Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "husbandry"

EN

"husbandry" bahasa Finlandia terjemahan

EN husbandry
volume_up
{kata benda}

husbandry (juga: agriculture)
husbandry (juga: agriculture)
volume_up
maatalous {kt bnd}
Through animal husbandry and the use of fertilisers, agriculture does contribute to greenhouse gas emissions.
Karjatalouden ja lannoitteiden käytön kautta maatalous vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin.
It is wrong that organic farming and extensive animal husbandry should be proposed as the solution.
Ei ole oikein, että luonnonmukainen maatalous ja laajaperäinen karjankasvatus esitellään ainoana oikeana ratkaisuna.
Swedish agriculture has not so far been hit by the BSE crisis, something which is clearly to be explained in terms of sound animal husbandry and feeding.
Ruotsin maatalous ei ole vielä joutunut BSE-kriisin kouriin, mikä johtuu aivan selkeästi järkevästä eläinten hoidosta ja ruokinnasta.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "husbandry":

husbandry

Contoh penggunaan untuk "husbandry" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English   We have, to the best of our ability, voted in favour of better animal husbandry.
   Olemme parhaan kykymme mukaan äänestäneet paremman kananhoidon puolesta.
EnglishIt is therefore very important that we restrict the use of antibiotics in animal husbandry.
Siksi on erittäin tärkeää, että antibioottien käyttöä karjataloudessa vähennetään.
EnglishWe should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
Meidän olisi nyt luotava sääntöjä eläinten kasvatuksessa käytettävien antibioottien vähentämiseksi.
EnglishThis is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
Tämän vuoksi antibiootteja on käytettävä varoen karjankasvatuksessa.
EnglishMr President, the large-scale use of antibiotics in animal husbandry is giving cause for concern.
Arvoisa puhemies, antibioottien runsas käyttö karjataloudessa antaa aiheen huoleen.
EnglishThey have been for decades - in their animal husbandry, breeding and transport.
He ovat olleet sitä jo vuosikymmeniä - pitäessään ja kasvattaessaan eläimiä ja kuljettaessaan niitä.
EnglishThis involves the responsible use of antibiotics in human medicine and in animal husbandry.
Tämä edellyttää antibioottien vastuullista käyttöä ihmisten lääkkeissä ja karjataloudessa.
EnglishLast but not least, we need to get to grips with the use of antibiotics in animal husbandry.
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä meidän on saatava antibioottien käyttö karjataloudessa kuriin.
EnglishIt is self-evident that integrated husbandry has become part of everyday agricultural life.
On itsestään selvää, että integroidusta maataloudesta on tullut osa jokapäiväistä maataloustoimintaa.
EnglishOnly by means of stringent demands in terms of animal protection will animal husbandry in the EU survive.
EU:n karjatalous voi selvitä vain eläinten suojelua koskevien tiukkojen vaatimusten avulla.
EnglishThe way the animals are fed is decisive in this respect, but the husbandry is also important.
Eläinten ruokintatavoilla on tässä suhteessa ratkaiseva merkitys, mutta myös karjankasvatus on tärkeä asia.
EnglishIt is of great importance not only for animal husbandry in future, but also primarily for human health.
Se on äärimmäisen tärkeä sekä karjatalouden tulevaisuuden että etenkin ihmisten terveyden kannalta.
EnglishAt present, only a little animal husbandry and agriculture in the EU involves the use of GMOs.
Tällä hetkellä karjankasvatukseen ja maatalouteen liittyy EU:ssa vain vähän geneettisesti muunnettuja organismeja.
EnglishAnimal husbandry plays a key role in the European economy.
Karjankasvatuksella on suuri merkitys EU:n taloudelle.
EnglishFor years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
kirjallinen. - (DE) EU on jo vuosia yrittänyt yhdenmukaistaa karjankasvatukseen liittyvät direktiivit.
EnglishThe Swedish Presidency aims to maintain the debate on animal welfare and good animal husbandry.
Puheenjohtajavaltio Ruotsi pyrkii pitämään yllä keskustelua eläinten hyvinvoinnista ja hyvästä karjankasvatuksesta.
EnglishWe do not have animal husbandry any more - we have meat production.
Emme enää kasvata eläimiä; tuotamme lihaa.
EnglishIt is not animal husbandry but animal production.
Se ei ole eläinten kasvattamista vaan eläinten tuottamista.
EnglishThe good health and high-quality husbandry of livestock are also of fundamental importance for human public health.
Karjan hyvä terveys ja korkealaatuinen karjankasvatus ovat erittäin tärkeitä myös kansanterveydelle.
EnglishIt is therefore important to monitor in detail the use of antibiotics in animal husbandry and the keeping of pets.
Tämän vuoksi on tärkeää seurata tarkoin antibioottien käyttöä karjanhoidossa ja lemmikkieläinten pitoa.

Kata lain