Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "erasing"

EN

"erasing" bahasa Finlandia terjemahan

FI

EN erasing
volume_up
{kata benda}

erasing (juga: cut, deletion, expurgation, omission)
volume_up
poisto {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "erasing" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWhen it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
Tietojen poistamisessa on kyse terveen järjen mukaisesta toimenpiteestä.
EnglishThe rules which exist for the erasing of data from the central database are also inadequate.
Keskusrekisterin tietojen poistamista koskevat säännöt ovat myös riittämättömiä.
English(Note that erasing is required before you can burn to a CD-RW disc again.)
(Huomaa, että CD-RW-levy on tyhjennettävä, ennen kuin sille voidaan tallentaa uudelleen.)
EnglishFor more information about erasing files from a disc, see Erase a CD or DVD.
Lisätietoja tiedostojen poistamisesta levyltä on ohjeaiheessa CD- tai DVD-levyn tyhjentäminen.
EnglishWe think that the rules on erasing data on the central database are inadequate.
Meidän mielestämme keskusrekisterissä olevien tietojen poistamista koskevat säännöt ovat riittämättömiä.
EnglishSeveral third-party manufacturers offer programs that allow you to repartition your hard disk without erasing data.
Monilla muilla ohjelmistovalmistajilla on ohjelmia, joilla voit osioida kiintolevyn poistamatta tietoja.
EnglishThey are about erasing the social advances that, more often than not, are the result of workers' struggles.
Kyseessä on sosiaalisten varojen käyttäminen loppuun, ja ne puolestaan ovat useimmiten tulosta työläisten taisteluista.
EnglishYou have to read the document to be conscious, with considerable astonishment moreover, of this true passion for erasing nations.
Tämän asiakirjan lukenut huomaa ällistyksekseen, millaisella vimmalla kansakuntia todella häivytetään.
English(b) The erasing of the distinction between inland and coastal waters, again agreed upon in Council by the Irish Presidency.
(b) Irlannin puheenjohtajakaudella neuvoston hyväksymän sisävesien ja rannikkovesien välisen eron poistamista.
EnglishThe following steps for erasing a disc won't work for recordable discs, such as CD-R, DVD-R, or DVD+R discs.
Seuraavat levyn tyhjentämisohjeet eivät toimi silloin, kun käytät tallennettavia levyjä, kuten CD-R-, DVD-R- tai DVD+R-levyjä.
EnglishIt will do so without erasing our specific national and regional characteristics, which also form part of our wealth.
Niin se tekee hävittämättä kuitenkaan kansallisia ja alueellisia erityispiirteitämme, jotka kuuluvat myös rikkauteemme.
English. - (DE) We are now erasing grey zones on the financial markets and imposing stricter requirements, and not before time.
Olemme nyt poistamassa harmaita alueita rahoitusmarkkinoilta ja asettamassa entistä tiukempia vaatimuksia, mikä olisi pitänyt tehdä jo paljon aiemmin.
EnglishPresident Karimov is creating this truth by openly violating human rights, erasing traces of killings and neutralising witnesses and their relatives.
Presidentti Karimov luo tätä totuutta loukkaamalla avoimesti ihmisoikeuksia, hävittämällä verilöylyn jäljet ja eliminoimalla todistajia ja heidän sukulaisiaan.
EnglishThe same is true of the Syrian presence: although it does not explain everything, it probably prevents the Lebanese from effectively erasing all the scars of war.
Sama pätee Syyrian läsnäoloon. Vaikka se ei selitä kaikkea, se todennäköisesti estää sodan libanonilaisille aiheuttamien kaikkien haavojen tehokkaan parantumisen.
EnglishArticle 18 of the Eurodac Regulation sets out the procedures for the exercise of the right to information and to access to, correction or erasing of personal data processed by Eurodac.
Eurodac-asetuksen 18 artiklassa säädetään siitä, miten oikeutta saada Eurodacin käsittelemiä henkilötietoja, päästä niihin käsiksi, oikaista tai poistaa niitä voidaan soveltaa.