Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "edible"

EN

"edible" bahasa Finlandia terjemahan

EN

edible {kata sifat}

volume_up
As a result of some of the policies in the common fisheries policy, thousands of tonnes of edible fish are dumped dead over the sides of fishing boats around our coasts.
Joidenkin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien toimintalinjojen vuoksi tuhansia tonneja syötäväksi kelpaavaa kalaa heitetään kalastusalusten laidan yli rannikoillamme.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "edible":

edible

Contoh penggunaan untuk "edible" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishExactly the same applies to highly refined products such as edible oils or sugar.
Aivan sama pätee myös pitkälle jalostettuihin tuotteisiin, kuten ruokaöljyihin tai sokeriin.
EnglishA quarter of a million tonnes of edible fish being used for animal feed is excessive.
Neljännesmiljoonaa tonnia syötävää kalaa eläintenruokintaan on liikaa.
EnglishThese are two species of edible fish whose mortality rate is very high.
Nämä ovat kaksi ruokakalalajia, joiden kuolleisuus kalastuksen johdosta on hyvin suurta.
EnglishAt the moment, relatively little motor fuel is produced from edible crops in Europe.
Tällä hetkellä Euroopassa tuotetaan suhteellisen vähän moottoripolttoaineita ravintokasveista.
EnglishFor example, edible fats from vegetable oils should not be called butter.
Kasvirasvoista tehdyt ruokarasvat eivät saa olla nimeltään voita.
EnglishThis threatens the marine ecosystem and edible fish stocks.
Se uhkaa meriekosysteemiä ja syötäväksi kelpaavien kalojen kantoja.
EnglishWe know that there are millions of different species living at these great depths, of which only very few are edible.
Tiedämme, että näissä syvyyksissä elää miljoonia eri lajeja, joista vain hyvin harvat ovat syötäviä.
EnglishIt is also clear that industrial fish catches contain an unknown quantity of edible and even valuable fish.
On myös selvää, että teollisuuskalastuksen kalansaaliissa on tuntematon määrä syötäväksi kelpaavaa kalaa ja jopa arvokalaa.
EnglishOne such substance is thrombin, which is obtained from edible parts of animals and which is not harmful to health.
Yksi näistä aineista on trombiini, jota saadaan eläimen syötäväksi tarkoitetuista osista ja joka ei ole terveydelle haitallinen.
EnglishWe are concerned here with ordinary, edible fish and shellfish, of which we normally recommend people in Europe to eat plenty.
Kyse on tavallisesta ruokakalasta, tavallisista äyriäisistä, joita tavallisesti kehotamme Euroopan kansalaisia syömään runsaasti.
EnglishNew evidence was reported on the disposition of esters of 17ß-oestradiol and their accumulation in edible animal body fats.
Lisäksi on saatu uutta näyttöaineistoa 17-beeta-estradiolin esterien käyttäytymisestä ja niiden kertymisestä eläinten ravintorasvaan.
EnglishThis was to do with the fact that, as a result of the fine meshing of the nets, sexually immature edible fish were being caught as a by-catch.
Tässä oli kyse siitä, että verkkojen tiheäsilmäisyyden vuoksi saaliin mukana nousee myös vielä keskenkasvuisia ruokakalojen poikasia.
EnglishI believe that a combination of these strategies can lead to a significant reduction in the wasteful discarding of good-quality edible fish.
Uskon, että noudattamalla kaikkia näitä toimintasuunnitelmia yhdessä voimme vähentää hyvälaatuisen syömäkelpoisen kalan poisheittämistä merkittävästi.
EnglishThe first is the unification of the two present systems; the second is the absolute ban on mixing olive oil with other edible oils.
Ensinnäkin on yhdistettävä molemmat nykyään olemassa olevat järjestelmät, ja toiseksi on kiellettävä ehdottomasti oliiviöljyn sekoittaminen muihin ruokaöljyihin.
EnglishDiscards naturally have unavoidable consequences for the quota policy but, just as importantly, we are discarding perfectly edible fish.
Poisheittämisellä on luonnollisesti väistämättömiä seurauksia kiintiöpolitiikkaan, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että heitämme pois täysin syötäväksi kelpaavaa kalaa.
EnglishSo-called 'best-before dates' are often far too conservative, resulting in wanton waste through the discarding of otherwise perfectly edible products.
Niin kutsutut parasta ennen -päivämäärät ovat usein liian tiukkoja, mistä seuraa mielivaltainen jätemäärä, kun vielä täysin ruuaksi kelpaavia tuotteita heitetään pois.
EnglishAs a result of some of the policies in the common fisheries policy, thousands of tonnes of edible fish are dumped dead over the sides of fishing boats around our coasts.
Joidenkin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien toimintalinjojen vuoksi tuhansia tonneja syötäväksi kelpaavaa kalaa heitetään kalastusalusten laidan yli rannikoillamme.