Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "I knew"

EN

"I knew" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "I knew".

Contoh penggunaan untuk "I knew" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishI think he knew what the scars on his face would say to the rest of the world.
Mielestäni hän tiesi, mitä hänen kasvojensa arvet kertoisivat muulle maailmalle.
EnglishI knew many of them by name, and I said: ‘Mr so-and-so welcome and how are you?’.
Tunsin monet heistä nimeltä ja sanoin: "Herra se ja se, tervetuloa, mitä kuuluu?"
EnglishI will refer to only one case, because it concerns someone I knew personally.
Kerron tästä tapauksesta, koska se koskee erästä henkilöä, johon olin yhteydessä.
EnglishMr President, I am pleased that you knew I was here and that I was going to speak.
Arvoisa puhemies, olen iloinen, että tiesitte minun olevan täällä ja aikovan puhua.
English0:32 At this moment, I knew the girls needed a way to connect with their fathers.
0:32 Sillä hetkellä tajusin, että tyttöjen tarvitsee löytää yhteys isiinsä.
EnglishI knew how to use understatement as a means of compromise in my literature.
Olen kyllä aina osannut käyttää vähättelyä sovittelun välineenä kirjoissani.
EnglishEurope and the U.S. didn't really feel enticing because I knew them too well.
Eurooppa ja USA eivät tuntuneet kiehtovilta, sillä tunsin ne liian hyvin.
EnglishAnd the choir conductor there knew that I sang and invited me to come and join the choir.
Paikallinen kuoronjohtaja tiesi, että laulan, ja kutsui minut liittymään kuoroon.
EnglishI knew before I started the reform process that it would be difficult and complex.
Tiesin jo ennen uudistusprosessin käynnistämistä, että siitä tulisi vaikea ja monimutkainen.
EnglishI knew, Mr President, that I would find an ally in the European Parliament.
Arvoisa puhemies, aavistin, että saisin Euroopan parlamentista hyvän liittolaisen itselleni.
EnglishIt is a sad little story but I knew you would be interested to hear it.
Tämä on surullinen pieni tarina, mutta tiesin, että olisitte kiinnostunut kuulemaan sen.
EnglishBut I knew that I'd need superpowers to make my dreams come true.
Mutta minä tiesin, että tarvitsisin supervoimia saavuttaakseni unelmani.
EnglishThat was, and I knew it would be, an easy debate for the Council.
Keskustelu oli neuvostolle helppo, ja tiesin, että se tulisi olemaan.
EnglishEven then I knew of the role played in these protests by my colleague Mr Cohn-Bendit.
Jo tuolloin olin tietoinen siitä roolista, joka näissä protesteissa oli kollegallani Cohn-Benditillä.
English15:07 There are still places in the sea as pristine as I knew as a child.
15:07 Lapsuuteni koskematonta merimaailmaa on vielä jäljellä.
EnglishAs I recall, we always knew that the policy we endorsed then had about it an element of risk.
Muistaakseni olimme koko ajan tietoisia siitä, että kannattamaamme politiikkaan liittyi riski.
EnglishI personally knew Benazir Bhutto, and Minister Shahbaz Bhatti has become a good friend of mine.
Tunsin henkilökohtaisesti Benazir Bhutton, ja ministeri Shahbaz Bhattista on tullut hyvä ystäväni.
EnglishI knew the details regarding the Schengen Agreement but it is useful to have confirmation of them.
Tiesin, mihin Schengenin säännöstön laatimisessa on päästy, mutta on hyvä saada vahvistus asiaan.
EnglishThe event changed the taste of everything in my life, but I knew that a good human being is a living one.
Tuo tapahtuma muutti koko elämäni, mutta silti tiesin, että paras ihminen on elävä ihminen.
EnglishIndeed you responded in kind, as I knew you would do.
Te myös vastasitte kysymykseeni siten, kuin tiesinkin teidän vastaavan.