Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "edifice"

EN

"edifice" bahasa Finlandia terjemahan

EN edifice
volume_up
{kata benda}

The edifice that is the European Union should not end up like the Tower of Babel.
Euroopan unionin rakennelma ei nimittäin saa sortua niin kuin Baabelin torni.
So I wonder, Mr President, whether this whole edifice is not set to come tumbling down.
Arvoisa puhemies, minä ihmettelen, onko koko mahtava rakennelma sortumassa.
The European Union is an edifice, a unique interaction between the supranational level and the Member States.
Euroopan unioni on rakennelma. Ainutlaatuinen vuorovaikutus ylikansallisen tason ja kansallisten jäsenvaltioiden välillä.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "edifice":

edifice
English

Contoh penggunaan untuk "edifice" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis agreement is designed to keep the whole crumbling edifice of the EU in place.
Tämän sopimuksen tarkoituksena on pitää koko EU:n luhistuva rakennus pystyssä.
EnglishWill the Socialist-led governments manage to complete the edifice?
Pystyvätkö sosialistienemmistöiset hallitukset saattamaan rakennustyön päätökseen?
EnglishI am, however, concerned about the structure of the European edifice they hope to enter.
Olen kuitenkin huolissani rakenteesta, johon he haluavat tulla mukaan.
EnglishWe need to make it tighter and more dynamic and Stockholm has added another brick to this edifice.
Sitä on kiristettävä ja dynamisoitava. Tukholmassa tätä rakennustyötä jatkettiin.
EnglishThe same is true of the edifice that was founded on the Treaty of Rome.
Sama koskee myös sitä rakennusta, jonka perustana on Rooman sopimus.
EnglishAnyone who reproaches me for not having come here with a complete edifice is absolutely right.
Jos joku moittii minua siitä, etten ole tullut tänne valmiin tuloksen kanssa, hän on moittiessaan aivan oikeassa.
EnglishCross-border and interregional cooperation form one of the main pillars of the European edifice.
Raja-alue- ja alueiden välinen yhteistyö muodostaa Euroopan talon rakentamisessa yhden tärkeimmistä tukipylväistä.
EnglishAnd is not this lesson we have learned the very raison d'être for the edifice we call European integration?
Ja eikö juuri siinä opetuksessa ole perusta sille rakennelmalle, joka on nimeltään Euroopan yhdentyminen?
EnglishThose peoples are the foundations of the Community edifice.
Nämä kansat ovat rakentamamme yhteisön perusta.
EnglishHowever, the question for me is whether or not we can expect people to feel anything like passionate about Europe as an edifice.
Onkin kyseenalaista, voidaanko vaatia intohimoa rakennelmana koettua Eurooppaa kohtaan.
EnglishHow will you convince Europeans that this edifice is a good one and that participation in it is worthwhile?
Miten eurooppalaiset saataisiin vakuutettua siitä, että tästä talosta on hyötyä ja että osallistuminen kannattaa?
EnglishBut the way in which European unanimity was brought about has once again exposed the cracks in the European edifice.
Mutta se tapa, jolla eurooppalainen yksimielisyys syntyi, paljasti taas kerran Euroopan rakenteelliset heikkoudet.
EnglishIt is to be hoped that the IGC will dare to correct this obvious flaw in the new constitutional edifice.
Toivoa sopii, että hallitustenvälinen konferenssi uskaltautuu korjaamaan tämän uuteen perustuslakiin sisältyvän ilmeisen puutteen.
EnglishI must remind you that, in our European sphere, in all the pillars of the Community edifice, we have maintenance problems.
Minun on muistutettava teille, että Eurooppamme yhteisöllisen rakennuksen kaikissa pilareissa on huolto-ongelmia.
EnglishI, for my part, am firmly convinced in economic terms that the European edifice must be supported by twin pillars.
Minulla ainakin on se vakaa taloudellinen näkemys, että on olemassa kaksi pilaria, joiden varaan meidän on rakennettava Eurooppaa.
EnglishThe European Constitution will put the finishing touches to this monstrous edifice, which was begun over 40 years ago.
Euroopan perustuslakisopimus antaa viimeisen silauksen tälle hirvittävälle luomukselle, jonka sai alkunsa yli 40 vuotta sitten.
EnglishThe terrorist law and European arrest warrant are the last bricks in the edifice of a nightmarishly suppressive mechanism.
Puitepäätöksillä terrorismin torjumisesta ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä saatetaan päätökseen painajaismaisen valvontakoneiston luominen.
EnglishThe representative edifice has firm foundations, but from time to time it needs reforms and new ways to express itself with greater quality.
Edustuksellisella rakennelmalla on vakaa perusta, mutta se tarvitsee ajoittain uudistuksia ja uusia tapoja ilmaista itseään paremmin.
EnglishWhat we should not forget in all this, though, is what the edifice will look like, because it will be one of the most important high-rise blocks in the European Union.
Me emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, miltä rakennus näyttää, koska kyseessä on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin rakennuksista.
EnglishEven senior representatives of the IMF speak of the need for control of capital movements as a key element in a new international financial edifice.
Jopa IMF: n korkean tason edustajat puhuvat pääomanliikkeiden valvonnan välttämättömyydestä uuden kansainvälisen rahoitusjärjestelmän keskeisenä osana.