EN

handle {kata benda}

volume_up
1. lazim
handle (juga: butt, grip, handclasp, handgrip)
handle (juga: shank)
handle (juga: shank)
2. bersifat kiasan
I therefore agree that we should proceed step by step on the basis of a common understanding of how we should handle the new crime problems.
Siksi kannatan lämpimästi sitä, että meidän pitäisi edetä askel kerrallaan perustana yhteinen käsitys uusien rikosongelmien käsittelystä.
handle (juga: excerpt, extract, grasp, grip)
On rating agencies, there is a need to get a better handle on many matters, but I do warn against fragmentation from a system of internationally accepted ratings.
Luottoluokituslaitoksista totean, että monista asioista on saatava parempi ote, mutta varoitan, että kansainvälisesti hyväksyttyjen luokitusten järjestelmä voi aiheuttaa pirstoutumista.
3. percakapan sehari-hari

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "handle":

handle

Contoh penggunaan untuk "handle" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIf the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
Jos sivusto ei ole varautunut kasvaneeseen liikenteeseen, sen käyttö voi hidastua.
EnglishThe EU in turn has something to learn from the way we handle some things in Sweden.
EU:lla on kuitenkin paljon opittavaa siitä, miten me Ruotsissa hoidamme asioita.
Englishand will physically handle, all euro banknotes, including those issued by the ECB.
eurosetelien - myös EKP:n liikkeeseen laskemien - fyysisestä liikkeellepanosta
EnglishSurely the general structures that are provided should be able to handle this.
Käyttöönotetuilla yleisillä rakenteilla pitäisi varmastikin voida ratkaista ongelma.
EnglishMr Purvis, it is my job to handle the trade disputes that we are currently involved in.
. (FR) Hyvä jäsen Purvis, työhöni kuuluu kaupallisten riita-asioiden hoitaminen.
EnglishClear explanations are easier to handle, and help to highlight distinctions.
Kun puhutaan suoraan, on helpompi edetä. Se auttaa tekemään eroista näkyviä.
EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Sen vuoksi komissio käsittelee ainoastaan jokapäiväisiä asioita 1. marraskuuta lähtien.
EnglishThey too will have to tell us how we are to handle it and how we are to pay for it.
Heidän on tällöin myös kerrottava miten se, mitä he haluavat, hallitaan ja maksetaan.
EnglishSecondly, let us learn how to handle the various incentives available to us.
Toiseksi meidän on opeteltava käsittelemään erilaisia käytössämme olevia kannustimia.
EnglishMr President, President Alexander Lukashenko of Belarus cannot handle any criticism.
Arvoisa puhemies, Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko ei kestä kritiikkiä.
EnglishI can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
Voin vakuuttaa teille, että käsittelemme hakemusta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
EnglishHow do we handle soaring global energy demand while supply remains tight?
Kuinka selviämme kasvavasta energian kysynnästä, kun tarjonta pysyy niukkana?
EnglishWe in the various European countries have learned how to handle the drug that is alcohol.
Olemme eri Euroopan maissa oppineet suhtautumaan tähän huumeeseen, alkoholiin.
EnglishUnfortunately the Iranian authorities do not know how to handle the situation.
Valitettavasti Iranin viranomaiset eivät osaa toimia tässä tilanteessa.
EnglishHowever, the ability of the European Union to handle crises should not be dependent on luck.
Euroopan unionin kriisinratkaisukyvyn ei pitäisi kuitenkaan olla kiinni onnesta.
EnglishThe issue is that of how we handle the Lamfalussy procedure in future.
Kyse on siitä, kuinka aiomme tulevaisuudessa suhtautua Lamfalussy-menettelyyn.
EnglishWe will be judged by our citizens on how we handle the challenge of reform.
Kansalaisemme arvioivat meitä sen perusteella, miten vastaamme uudistuksen haasteisiin.
EnglishMadam President, it is nothing to do with you: you handle it very well.
Arvoisa puhemies, tämä ei liity mitenkään henkilöönne: hoidatte asiaa oikein hyvin.
EnglishHowever, I trust that the Commission will handle these issues in a very transparent manner.
Luotan kuitenkin siihen, että komissio käsittelee näitä seikkoja hyvin avoimesti.
EnglishI am in fact curious to know how the Member States themselves will handle it.
Olenkin utelias näkemään, kuinka jäsenvaltiot suhtautuvat tähän asiaan.