Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "forerunner"

EN

"forerunner" bahasa Finlandia terjemahan

EN forerunner
volume_up
{kata benda}

forerunner (juga: trailblazer, trendsetter)
EGNOS is the forerunner of the Galileo system.
EGNOS on Galileo-järjestelmän edelläkävijä.
A forerunner without anyone following reminds me a little of Don Quixote, whom we should not be emulating.
Edelläkävijä, jolla ei ole yhtään seuraajaa, tuo mieleeni Don Quijoten, jota meidän ei pitäisi jäljitellä.
Europe is a forerunner in this area, and Article 29 of the committee’s objections gives rise to great concern.
Eurooppa on tällä alalla edelläkävijä, ja valiokunnan 29 artiklaa koskevat vastaväitteet antavat paljon aihetta huoleen.
forerunner

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "forerunner":

forerunner

Contoh penggunaan untuk "forerunner" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe all agreed on this when we dealt with the forerunner to Mr Stockmann's report.
Aikoinaan kun käsittelimme Stockmannin mietinnön edeltäjää, kannatimme kaikki sitä.
EnglishWhat occurred this year could be a forerunner of still worse fires in the future.
Tämän vuoden tapahtumat voivat olla enne yhä pahemmista tulipaloista tulevaisuudessa.
EnglishBasking here in the glory of the role of forerunner will not achieve a great deal.
Edelläkävijän asemalla paistattelulla ei saada paljoakaan aikaan.
EnglishIt will make Europe a global pioneer and forerunner in this area.
Se tekee Euroopasta maailmanlaajuisesti edelläkävijän ja suunnannäyttäjän.
EnglishA drafting committee has been set up as a forerunner to a Constitutional Commission.
Perustuslakiasioiden komitean edeltäjäksi on perustettu perustuslain luonnostelusta vastaava komitea.
EnglishDuring his stewardship he launched the European Monetary System, the forerunner of the single currency.
Hän käynnisti puheenjohtajakautensa yhtenäisvaluutan edeltäjän eli Euroopan valuuttajärjestelmän.
EnglishIt will thus play a strategic role as a forerunner of this new process of integration and development.
Sillä on siten strateginen merkitys edelläkävijänä tässä uudessa yhdentymis- ja kehitysprosessissa.
EnglishThe Belgian Presidency is proceeding with the same robust and regular rhythm as its Swedish forerunner.
Belgia on puheenjohtajavaltiona jatkanut Ruotsin puheenjohtajakauden reipasta ja säännöllistä tahtia.
EnglishThe European Monetary Institute, the forerunner of the ECB, launched a design competition in February 1996.
EKP:n edeltäjä, Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI), järjesti suunnittelukilpailun helmikuussa 1996.
EnglishThe European Monetary Institute, the forerunner of the ECB, launched a design competition in February 1996.
EKP:n edeltäjä eli Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI) käynnisti helmikuussa 1996 setelien suunnittelukilpailun.
EnglishWe know that no such thing will happen and that, on the contrary, legal immigration is the forerunner of full-scale immigration.
Tiedämme, ettei näin tapahdu. Päinvastoin, laillinen maahanmuutto edeltää laajamittaista maahanmuuttoa.
EnglishCombined transport, which we are debating here today, is a tried and tested forerunner of intermodal goods transport.
Yhdistetyt kuljetukset, joista täällä on tänään kyse, ovat liikennemuotojen yhdistämisen vakaa esiaste tavaraliikenteen alalla.
EnglishThese so-called forerunner substances react naturally with other substances and in doing so they both form and destroy ozone.
Niin sanottuina alkuun panevina aineina ne voivat tietenkin reagoidessaan muiden aineiden kanssa sekä muodostaa otsonia että tuhota sitä.
EnglishIt originally began with a recommendation by the ‘Molitor group’, which was a forerunner of the present Commission’s ‘better regulation’ initiative.
Tarkistusta suositti alun perin Molitor-ryhmä, joka oli komission nykyisen sääntelyn parantamista koskevan aloitteen edeltäjä.
EnglishThe Lisbon Treaty does differ from its forerunner, the ill-fated Constitutional Treaty, in that it no longer consists of a single consolidated text.
Lissabonin sopimus eroaa edeltäjästään, huono-onnisesta perustuslakisopimuksesta, siinä, että se ei ole yksi ainoa yhdistetty teksti.
EnglishA first stage has already been initiated with the establishment of the euro Council, the forerunner to an economic government, but this is still in the future.
Yksi vaihe on jo aloitettu perustamalla euroneuvosto, joka enteilee taloudellista hallitusta, mutta joka on vasta kehitteillä.
EnglishThe candidature of the President of the EMI, which is the forerunner of the Central Bank, brings continuity in the changeover from the EMI to the Central Bank.
ERI: n, joka on Euroopan keskuspankin edeltäjä, pääjohtajan ehdokkuus takaa jatkuvuuden siirryttäessä ERI: stä Euroopan keskuspankkiin.
EnglishThis Community initiative succeeds the two forerunner programmes ADAPT and EMPLOYMENT and has a much smaller budget of around EUR 2.8 billion.
Tämä yhteisöaloite seuraa kahta muuta aloitetta, Adapt- ja Employment-aloitteita, ja sen talousarvio on selvästi pienempi, nimittäin noin 2,8 miljardia euroa.
EnglishThey mean that the Lamfalussy Level 3 Committees are almost a forerunner of this European supervision, of the European supervisor that we want.
Ne tarkoittavat, että Lamfalussy-prosessin kolmannen tason komiteat toimivat tavallaan unionin tason valvonnan eli haluamamme unionin valvontaviranomaisen edelläkävijänä.
EnglishAnd without his decisive advocacy of de facto solidarity it would not have been possible to make progress towards a common market, the forerunner to political union.
Ilman Monnet'n määrätietoista todellisen solidaarisuuden edistämistä ei olisi ollut mahdollista edetä poliittista unionia edeltäneisiin yhteismarkkinoihin.