Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "environment"

EN

"environment" bahasa Finlandia terjemahan

EN environment
volume_up
{kata benda}

1. lazim

environment (juga: district, locality, milieu, nature)
The environment, which shapes agriculture as much as agriculture shapes the environment.
Ympäristö muotoilee maanviljelyä samoin tavoin kuin maanviljely ympäristöä.
International Civil Aviation Organisation (ICAO): Air transport and the environment
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO): Ilmakuljetukset ja ympäristö
Narrator: This environment brings out unexpected potential in Kanzi and Panbanisha.
Kertoja: Tämä ympäristö tuo esille odottamattomia kykyjä Kanzissa ja Panbanishassa.
environment (juga: nature, outdoors)
volume_up
luonto {kt bnd}
The environment is a common legacy; environmental protection a common task.
Luonto on yhteistä perintöä, ja luonnonsuojelu on yhteinen tehtävä.
Nature and the environment are the biggest losers in the current text.
Luonto ja ympäristö ovat tässä tekstissä suurimpia häviäjiä.
As regards the environment, allow me to say that we need both people and nature, and not nature without people!
Ympäristön osalta sallikaa minun sanoa: mielellään ihminen ja luonto, ei pelkkä luonto ilman ihmistä!
environment (juga: habitat)
They are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
Lajien elinympäristö on muuttunut rajusti, eivätkä ne voi selvitä siitä.
Is it not valuable in itself to ensure that animals have a good environment?
Eikö se ole arvo sinänsä, että eläinten elinympäristö on meillä hyvä?
In Finland and Sweden the forest is the normal natural environment.
Suomessa ja Ruotsissa metsät ovat normaali elinympäristö.
environment (juga: situation)
volume_up
olot {kt bnd}
The environment is difficult, politically, and in every other sense of the word.
Olot ovat poliittisessa merkityksessä ja kaikissa muissakin sanamerkityksissä vaikeat.
Such an environment is a breeding ground for illegal trade and trafficking of weapons, people, drugs, alcohol and tobacco products.
Tällaiset olot ruokkivat laitonta kauppaa sekä aseiden, ihmisten, huumeiden, alkoholin ja tupakkatuotteiden salakuljetusta.
We also want to try to improve the environment on our roads by means of training, because if drivers know how that works, they will be able to influence it.
Lisäksi haluamme parantaa teidemme oloja koulutuksen avulla, sillä jos kuljettajat tuntevat nämä olot, he pystyvät vaikuttamaan niihin.

2. Teknologi Informasi

environment

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "environment":

environment

Contoh penggunaan untuk "environment" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOne third of petitions on the environment of the European Union are from Spain.
Kolmannes EU:n ympäristölainsäädäntöä koskevista vetoomuksista tulee Espanjasta.
EnglishThere is too much uncertainty, which certainly does not benefit the environment.
Epävarmuustekijöitä on liian paljon, eikä tämä tietenkään ole ympäristölle eduksi.
EnglishMr President, electromagnetic fields are increasingly present in our environment.
Arvoisa puhemies, ympäristössämme on entistä enemmän sähkömagneettisia kenttiä.
EnglishLabelling will also help to improve public health in general and the environment.
Merkitseminen auttaa myös parantamaan yleisesti kansanterveyttä ja ympäristöä.
EnglishThat is because they are the ones doing most to degrade the natural environment.
Tämä johtuu siitä, että heidän toimensa heikentävät eniten luonnonympäristön tilaa.
EnglishSeveral speakers have mentioned economic growth and its impact on the environment.
Useat puhujat ovat ottaneet esille talouskasvun ja sen vaikutuksen ympäristöön.
EnglishThen we have limits, then for cars we have enhanced environment-friendly vehicles.
Meillä on päästörajat ja autoalalla parannetut ympäristöystävälliset ajoneuvot.
EnglishA second issue is the whole set of problems in connection with the environment.
Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on ympäristöön liittyvä ongelmavyyhti.
EnglishThis is partly to do with the overall political environment in the Middle East.
Tämä liittyy osittain Lähi-idässä vallitsevaan yleiseen poliittiseen tilanteeseen.
EnglishI believe it will have very positive and noticeable effects on the environment.
Uskon, että sillä on erittäin positiivisia ja merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.
EnglishI admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
Uskoisin, että suhtaudun ympäristövaliokunnan tavoin epäilevästi tähän asiaan.
EnglishWe should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Meidän pitää varoa, ettemme ympäristöstä huolehtiessamme tee ympäristölle haittaa.
EnglishThis would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
Tästä olisi haittaa ympäristölle ja se nollaisi kaikki biokaasusta saatavat edut.
EnglishThese never-ending negotiations affected the trading environment in a negative way.
Näillä päättymättömillä neuvotteluilla oli kielteisiä vaikutuksia kaupankäyntiin.
EnglishI find that accusation cowardly, and it does not help improve the environment.
Mielestäni tämä syytös on pelkurimainen, eikä sillä auteta parantamaan ympäristöä.
EnglishYou and your environment will be better protected – in your home and at work.
Sekä kotona että työssä sinua ja ympäristöäsi suojellaan siis entistä paremmin.
EnglishPromoting the use of renewables is especially important for the environment.
Uusiutuvan energian käytön edistäminen on erityisen tärkeää ympäristön kannalta.
EnglishThe environment must no longer be damaged and animals must no longer be mistreated.
Ympäristöä ei saa enää vahingoittaa, eivätkä eläimet saa enää joutua kärsimään.
EnglishEurope must also do everything it can to create a fair commercial environment.
Euroopan on myös tehtävä kaikkensa tasapuolisen kaupallisen ympäristön luomiseksi.
EnglishIn the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
Ympäristöalalla meidän on keskusteltava erityisesti uusista elintarvikkeista.