EN heat
volume_up
{kata benda}

1. lazim

heat (juga: heating, stoking)
volume_up
lämmitys {kt bnd}
Cooling and heating in the household sector constitute 40% of our current energy consumption.
Kotitaloussektorin lämmitys ja jäähdytys muodostavat 40 prosenttia nykyisestä energiankulutuksestamme.
Possible areas where savings can be made mostly relate to different buildings and their heating and air-conditioning needs.
Eniten säästömahdollisuuksia liittyy erilaisiin rakennuksiin niiden lämmitys- ja ilmastointitarpeineen.
We know that there is consensus for a focus on renewable energy, including heating and cooling.
Tiedämme, että uusiutuvaan energiaan, lämmitys ja jäähdytys mukaan lukien, keskittymisestä vallitsee yksimielisyys.
heat (juga: warmth)
volume_up
lämpö {kt bnd}
During this debate it has at times been difficult to distinguish heat from light.
Tämän keskustelun aikana on hetkittäin ollut vaikea erottaa lämpö valosta.
It would not be realistic to demand that the heat produced by incineration should always be recovered.
Ei olisi realistista vaatia, että jätteiden polttamisen yhteydessä muodostuva lämpö olisi aina otettava talteen.
6:44 Now finally, we can measure Earth's energy imbalance precisely by measuring the heat content in Earth's heat reservoirs.
6:44 Nyt, lopultakin, pystytään mittaamaan tarkasti Maan energiaepätasapaino mittaamalla Maan lämpövarastojen sisältämä lämpö.
heat
volume_up
kuumuus {kt bnd}
The short dry season has started and a blanket of heat has descended on the country.
Lyhyt kuiva kausi on alkanut, ja kuumuus on tukahduttava.
There is no doubt that the heat wave and the drought have contributed to this disaster, but heat is not a new phenomenon in the Mediterranean.
Epäilemättä helleaalto ja kuivuus ovat osaltaan pahentaneet tilannetta, mutta kuumuus ei ole uusi ilmiö Välimeren alueella.
In Spain, for example, practically all flax grown is short-fibre flax, since the heat and the lack of rainfall restrict the growth of the plant.
Esimerkiksi Espanjassa käytännöllisesti katsoen kaikki viljelty pellava on lyhytkuituista, sillä kuumuus ja vähäiset sateet rajoittavat kasvin kehittymistä.
heat (juga: criticism, critique, fire, swipe)
volume_up
kritiikki {kt bnd}
heat (juga: ardour, fervor, fervour, fever)
volume_up
kiihko {kt bnd}
heat (juga: swelter)
volume_up
helle {kt bnd}
(DE) In July and August, extremes of heat, drought and forest fires inflicted great suffering on European citizens.
(DE) Heinä- ja elokuussa äärimmäinen helle, kuivuus ja metsäpalot koettelivat suunnattomasti Euroopan kansalaisia.
heat (juga: pressure)
volume_up
paine {kt bnd}
heat (juga: arm-twisting)
volume_up
painostus {kt bnd}
volume_up
kiihkeys {kt bnd}
volume_up
kiivaus {kt bnd}
heat (juga: temperature)
We must make sure that the earth does not heat up by more than two degrees.
Meidän on varmistettava, että maapallon lämpötila ei nouse enempää kuin kahden celsiusasteen verran.
volume_up
rajuus {kt bnd}
heat (juga: fever)
volume_up
huuma {kt bnd}

2. olahraga

heat (juga: chukker)
volume_up
erä {kt bnd}

3. tata boga

heat
heat
volume_up
tulisuus {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "heat" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishDays of unbroken drought alternate with days of torrential rain and with heat waves.
Päiviä kestävät kuivat kaudet vaihtelevat kaatosade- ja lämpöaaltokausien kanssa.
EnglishCombined production of heat and power can be fuelled by coal, gas or using biomass.
Yhdistetyssä tuotannossa voidaan käyttää polttoaineena biomassoja, hiiltä ja kaasua.
EnglishIt should be remembered that this is one of the cheapest sources of heat energy.
On muistettava, että kyse on yhdestä lämpöenergian halvimmasta lähteestä.
EnglishPower stations produce one-third of electricity and two-thirds of waste heat.
Voimalat tuottavat kolmanneksen sähköstä ja kaksi kolmannesta hukkalämmöstä.
EnglishMadam President, the Arctic debate has certainly generated some heat this afternoon!
(EN) Arvoisa puhemies, arktinen keskustelu on todellakin lämmennyt tänä iltapäivänä!
EnglishAs we know, these prions are clearly proving to be resistant to heat treatment.
Me tiedämme, että nämä prionit kestävät ilmeisesti myös kuumakäsittelyä.
EnglishLet me give you an example: it makes a difference whether I heat a house or just one room.
On esimerkiksi suuri ero siinä, lämmitänkö koko taloa vaiko vain yhtä huonetta.
EnglishWe have politicians who are actually still in the kitchen feeling the heat.
Meillä on poliitikkoja, jotka ovat edelleenkin tapahtumien keskipisteessä.
EnglishMany other parts of the world have experienced the heat of the Chinese dragon.
Monet muut maailman osat ovat kokeneet Kiinan lohikäärmeen kiivauden.
EnglishThese floats reveal that the upper half of the ocean is gaining heat at a substantial rate.
Laitteet paljastavat, että valtamerien ylemmät kerrokset lämpenevät kovaa vauhtia.
EnglishThat is a very important point which may have been overlooked in the heat of the debate.
Tämä onkin erittäin tärkeä kysymys, joka on kenties unohtunut keskustelun tuoksinassa.
EnglishEnergy is also needed in the form of electricity and heat for poor people.
Energiaa on saatava käyttöön myös köyhien ihmisten sähköksi ja lämmöksi.
EnglishCombined heat and power production is important for energy efficiency.
Energiatehokkuuden kannalta sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tärkeä asia.
EnglishMany colleagues are finding it particularly difficult this week in the heat.
Monilla kollegoilla on vaikeuksia erityisesti tämän viikon helteillä.
EnglishCombined heat and power guarantees efficient and ecological energy generation.
Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto takaa tehokkaan ja luontoystävällisen energiantuotannon.
EnglishRenewables can thus be used for combined heat and power production.
Uusiutuvaa energiaa voidaan siis käyttää yhdistettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon.
EnglishReason without passion is sterile, passion without reason is heat.
Järki ilman intohimoa on hyödytöntä, intohimo ilman järkeä aiheuttaa kiihkoa.
EnglishLogistically it is impossible to supply them with food, water and heat, etc.
Logistisesti on mahdotonta toimittaa heille esimerkiksi elintarvikkeita, vettä ja lämmitystä.
EnglishThe population has no firewood and uses the heat of this lava stream for their cooking fires.
Väestöllä ei ole polttopuuta, joten ihmiset käyttävät laavavirran lämpöä keittämiseen.
EnglishWith heat waves, storms and sudden floods, the climate is changing.
Ilmasto on muuttumassa, mistä ovat todisteena helleaallot, myrskyt ja äkilliset tulvat.