Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "forest fire"

EN

"forest fire" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
forest {kt bnd}
FI

EN forest fire
volume_up
{kata benda}

forest fire
I can only say we cannot solve the problems of the forest fire within the CMO for wine.
Voin vain sanoa, että emme voi ratkaista metsäpalo-ongelmia viinin yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa.
forest fire
volume_up
kulo {kt bnd}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "forest":

forest

Terjemahan serupa untuk "forest fire" dalam bahasa Finlandia

forest kata benda
Finnish
to forest kata kerja
fire kata benda
to fire kata kerja

Contoh penggunaan untuk "forest fire" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishCreate a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;
perustetaan yhteisön ohjelma metsien ja metsämaiden suojelemiseksi tulipaloilta;
EnglishEvery year approximately half-a-million hectares of forest are destroyed by fire.
Joka vuosi noin puoli miljoonaa hehtaaria metsää tuhoutuu tulipaloissa.
EnglishThis is equivalent to 15% of the area of forest destroyed by fire in this Member State.
Se vastaa tässä jäsenvaltiossa 15 prosenttia tulipaloissa tuhoutuneista metsäalueista.
Englishthe establishment and training of a network of forest-fire experts;
metsäpalojen sammutusammattilaisten verkoston luominen ja sen kehittäminen
EnglishIn certain cases this can create a substitute for the forest areas destroyed by fire.
Joissakin tapauksissa näin korvataan palon tuhoamat metsäalueet.
EnglishThat, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
Se, ystäväni, johtaa hallitsemattoman metsäpalon lietsomiseen.
EnglishThe establishment of a Community forest fire protection programme;
2. metsäpaloilta suojelevan yhteisön ohjelman perustaminen
EnglishThe writer Magden Perihan talks about a forest fire.
Kirjailija Magden Perihan puhuu metsäpaloista ja huligaaniasianajajista.
EnglishIt is vital to stop the bushfire in Greece before it turns into a forest fire that spreads across Europe.
On välttämätöntä pysäyttää pensaspalo Kreikassa ennen kuin se leviää metsäpaloksi Euroopassa.
EnglishThat is why Mrs Ayala's proposal on a drought and forest fire observatory is very interesting.
Tästä syystä jäsen Ayalan ehdotus kuivuuden ja metsäpalojen seurantakeskuksen perustamisesta on erittäin kiinnostava.
EnglishI am glad that Parliament has now also given attention to forest fire prevention in addition to monitoring activities.
Olen iloinen, että parlamentti nyt huomioi seurantatoimien lisäksi myös metsäpalojen ehkäisytoimet.
EnglishWhat happened to EU central monitoring as regards the implementation of forest fire prevention policy?
Mitä tapahtui EU:n keskitetylle valvonnalle metsäpalojen ennaltaehkäisyä koskevan politiikan täytäntöönpanon alalla?
EnglishThe farmer is the first person to confront a forest fire.
Maanviljelijä kohtaa metsäpalon ensimmäisenä.
EnglishI do, however, think it problematic that the rapporteur has included measures relating to forest fire prevention in this regulation.
Sen sijaan pidän ongelmallisena sitä, että esittelijä on sisällyttänyt metsäpalon torjuntatoimet tähän asetukseen.
EnglishThanks to the mechanism, it was possible to ensure the rapid despatch of aerial forest fire-fighting means to Portugal.
Mekanismin ansiosta varmistettiin, että Portugaliin saatiin lähetettyä nopeasti lentokoneita avustamaan metsäpalojen sammutustöissä.
EnglishMadam President, every year, in Greece and other Mediterranean countries in the Community as well, vast areas of forest are destroyed by fire.
Arvoisa puhemies, joka vuosi Kreikassa ja muissa Välimeren maissa suunnattomia aloja metsää tuhoutuu tulipaloissa.
EnglishI welcome the existing initiatives and, in particular, the European Forest Fire Information System - the pilot project.
Suhtaudun myönteisesti nykyisiin aloitteisiin ja erityisesti metsäpaloja koskevaan eurooppalaiseen tietojärjestelmään, joka on pilottihanke.
EnglishThe forest fire disaster has thus far given us some terrible statistics; the fires have burnt more than 240 000 hectares!
Toistaiseksi olemme saaneet metsäpalojen aiheuttamista tuhoista hirvittäviä tilastotietoja: metsäpalot ovat polttaneet yli 240 000 hehtaarin alan!
EnglishIn the end, of course, success depends especially on the quality of forest fire prevention measures and on how well fire-fighting systems perform.
Lopuksi on tietenkin niin, että menestys riippuu erityisesti metsäpalojen ennaltaehkäisyn laadukkuudesta sekä palontorjuntajärjestelmän suorituskyvystä.
EnglishWe also need to strengthen the European Forest Fire Tactical Reserve, given that in this area, prevention is just as important as reaction.
Meidän on myös vahvistettava Euroopan metsäpalojen sammutukseen tarkoitettua taktista reserviä, koska tällä alalla ehkäisy on aivan yhtä tärkeää kuin reagointi.