairaalainfektioiden syistä ja seurauksista.
EnglishI promise you that the Commission does not feel any kind of inhibitions about taking the decisions or initiatives that Europe deserves.
Lupaan teille, ettei komissio arkaile lainkaan sellaisten päätösten tai aloitteiden tekemistä, joita Eurooppa ansaitsee.
EnglishSo let me ask you guys something -- or actually, let me ask you guys something, because you're right here: How does it feel -- emotionally -- how does it feel to be wrong?
Kysynpä siis teiltä -- tai teiltä koska olette lähempänä: Miltä tuntuu olla väärässä?
EnglishWould the Commission accept that this fact represents a weakness in the current map and how does it feel it can be addressed?
Onko komissio yhtä mieltä siitä, että tämä seikka on nykyisten suuntaviivojen heikkous? Entä kuinka asiaan voisi komission mielestä puuttua?

Kata lain

English
  • does it feel

Lihat kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.